Bəşəriyyət

bütün insanların məcmusuA B C Ç D E Ə F G H X  İ   J  K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z


 • Ağıl din üçün ağıl lazım olduğu qədər din də ağıl üçün lazımdır. Biri digəri olmadan mövcud ola bilməz. Mühakimə edən bir varlıq təbiətin böyük hadisələrini izah etməyə çalışarkən ağlını itirərdi, əgər istinad ediləcək bir Ali Varlıq olmasaydı; və yaxşı deyilmişdir ki, əgər Allah olmasaydı, bəşəriyyət onu təsəvvür etməyə məcbur olardı. Corc Vaşinqton
 • Ancaq elm bəşəriyyəti həqiqətə, ədalətə və xoşbəxtliyə apara bilər. Emil Zolya
 • Antisemitizm, yəhudi xalqına nifrət bəşəriyyətin ruhunda ləkə olub və qalır. Biz bu məsələ ilə tam razıyıq. Buna görə də bunu bilin: antisionizm mahiyyətcə antisemitizm deməkdir və həmişə belə olacaq. Bu niyə belədir? Bilirsiniz ki, sionizm yəhudi xalqının öz torpaqlarında yaşamağa qayıtmaq arzusu və idealından başqa bir şey deyil. Yəhudi xalqı, Müqəddəs Yazılar bizə deyir ki, müqəddəs torpaqda, öz vətənində çiçəklənən birlik içində yaşayırdılar. Onları oradan Rəbbimizi belə amansızlıqla qətlə yetirən Roma tiranı qovmuşdu. Vətənindən qovulmuş, milləti külə dönmüş yəhudi xalqı dünyanı dolaşmağa məcbur oldu. Yəhudi xalqı onlara hökmranlıq etməyə gələn hər bir tiranın əlindən dönə-dönə əzab çəkdi. Bütün bəşəriyyətin bu ayrılmaz hüququnu əziz tutan hər kəs üçün bunu başa düşmək, yəhudi xalqının qədim İsrail torpağında yaşamaq hüququnu dəstəkləmək çox asan olmalıdır. Bütün yaxşı niyyətli insanlar Allahın xalqının onlardan oğurlanmış torpağa sevinclə qayıtması vədinin yerinə yetməsinə sevinəcəklər. Bu sionizmdir, nə çox, nə də az. Martin Lüter Kinq
 • Avropa xalqları ailəsini bəşəriyyətin sabit bir hissəsi əvəzinə təkmilləşən nə etdi? Onlarda, mövcud olduqda səbəb kimi deyil, nəticə olaraq mövcud olan heç bir üstün mükəmməllik yoxdur; lakin onların əlamətdar xarakter və mədəniyyət müxtəlifliyi. Fərdlər, siniflər, millətlər bir-birindən son dərəcə fərqli idilər: onlar hər biri dəyərli bir şeyə aparan çox müxtəlif yollar açdılar; və hər dövrdə müxtəlif yollarda səyahət edənlər bir-birlərinə qarşı dözümsüzlük göstərsələr də və qalanların hamısı öz yolu ilə getməyə məcbur edilsəydi, bunu əla bir şey hesab edərdilər, lakin onların bir-birinin inkişafına mane olmaq cəhdləri nadir hallarda baş verirdi. Hər hansı bir daimi uğur və hər biri digərlərinin təklif etdiyi yaxşılığı almaq üçün vaxt keçdikcə dözdü. Avropa mənim fikrimcə mütərəqqi və çoxşaxəli inkişafı üçün bu yolların çoxluğuna tamamilə borcludur. Lakin o, artıq bu faydanı xeyli az dərəcədə əldə etməyə başlayır. O, qətiyyətlə bütün insanları eyniləşdirmək kimi Çin idealına doğru irəliləyir. Con Stüart Mill
 • Bəşəriyyət atom kabusu içində ölməyəcək, öz tullantılarında boğulacaq. Nils Bor
 • Bəşəriyyət baxışlarını keçmişə yönəldərək gələcəyə gedir. [1] Qulyelmo Ferrero
 • Bəşəriyyət dəliliyə doğru gedir. Bu, hakimiyyət hərisliyi və zorakılıqdır... Bəli, dünənki cinayətkarların dünyanı idarə etdiyi kimi. Yalan, pozğun, allahsız, pisliyə tabe olan və xeyirxahlığa qarşı çıxan bütün insanlar ağlayacaq. Vanqa
 • Bəşəriyyət düz yolu tapdıqdan sonra dağılıb məhv olmaz. Yalnız münaqişə və mübahisə yolu ilə dağıla bilər. Məhəmməd
 • Bəşəriyyət fırtınada üzən gəmiyə bənzəyir. Kompas zədələnib, dəniz kartları köhnəlib, kapitan suda batıb, matroslar növbə ilə onu əvəz etməlidirlər. Üstəlik, sükanın hər vəziyyətini nəinki ekipaj üzvləri, eləcə də göyərtədəki sərnişinlərlə razılaşdırmaq lazımdır... Uinston Çörçill
 • Bəşəriyyət iki cinsdən-kişilərdən və qadınlardan ibarətdir. Onun bir hissəsini inkişaf etdirib, digərinə məhəl qoymadan bəşəriyyətin təkmilləşməsinə ümid edə bilərikmi? Mustafa Kamal Atatürk
 • Bəşəriyyət iki növ insandan ibarətdir - sevən və yaradan və nifrət edən və məhv edən. Xose Marti
 • Bəşəriyyət köləlikdən deyil, köləlikdən azad edildi. Axı kobudluq, xəsislik, haqsızlıq pisdir; ondan azad olmayan bir insan əxlaqa qadir deyil və intizam onu məhz bu istəklərdən qurtardı. Georq Vilhelm Fridrix Hegel
 • Bəşəriyyət ölümcül ümidsizlik və tamamilə yox olmaq arasındakı kəsişmə nöqtəsindədir. Ya Rəbb, düzgün seçim etmək üçün bizə hikmət ver! Vudi Allen
 • Bəşəriyyət özünə qarşı iki böyük təhlükənin heç birindən qorxmasın: qlobal istiləşmə dünyanı su ilə dolduracaqsa da, nüvə silahları ilə onu buxarlandırıb qurutmaq olacaq. Rahid Ulusel
 • Bəşəriyyət özünü çox ciddi qəbul edir. Bu dünyanın əzəli günahıdır. Əgər mağara adamı gülməyi bacarsaydı, bəşəriyyət tarixi indi tam fərqli olardı. Oskar Uayld
 • Bəşəriyyət tanrılara deyil, itlərə bənzəyir - nə qədər ki, siz əsəbiləşməsəniz, onlar sizi dişləyəcəklər - amma dəli olun və heç vaxt dişlənməyəcəksiniz. İtlər təvazökarlığa və kədərə hörmət etmirlər. Cek Keruak
 • Bəşəriyyət tarixi ideyalar və mənafelər arasında gedən fasiləsiz mübarizədir; bu mübarizədə mənafelər ötəri, ideyalar isə uzun müddətə qələbə çalır.[2] Emilio Kastelyar
 • Bəşəriyyət tarixinə daha böyük bir qrupun üzvləri olduğumuzun yavaş-yavaş yaranan dərk edilməsi kimi baxmaq olar. Əvvəlcə özümüzə və yaxın ailəmizə, sonra sərgərdan ovçu-toplayıcı dəstələrinə, sonra tayfalara, kiçik qəsəbələrə, şəhər dövlətlərinə, millətlərə sədaqətimiz idi. Biz sevdiklərimizin dairəsini genişləndirmişik. İndi biz təvazökarlıqla fövqəlgüclər kimi təsvir edilən, hansısa mənada birlikdə işləyən fərqli etnik və mədəni mənşəli insanların qruplarını təşkil etdik - şübhəsiz ki, humanistləşdirici və xarakter formalaşdıran bir təcrübə. Əgər sağ qalmaq istəyiriksə, bütün insan cəmiyyətini, bütün Yer planetini əhatə etmək üçün sadiqliyimiz daha da genişlənməlidir. Millətləri idarə edənlərin çoxu bu ideyanı xoşagəlməz hesab edəcək. Onlar hakimiyyəti itirməkdən qorxacaqlar. Xəyanət və vəfasızlıq haqqında çox şey eşidəcəyik. Zəngin milli dövlətlər öz sərvətlərini kasıblarla bölüşməli olacaqlar. Ancaq seçim, Herbert Uellsin bir dəfə fərqli bir kontekstdə dediyi kimi, açıq şəkildə kainat və ya heç bir şey deyil. Karl Saqan
 • Bəşəriyyət torpağa həyat verən təmiz su kimidir. O, öz parçaları ilə torpağa ziyan vuran, onu kölgəsi ilə örtən yararsız qayaları quru qoyur və özünü müəyyən bir səviyyədə saxlayır. Jan Jak Russo
 • Bəşəriyyət vahid bir bədəndir və hər bir xalq bu bədənin bir hissəsidir. Mustafa Kamal Atatürk
 • Bəşəriyyət Yer kürəsində əbədi olaraq qalmayacaq, lakin işıq və kosmosa can ataraq əvvəlcə cəsarətlə atmosferin hüdudlarından çıxacaq, sonra isə bütün Günəş ətrafını fəth edənə qədər irəliləyəcək. Konstantin Siolkovski
 • Bəşəriyyət zorakılıqdan yalnız zorakılıqla qurtula bilər. Mahatma Qandi
 • Bəşəriyyəti ağıldan çox hissləri idarə edir. Samuel Adams
 • Bəşəriyyətin bütün addımları ilə sən mənimlə ən qeyri-ciddi həssaslıqdan ən mənəvi mənəviyyata qədər gedirsən və yalnız səndə əsl qürur və əsl qadın təvazökarlığı gördüm. Fridrix Şleqel
 • Bəşəriyyətin inkişafına ən çox mane olan odur ki, insanlar başqalarından ağıllı olanlara yox, daha ucadan danışanlara qulaq asırlar. Artur Şopenhauer
 • Bəşəriyyətin tarixi müharibədir. Qısa və qeyri-müəyyən fasilələr istisna olmaqla, Yer kürəsində heç vaxt sülh olmamışdır. Uinston Çörçill
 • Bəşəriyyətin və planetimizin xilası qadının əlindədir. Qadın öz əhəmiyyətini, Dünya Anasının böyük missiyasını dərk etməlidir; o, bəşəriyyətin taleyi üçün məsuliyyət daşımağa hazır olmalıdır. Helena İvanovna Roeriç
 • Bəşəriyyətin yeganə məqsədi ilahilik düşüncələrini təbiət lövhələrinə həkk etməkdir. Fridrix Şleqel
 • Bir sənətkar özünü müstəqil mənəvi dünyanın yaradıcısı kimi görür; o, bu dünyanı yaratmaq, onu insanlarla təmin etmək və onun üçün hərtərəfli məsuliyyət daşımaq vəzifəsini çiyinlərinə qaldırır; amma onun altında əzilir, çünki fani bir dahi belə bir yükü daşımağa qadir deyil. Necə ki, insan ümumilikdə özünü varlığın mərkəzi elan edərək, tarazlaşdırılmış mənəvi sistem yaratmağa müvəffəq olmayıb. Əgər ona bədbəxtlik gəlsə, o, günahı dünyanın əsrlər boyu davam edən disharmoniyasına, bugünkü parçalanmış ruhun mürəkkəbliyinə və ya ictimaiyyətin axmaqlığına atır. Başqa bir rəssam, yuxarıda daha yüksək bir gücü tanıyaraq, Allah cənnətinin altında təvazökar bir şagird kimi məmnuniyyətlə çalışır; o zaman yazılan və ya çəkilən hər şeyə, onun işini dərk edən ruhlara görə onun məsuliyyəti həmişəkindən daha tələbkardır. Amma bunun müqabilində bu dünyanı yaradan deyil, onu idarə edən də deyil, onun əsaslarına şübhə yoxdur; Sənətkar sadəcə olaraq dünyanın harmoniyasını, ona bəşəriyyətin töhfəsinin gözəllik və çirkinliyini başqalarından daha dərindən dərk etməli və bunu öz həmkarlarına kəskin şəkildə çatdırmalıdır. Bədbəxtlikdə və hətta varlığın dərinliklərində - yoxsulluqda, həbsxanada, xəstəlikdə - sabit harmoniya hissi onu heç vaxt tərk etmir. Ancaq sənətin bütün irrasionallığı, onun göz qamaşdıran dönüşləri, gözlənilməz kəşfləri, insana sarsıdıcı təsiri - onlar çox sehrlə doludur ki, bu sənətkarın dünyaya baxışı, bədii konsepsiyası və ya layiq olmayan əsərinin işi ilə yorulmaq olmaz. Aleksandr Soljenitsın
 • Biz bəşəriyyətə qarşı terror bəlası ilə mübarizəni davam etdirəcəyik, ekstremizm və zorakılıq mədəniyyətini istənilən formada və ya formada, hər hansı mənbədən və məkandan, əsaslarından və motivlərindən asılı olmayaraq, onların sülhü təhdid edən vəba kimi təhlükəsini tam dərk edərək rədd edəcəyik. Biz bütün dünyanın sabitliyi naminə terror qrupları da daxil olmaqla, qeyri-qanuni təşkilatlara dəstəyin qarşısını almaq üçün qanunun bütün gücündən istifadə edəcəyik. Hüsnü Mübarək
 • Bu dəyər miqyasını kim və necə əlaqələndirəcək? Bəşəriyyət üçün yaxşı və pis əməllər, dözülməz olanlar üçün bu gün fərqləndirilən bir şərh sistemini kim yaradacaq? Bəşəriyyətə nəyin həqiqətən ağır və dözülməz olduğunu və dərini yalnız yerli olaraq nəyin otardığını kim izah edəcək? Kim qəzəbi daha yaxın olana yox, ən dəhşətlisinə yönəldər? Kim belə bir anlayışı öz insan təcrübəsinin hüdudlarından kənara köçürməyə müvəffəq ola bilər? Başqalarının uzaq sevincini və kədərini, özünün heç vaxt yaşamadığı ölçüləri və aldatmaları dərk etməyi fanat, inadkar bir insan məxluquna təlqin etməyə kim müvəffəq ola bilər? Təbliğat, məhdudiyyət, elmi sübut - hamısı faydasızdır. Ancaq xoşbəxtlikdən dünyamızda belə bir vasitə var! Yəni sənətdir. Yəni ədəbiyyatdır. Onlar bir möcüzə göstərə bilərlər: insanın yalnız şəxsi təcrübədən öyrənmək kimi zərərli xüsusiyyətinə qalib gələ bilərlər ki, başqa insanların təcrübəsi ondan əbəs yerə keçsin. İnsandan insana, Yerdəki qısa sehrini başa vurduqca, sənət bütün yükləri, rəngləri, həyat şirəsi ilə tanış olmayan, ömürlük təcrübənin bütün ağırlığını köçürür; o, naməlum bir təcrübəni bədəndə canlandırır və ona özümüz kimi sahib olmağımıza imkan verir. Və daha çox, daha çox; həm ölkə, həm də bütün qitələr bir-birinin səhvlərini əsrlərlə davam edə biləcək vaxt fasilələri ilə təkrarlayır. Onda düşünmək olardı ki, hər şey çox aydın olacaq! Amma yox; bəzi xalqların artıq yaşadıqları, nəzərdən keçirdikləri və rədd etdikləri birdən-birə başqaları tərəfindən ən son söz olaraq kəşf edilir. Yenə də özümüzün heç vaxt yaşamadığımız təcrübənin yeganə əvəzedicisi incəsənət, ədəbiyyatdır. Onlar gözəl bir qabiliyyətə malikdirlər: dil, adət, sosial quruluş fərqlərindən kənarda, bir xalqın həyat təcrübəsini digərinə çatdıra bilirlər. Təcrübəsiz bir xalqa onilliklər boyu davam edən sərt milli sınaqları çatdıra bilər, ən yaxşı halda bütün bir xalqı lazımsız, ya səhv, hətta fəlakətli kursdan xilas edə, bununla da bəşər tarixinin döngələrini cilovlaya bilərlər. Aleksandr Soljenitsın
 • Bu silahın (“Super”, yəni hidrogen bombasının) dağıdıcılığına heç bir məhdudiyyətin olmaması faktı onun mövcudluğunu və onun yaradılması haqqında məlumatı bütövlükdə bəşəriyyət üçün təhlükə yaradır. Bu, mütləq hər hansı bir işıqda nəzərə alınan pis bir şeydir. Bu səbəblərə görə, ABŞ prezidentinin belə bir silahın yaradılmasına təşəbbüs göstərmək üçün fundamental etik prinsiplər üzrə yanlış olduğunu düşündüyümüz şeyi Amerika ictimaiyyətinə və dünyaya söyləməsinin vacibliyinə inanırıq. Enriko Fermi
 • Buna görə də çoxluğun bir fikrə inanması, bu fikrin doğru olduğuna dəlalət etməz. Bəşəriyyətin əksər hissəsi cahil olduğundan hamı tərəfindən qəbul edilən bir fikrin yanlış olmaq ehtimalı daha çoxdur. Bertran Rassel
 • Bütün bəşəriyyət tarixi, hər halda, ümumbəşəri nüfuz və mütləq gücün fəthi uğrunda uzun sürən ölüm-qalım mübarizəsindən başqa bir şey deyil. Alber Kamyu
 • Bütün İncil sistemində şeytan həm Ata Allahdan, həm də Oğul Allahdan daha hiyləgər və güclüdür: o, həmişə onların planlarının qarşısını almağa müvəffəq olur və Ata Allahı öz sevimli Oğlunu ölümə məcbur etmək zərurətinə çevirməyə müvəffəq olur. Şeytanın bəşəriyyətə etdiyi pisliyi düzəltmək üçün, xristianlıq həqiqi manixeyizmdir, burada hər bir üstünlük pis prinsipin tərəfindədir, o, öz tərəfdarlarının çoxluğu ilə İlahinin bütün məqsədlərini puç edir. Pol Anri Holbax
 • Dahi insan bəşəriyyət kitabının sərlövhəsidir. Kristian Fridrix Gebbel
 • Din ağlın əleyhinədir; bəşəriyyətin xoşbəxtliyə çatmasına mane olur; siyasi istibdad üçün zəmin yaradır. Başda ağsaqqallar və varlılar da olmaqla hakim zümrələr dini öz maraqlarına uyğun hesab edərək onu qorumuşlar. Onların inkişaf etdirdikləri “təhsil”, “vərdiş” və “zorbalıq” yalnız dini cəhalət və qorxu doğurur. Pol Anri Holbax
 • Dünyamız böyük bir enerji okeanında yerləşir və biz bu sonsuz məkanda ağlasığmaz bir sürətlə uçuruq. Ətrafda hər şey, bütün enerji fırlanır, hərəkət edir. Qarşımızda bu enerjini əldə etməyin üsulunu tapmaq kimi çox böyük bir vəzifə durur. Əgər bu tükənməz mənbədən bu enerjini ala bilsək, o zaman bəşəriyyət nəhəng addımlarla irəliləyəcəkdir. Nikola Tesla
 • Elə bir elm var ki, onun obyekti üçün yalnız anlaşılmaz şeylər var. Bütün digər elmlərdən fərqli olaraq, o, yalnız hisslərimizin altına düşə bilməyənləri nəzərdən keçirir, Hobbes onu qaranlıqlar səltənəti adlandırır. Bu, bəşəriyyətin yaşadıqları dünyada tanımasına icazə verilən qanunların əksinə olaraq hər şeyin qanunlarla idarə olunduğu bir ölkədir. Bu ecazkar bölgədə işıq yalnız qaranlıqdır; sübut şübhəli və ya yalandır; qeyri-mümkünlüklər inandırıcıdır: ağıl hiyləgər bələdçidir; və sağlam düşüncə dəliliyə çevrilir. Bu elm İlahiyyat adlanır və bu ilahiyyat insanın bu ağlına davamlı təhqirdir. [[]]
 • Ermənistan bir dövlət kimi bəşəriyyət tarixində heç bir mühüm rol oynamamış, onun adı ermənilərin səpələndiyi coğrafi termin olub güclü dövlətlərin-assuriyalıların, midiyalıların, iranlıların, yunanların, monqalların, rusların öz mübahisələrini həll etdikləri yer olmuşdur. Mən onlarla (ermənilərlə) heç zaman dil tapa bilmədim. Onların hiyləgərliyi olduqca iyrənc, alçaqlığı olduqca dözülməz, əclaflığı olduqca təəssüfləndiricidir. Aleksandr Qriboyedov
 • Etiraf etmək lazımdır ki, bütün dünya ixtişaşlarının, bəşəriyyəti məhv edən dünya müharibələrinin və planetimizdə geniş yayılmış səfalətlərin səbəbi, əsasən, əsrlər boyu kütlələri istismar edən, öz eqoist məqsədləri üçün bəşəriyyətin əməyindən istifadə edən, maddi məqsədlər güdən eqoist qrupa aid edilə bilər. Bu kapitalistlər qrupu dünya resurslarını və sivil yaşayış üçün tələb olunan əsas elementləri küncə sıxıb istismar etmişlər; bir-birinə bağlı idarələri vasitəsi ilə dünya sərvətlərinə sahib olduqları və onlara nəzarət etdikləri və öz əllərində saxladıqları üçün bunu edə bildilər. Onlar çox zəngin və çox kasıb arasında mövcud olan böyük fərqləri mümkün etdi; onlar pulu və pulun verdiyi gücü sevirlər; onlar hökumətlərin və siyasətçilərin arxasında dayanıblar; onlar seçicilərə nəzarət ediblər; eqoist siyasətin dar millətçi məqsədlərini mümkün etdilər; onlar dünya bizneslərini maliyyələşdirdilər və neft, kömür, enerji, işıq və nəqliyyata nəzarət etdilər; onlar aşkar və ya gizli şəkildə dünya bank hesablarına nəzarət edirlər. Bu gün dünyanın hər bir ölkəsində rast gəlinən geniş yayılmış bədbəxtliyin məsuliyyəti əsasən bir-biri ilə əlaqəli olan, korporativ və ya şəxsi mənfəət üçün işləyən iş adamlarının, bankirlərin, beynəlxalq kartellərin, monopoliyaların, trestlərin və təşkilatların rəhbərlərinin, nəhəng korporasiyaların direktorlarının qapısındadır. Alisa Beyli
 • Əgər bəşəriyyət həmişə ağıllı olsaydı, tarix axmaqlığın və cinayətin uzun bir salnaməsi olmazdı. Artur Şopenhauer
 • Əmək bəşəriyyət tarixinin lap əvvəlindən yer üzərinə işıq saçan müqəddəs şamdır, onu söndürsəniz hər yer zülmətə çevrilər. Konstantin Uşinski
 • Fərdləri təkmilləşdirmədən daha yaxşı bir dünya qurmağa ümid edə bilməzsiniz. Bu məqsədlə hər birimiz öz inkişafı üçün çalışmalıyıq və eyni zamanda bütün bəşəriyyət üçün ümumi məsuliyyəti bölüşməliyik, bizim xüsusi borcumuz isə ən faydalı ola biləcəyimizi düşündüyümüz insanlara kömək etməkdir. Mariya Küri
 • Heyvan təcrübələrindən imtina edilsəydi, bəşəriyyət əsaslı irəliləyiş əldə edərdi. Rixard Vaqner
 • Həmişə borcunuzu yerinə yetirməyə çalışın və bəşəriyyət uğursuz olduğunuz yerdə belə sizə haqq qazandıracaq. Tomas Cefferson
 • Hər iki mənşə balanslaşdırılmış olsaydı, bugünkü terror və cinayətlər mümkün ola bilərdimi? Bəşəriyyətin və planetimizin xilası qadının əlindədir. Qadın öz əhəmiyyətini, Dünya Anasının böyük missiyasını dərk etməlidir; o, bəşəriyyətin taleyi üçün məsuliyyət daşımağa hazır olmalıdır. Həyat verən ananın övladlarının taleyini yönləndirmək hüququ var. Qadının, ananın səsi bəşəriyyətin liderləri arasında eşidilməlidir. Ana uşağına ilk şüurlu fikirləri təklif edir. Onun bütün istək və qabiliyyətlərinə istiqamət və keyfiyyət verir. Ancaq mədəniyyət haqqında heç bir fikri olmayan ana insan təbiətinin yalnız aşağı ifadələrini təklif edə bilər. Ancaq təhsilə can atarkən qadın yadda saxlamalıdır ki, bütün təhsil sistemləri yalnız yüksək bilik və mədəniyyətin inkişafı üçün vasitədir. Əsl düşüncə mədəniyyətini ruh və qəlb mədəniyyəti inkişaf etdirir. Yalnız belə birləşmə o böyük sintezi verir ki, onsuz insan həyatının kosmik təkamülündə həqiqi əzəmətini, müxtəlifliyini və mürəkkəbliyini dərk etmək mümkün deyil. Buna görə də, biliyə can atarkən, qadın İşıq Mənbəsini və Ruhun Rəhbərlərini - həqiqətən, bəşəriyyət şüurunu yaradan o böyük Ağılları xatırlasın. Bu Mənbəyə, bu aparıcı Sintez Prinsipinə yaxınlaşmaqla, bəşəriyyət həqiqi təkamülün yolunu tapacaqdır. Helena İvanovna Roeriç
 • Hər insan bir ulduzu, bəşəriyyət – kəhkəşanı xatırladır. Əbu Turxan
 • Hökümətin yeni üzvləri ilə bağlı eyni sözləri Hörmətli Məclisə deyirəm: qan, zəhmət, göz yaşı və tərdən başqa heç nə vəd edə bilmərəm. Bizi ən ciddi məhkəmə gözləyir. Biz bir neçə aylıq mübarizə və əziyyətlə üzləşirik. Məndən soruşurlar ki, biz nə edəcəyik? Mən buna cavab verirəm: Biz quruda, dənizdə və havada bacardığımız qədər və Allahın bizə verə biləcəyi bütün güclə döyüşürük. Biz dəhşətli tirana qarşı müharibə aparırıq, onun cinayətləri bəşəriyyətin günah tarixində heç də qaranlıq deyil. Bizim edəcəyimiz budur. Məndən soruşurlar ki, məqsədimiz nədir? Mən bir sözlə cavab verirəm: qələbə. Nəyin bahasına olursa olsun qələbə, bütün dəhşətlərə rəğmən qələbə, qələbə, ona aparan yol nə qədər uzun və çətin olursa olsun, çünki qələbə olmadan yaşamaq mümkün deyil.
 • İndiki tarixi anda bütün ölkələrin geniş zəhmətkeş kütlələri qarşısında ilk dəfə olaraq daha dolğun həyat və daha az çətinliklər perspektivi açılmışdır. Elm milyonlarla və on milyonlarla insana hələ bilmədiyi bolluğu verməyə hazırdır. [...] Bütün bu ümidlər, perspektivlər, bütün bu sirlər insan dühasının təbiətdən qopardığı, zülmün, təcavüzün və müharibənin əli ilə öz məhvinə çevrilmək müqabilindədirmi? Yoxsa onlar daha çox azadlıq və uzunmüddətli sülh gətirmək niyyətindədirlər? Heç vaxt bəşəriyyət bu qədər sadə, vizual və hətta kobud formada nemət və lənət arasında seçim qarşısında qalmamışdı. Seçim açıqdır. Tərəzi qorxulu şəkildə titrəyir. Uinston Çörçill
 • İndiyə qədər nə etmişəmsə, bunu bəşəriyyət üçün etmişəm; varlılar tərəfindən yoxsulların alçaldılması və sıxışdırılması olmayacaq bir dünya naminə. Nikola Tesla
 • İnsan təbiəti haqqında kiçik bir bilik bizi inandıracaq ki, bəşəriyyətin böyük bir hissəsi üçün maraq idarəedici prinsipdir... Çox az adam bütün şəxsi maraq və ya üstünlükləri ümumi mənafe üçün davamlı qurban verməyə qadirdir. Bu baxımdan insan təbiətinin pozğunluğuna etiraz etmək əbəsdir; fakt belədir, hər bir dövrün, hər bir xalqın təcrübəsi bunu sübut edib və biz bunu başqa cür edə bilməmişdən əvvəl, böyük ölçüdə insanın konstitusiyasını dəyişməliyik. Bu prinsiplərin ehtimal olunan həqiqəti üzərində qurulmayan heç bir qurum uğur qazana bilməz. Corc Vaşinqton
 • İnsan haqqında danışarkən bütövlükdə bütün bəşəriyyəti təsəvvür edirik və ayrıca bir şəxsə elm metodlar tətbiq edərkən bu fiziki faktı nəzərə almaq lazımdır. Məgər bu gün bu milyon fərdlərin, sonsuz tiplərin, xarakterlərin bütöv bir vahid təşkil etməsinə kimsə şübhə edə bilərmi? Nikola Tesla
 • İnsan tək deyil, cəmiyyətdə yaşamaq üçün yaradılmışdır. Təklik ümidsizlik yaradır. Bu yalnız vaxt məsələsidir. Ola bilsin ki, yenicə dənizin dalğalarından xilas olmuş bədbəxt insanı ilk anlar avadanlıqlar, həyat ehtiyaclarını ödəmək kimi fikirlər əsas fikirlərdən yayındıracaq və onun başı real həyata qarışacaq və o, qeyri-müəyyən gələcək barədə düşünməyəcək. Ancaq vaxt gələcək ki, o, özünü insanlardan uzaqda, vətənini, sevdiyi insanları görməyə heç bir ümidi olmayan tənha insan kimi hiss edəcək. Bu halda o nə cür düşünməli, hansı iztirablara məruz qalmalıdır? Onun adası onun üçün bütöv bir dünya, bütün bəşəriyyət isə onun özü olacaq... Və bu tənhalıqda dəhşətli ölüm anı gələndə o özünü dünyanın sonundakı ən axırıncı insan hiss edəcək... Jül Vern
 • Kasıb insan. Kasıb bəşəriyyət. Uilyam Folkner
 • Kimin deməsindən asılı olmayaraq, mən həqiqətin tərəfdarıyam. Mən ədalətin tərəfdarıyam, kimin lehinə və ya əleyhinə olmasından asılı olmayaraq. Mən hər şeydən əvvəl insanam və buna görə də bütövlükdə bəşəriyyətə fayda verən hər kəsin yanındayam. Malkolm X
 • Kitabların bizimlə əbədi qalmaq üçün yarandığını düşünmək səhvdir. Bəşəriyyət min illərdir kitabsız yaşadı və yenidən kitabsız yaşamağı seçə bilər. Eduard Morqan Forster
 • Qadınların qarşısında baş əymək lazımdı. Xüsusilə də onların səbrinə görə. Əminəm ki, kişilər uşaq doğmalı olsaydı, bəşəriyyət tezliklə məhv olardı. Lev Landau
 • Masonluq, bilavasitə səy və əməkdaşlıq edərək, təkmilləşdirmək, məlumatlandırmaq və insanları qorumaq üçün; fiziki vəziyyətlərini yaxşılaşdırmaq, dərdlərini aradan qaldırmaq, ehtiyaclarını təmin etmək və ehtiyaclarını ödəmək üçün əlindən gələn hər şeyi edəcək. Qoy bu işdə hər bir mason əlindən gələni etsin. Çünki həmişə olduğu kimi, indi də həqiqətdir ki, azad olmaq dindar olmaq, müdrik olmaq, təmkinli və ədalətli olmaq, qənaətcil və təmkinli olmaq, mərhəmətli və cəsur olmaq kimi bir şeydir və bütün bunların əksi olmaq qul olmaqla eynidir. Və adətən, İlahinin təyin etdiyi və sanki cəzalandırıcı ədaləti ilə belə olur ki, özlərini idarə edə bilməyən, ehtiraslarını cilovlaya bilməyən, lakin öz nəfslərinin və eybəcərliklərinin əsarətində əyilən adamlar, Allaha təslim olurlar. nifrət etdikləri kəsləri ələ keçirdilər və qeyri-ixtiyari köləliyə təslim etdilər. Həm də ədalətin diqtəsi və Təbiət konstitusiyasının təsdiqi ilə təsdiqlənir ki, intellektinin axmaqlığı və ya pozğunluğu səbəbindən özünü idarə etmək iqtidarında olmayan şəxs, azyaşlı kimi, başqasının hökumətinə sadiq olmalıdır. Hər şeydən əvvəl heç vaxt unutmayaq ki, bəşəriyyət bir böyük qardaşlıq təşkil edir; hamı əzab və kədərlə qarşılaşmaq üçün doğulub və buna görə də bir-birlərinə rəğbət bəsləməyə borcludurlar. Çünki heç bir Qürur qülləsi öz sahibini bəşəriyyətin sınaqlarından, qorxularından və zəifliklərindən yuxarı qaldıracaq qədər yüksək olmamışdır. Heç bir insan əli bəladan, ağrıdan və zəiflikdən qoruyacaq divarı heç vaxt tikməyib. Xəstəlik və kədər, bəla və ölüm hər şeyi müəyyən səviyyəyə qaldıran dövrlərdir. Nə yüksək, nə də alçaq heç nə bilmirlər. Başçının can istəməsi, insan ruhunun böyük və ağır ehtiyacları heç birini istisna etmir. Albert Payk
 • Meşşan sahibkarlar prozaik müsbət insanlardır.Onların sevimli qaydası: hər kəs özündə, hər kəs özü üçün. Onlar vətəndaş qanununa görə haqlı olmaq istəyirlər, bəşəriyyət və əxlaq qanunlarını eşitmək istəmirlər. Vissarion Belinski
 • Mən daha heç nəyi tam olaraq bəyənib və ya bəyənmədiyimi söyləmirəm. Bu həyata qarşı göstərilmiş ən mənasız münasibətdir.Özünə sahib olan insan, məmnunluğunu rahat tapdığı kimi kədərini də asanlıqla yenə bilər.Həyat andır, bundan sonrası yoxdur. Onu ən gur yanan məşəllə alovlandır.Gözəlliyi məhv olmayan hər şeyə qibtə edirəm.Qadınlar biz — kişilərlə bəşəriyyətin Tanrıyla davrandığı kimi davranırlar, onlar bizə səcdə edirlər, lakin həm də davamlı şəkildə bizdən nəsə etməmizi istəyərək narahat edirlər. Oskar Uayld
 • Mən müharibənin amansızlığını və qəddarlığını bir çox insandan daha yaxşı bilirəm. İndi mən sülh üçün işləmək istəyirəm. Lakin bəşəriyyət davamlı sülhü necə əldə edə bilər. Ürəyin, düşüncənin və canın həqiqi sülhü yalnız İsa Məsih vasitəsilə gələ bilər. Mitsuo Fuçida
 • Məsihin nə üçün gəlməsi, nə üçün çarmıxa çəkilməsi səbəblərinə baxanda —- O bütün bəşəriyyət üçün öldü, O bütün bəşəriyyət üçün əzab çəkdi. Buna görə də hər bir həddini aşan şəxs öz hissəsinə və ya öz təqsirinə baxmalıdır. İndi əsas sözə, verilən sözə geri dönmək vaxtıdır... O əzab çəkərək və öldürülərək bağışladı. Mel Qibson
 • Millətçilik özü-özlüyündə hörmətə layiq, hətta möhtəşəm bir hadisədir, çünki o, xalqların həyatında bir zərurətdir. Mən hətta düşünürəm ki, bəşəriyyətin təkamülü tarixində millətçilik dindən sonra insan ruhunun ikinci böyük mərhələsidir. O, tarixdə ən böyük qəhrəmanlıqların nədəni olmuş, yenə də olacaq. Onsuz bir sıra xalqlar yenə də yadların zülmü altında inləməli olacaqdı və məhz onun sayəsində hələ bir çoxları uyğun çıxış yolu tapacaq... Həqiqi, dürüst, sonunadək özünə sadiq qalan millətçi, özününkünü müdafiə edərkən, başqasınınkı üzərində hər hansı zülmü də rədd etməlidir. [3]Əhməd bəy Ağaoğlu
 • Millətlər Qanunu deyilən şey, düzgün qanun deyil, etikanın bir hissəsidir: sivil dövlətlər tərəfindən mötəbər kimi qəbul edilən əxlaqi qaydalar toplusudur. Doğrudur, bu qaydalar nə əbədi məcburiyyətdir, nə də olmalıdır, lakin xalqların vicdanları daha çox işıqlandıqca və siyasi cəmiyyətin tələbləri dəyişdikcə, əsrdən-zamana az-çox dəyişir və dəyişməlidir. Lakin qaydalar əsasən öz mənşəyində olub və indi də dürüstlük və insanpərvərlik prinsiplərinin dövlətlərin qarşılıqlı münasibətinə tətbiqi olub. Onlar bəşəriyyətin əxlaqi hissləri və ya ümumi maraq duyğuları ilə müharibə vəziyyətində olan cinayətləri və əzabları yüngülləşdirmək, sülh dövründə hökumətləri və xalqları bir-birinə qarşı ədalətsiz və ya vicdansız davranışlardan çəkindirmək üçün təqdim edilmişdir. Hər bir ölkə dünyanın digər ölkələri ilə çoxsaylı və müxtəlif münasibətlərdə olduğundan və bizim bir çoxları arasında, bizim də bir çox dövlətlər bunların bəziləri üzərində faktiki səlahiyyət sahibi olduğundan, müəyyən edilmiş beynəlxalq əxlaq qaydalarını bilmək hər bir dövlətin, millətin və buna görə də millətin formalaşmasına kömək edən, səsi və hissi ictimai rəyin bir hissəsini təşkil edən hər bir insanın borcudur. Heç kim heç bir işdə iştirak etməsə, heç bir fikir formalaşdırmasa, heç bir zərər verə bilməyəcəyi aldadıcılığı ilə vicdanını sakitləşdirməsin. Pis insanların öz məqsədlərinə çatmaq üçün yaxşı adamların baxıb heç nə etməməsindən başqa heç nəyə ehtiyacı yoxdur. O, heç bir etiraz etmədən öz adına və yardım etdiyi vasitələrlə yanlışlığa yol verən yaxşı adam deyil, çünki bu mövzuda ağlını işə salmaqda çətinlik çəkməyəcək. Bu, ictimai sövdələşmələrdə iştirak etmək və onlara baxmaq vərdişindən, cəmiyyətdə mövcud olan məlumat və onlara hörmətlə yanaşmağın dərəcəsindən, millətin bir millət olaraq həm öz daxilində, həm də başqalarına münasibətdə necə davranacağından asılıdır: eqoist, pozğun və tiran, ya da rasional və maarifçi, ədalətli və nəcib. Con Stüart Mill
 • Min illərdir ki, bəşəriyyət xoşbəxt gələcəyə doğru yol gedir. Bu yolda təhsil müstəsna əhəmiyyət daşıyır. Ağı qaradan, doğrunu yalandan, yaxşını pisdən, dostu düşməndən, xeyri şərdən ayırmaq üçün təhsil əvəzsiz vasitədir. Təhsilin bu unikal keyfiyyəti bir çox dövlətlər üçün dərk olunmuş həqiqətdir. Bu səbəbdən də bu ölkələrdə təhsilin bütün xərclərini dövlət öz üzərinə götürür. Sadə dillə desək, belə dövlətlərdə təhsil "pulsuzdur". Şahlar Əsgərov
 • Müəllimlik dünyanın ən nəcib peşələrindən biri, bəlkə də birincisidir. Bağ bağbansız keçinə bilmədiyi kimi, bəşəriyyət də müəllimsiz keçinə bilməz.... Hünərli usta dəmirdən səbr ilə misri qılınc yona bildiyi kimi, yaxşı müəllim də kəctab millətdən xoşbəxt cəmiyyət hazırlayır. Sultan Məcid Qənizadə
 • Müharibə bəşər övladının potensial məhvedicisi kimi yalnız xristianlıq dövrünün iyirminci əsrinin əvvəllərində özünü göstərməyə başladı. Bəşəriyyətin böyük dövlətlərə, imperiyalara birləşməsi, xalqlar arasında kollektiv mənlik şüurunun oyanması qan tökülməsini onların indiyədək ağlına belə gətirmədiyi qədər miqyasda, əzmkarlıqla planlaşdırıb həyata keçirməyə imkan verdi. Kütlənin dağıdıcı gücünü artırmaq üçün fərdlərin bütün ən nəcib keyfiyyətləri bir araya gətirildi. Təhlükəsiz maliyyə, dünya miqyasında kredit və ticarətin verdiyi imkanlar, böyük kapital ehtiyatlarının toplanması - bütün bunlar uzun müddət bütöv xalqların enerjisini məhv olmaq işinə yönəltməyə imkan verdi. Uinston Çörçill
 • Müharibə bəşəriyyət üçün ən möhtəşəm yarışdır! Döyüşdə güclü qalib gəlir, zəif isə ölür. Corc Patton
 • Öz vətəninə mənsub olmayan adam, bəşəriyyətə də mənsub deyildir. Vissarion Belinski
 • Öz vətənini sevmək-bəşəriyyətin ideallarının həyata keçirilməsini ürəkdən arzu etmək və gücün çatan qədər buna kömək etmək deməkdir. Vissarion Belinski
 • Rəssamlar vasitəsilə bəşəriyyət keçmişlə gələcəyi indiki zamanda birləşdirdiyi üçün fərdləşir. Onlar ruhun ali orqanıdır, burada bütün zahiri bəşəriyyətin həyat ruhları qovuşur və daxili bəşəriyyət ilk olaraq orada hərəkət edir. Fridrix Şleqel
 • Sevgi və mərhəmət lüks yox, ehtiyacdır. Bunlar olmasa, bəşəriyyət mövcud ola bilməz. Tenzin Gyatso
 • Tez-tez cavanların dilindən eşidirik ki, onlar başqalarının ağlı, fikirləri ilə yox, öz bildikləri kimi yaşamaq istəyirlər. Ölçülüb-biçilənləri yenidən ölçüb-biçmək nəyə lazım? Hazıra nazil ol və yoluna davam et. Bəşəriyyətin gücü məhz bundadır. Lev Tolstoy
 • Tezliklə bəşəriyyət qarşısında əvvəlkindən daha yüksək ideal qoyulacaq və keçmiş ideallar günəş qarşısında sönən ulduzlar kimi sönəcək və insan günəşi görə bildiyi kimi, yüksək idealı da qəbul edəcək. Lev Tolstoy
 • Təhsilə can atarkən qadın yadda saxlamalıdır ki, bütün təhsil sistemləri yalnız yüksək bilik və mədəniyyətin inkişafı üçün vasitədir. Əsl düşüncə mədəniyyətini ruh və qəlb mədəniyyəti inkişaf etdirir. Yalnız belə birləşmə o böyük sintezi verir ki, onsuz insan həyatının kosmik təkamülündə həqiqi əzəmətini, müxtəlifliyini və mürəkkəbliyini dərk etmək mümkün deyil. Buna görə də, biliyə can atarkən, qadın İşıq Mənbəsini və Ruhun Rəhbərlərini - həqiqətən, bəşəriyyət şüurunu yaradan o böyük Ağılları xatırlasın. Bu Mənbəyə, Sintezin bu aparıcı Prinsipinə yaxınlaşmaqla, bəşəriyyət həqiqi təkamülün yolunu tapacaqdır.
 • Vasitəçi öz daxilindəki ilahiliyi dərk edən və bu ilahiliyi davranış və hərəkətlərində, sözlərində və əməllərində aşkara çıxarmaq, çatdırmaq və bütün bəşəriyyətə təqdim etmək üçün özünü məhv edən fədakardır. Fridrix Şleqel
 • Volterin əlindən qələmi alıb, yerinə kamança versən, bəlkə də, o, kamançanı çalardı, lakin, bəşəriyyət onsuz qalardı. [4] Məhəmmədhüseyn Şəhriyar
 • Ya bəşəriyyət müharibəni bitirəcək, ya da müharibə bəşəriyyəti bitirəcək. Con F. Kennedi
 • Yaxşı kitab müəllifin bəşəriyyətə hədiyyəsidir. Jozef Adddison
 • Yalnız özü üçün çalışan qarnını dolduran heyvana bənzər. Ləyaqətli insan bəşəriyyət üçün çalışır. Abay Kunanbayev
 • Zülmün devrilməsi bəşəriyyət tərəfindən təsdiqlənib və hər bir azad insanın ən yüksək arzusudur. Nelson Mandela

Həmçinin bax

redaktə

İstinadlar

redaktə
 1. Ağıla və qəlbə işıq saçan sözlər. Bakı, 2014. səh.247.
 2. Ağıla və qəlbə işıq saçan sözlər. Bakı, 2014. səh.427
 3. "Bizim millətçilər" məqaləsindən
 4. Məhəmmədhüseyn Şəhriyar. Seçilmiş əsərləri. Bakı, Kitab Klubu, 2014. "Şeir və hikmət" şeiri.