Kozma Prutkov - rus yazıçısı

  • Ağıllı adamlar ideyaları, sıravi şəxslər hadisələri, axmaqlar isə insanları müzakirə edir.