• Yoxsulların nifrət etdikləri bir şey varsa, o da digər yoxsullardır.