Mixail Aleksandroviç Şoloxov (1905-1984) - rus sovet yazıçısı.

BRedaktə

  • Bəşər düşüncəsinin və təcrübəsinin saysız xəzinələri min illər ərzində toplanaraq sözdə əbədi yaşayır.

KRedaktə

  • Kitabı ürəkdən sevin! O, nəinki sizin yaxşı dostunuz, həm də sadiq yoldaşınızdır.