Mixail Stelmax - Ukrayna yazıçısı.

  • Torpaq Günəşsiz, insan səadətsiz yaşaya bilməz.
Stamp 2012 Stelmakh (1).jpg