Monqol atalar sözləriA B C Ç D E Ə F G H X  İ   J  K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z


 • Acgöz şaman iki qurban yerinə tələsər və ikisinə də gecikər.
 • Adamı dostlarına baxıb tanıyarlar.
 • Adət min illər yaşar.
 • Axmaq həmişə ortaya dürtülər.
 • Axmağın balacası atını tərifləyər, böyüyü özünü.
 • Ağ ipək də geyinsən, kölgən qara olacaq.
 • Ağ yağış olar dağda-daşda, atalar sözü - ağıllı başda.
 • Ağac - kökdən, insan - anadan.
 • Ağacın yarpağı saralar, kökü - yox.
 • Ağıllı adam gördüyündən danışar.
 • Ağıllı bir dəfəyə dişləyər, səfeh iki dəfəyə.
 • Ağıllı da tələyə düşər.
 • Ağılsız dostdan, ağıllı düşmən yaxşıdır.
 • Ağılsız knyazın qulluqçuları da axmaq olar.
 • Ağılsızın tələyə baxdığı yerdə, ağıllı odu gözləyər.
 • Ağlayandan soruşma, güləndən soruş.
 • Alaçiy ət mədəyə zərərdir, alayarımçıq söz - dostluğa.
 • Alanda min pud da azlıq edir, verəndə bir funta da qıymır.
 • Allah adı ilə yamanlıq etmək olar, qanun adı ilə - qanunsuzluq.
 • Ana südü müqəddəsdir.
 • Anam mənim bədənimi doğub, fikrimi yox.
 • Araq hamıya üstün gələr - öz qabından savayı.
 • Araq müdrik adamı da səfeh edər.
 • Arağı içən özünü talayar.
 • Arı əldən qaçırsan tuta bilərsən, sözü əldən qaçırsan - yox.
 • Aşiq qurbağa dənizi üzüb keçəcək.
 • Ata-ana bədəni, müəllim ürəyi yaradır.
 • Ata-ana uşağı sevməyəndə uşaq onlardan da küsür.
 • Ata-anasını soruşurlar - dinmir; sevgisini heç soruşan yoxdur - özü danışır.
 • Atalar sözünün yalanı yoxdur, yağış suyunun duzu yoxdur.
 • Atası olmayan üçün böyük qardaş atadır.
 • Atın qaçmasına daş, aşiqlərin görüşünə dedi-qodu mane olur .
 • Ay işığından qar da ağarar, ağıllı sözdən ağıllı da ağıllanar.
 • Ayağı böyük olanın ayağını həmişə ayaqqabı sıxar; tamahı böyük olan həmişə narazı olar.
 • Bağa minini yumurtlayır - heç dinmir, toyuq birini yumurtlayır - aləmi başına götürür.
 • Balaca daşla da böyüyü əzərlər.
 • Balaca yurdlarda da böyük alimlər doğulur.
 • Balıq əti sümüyündən asan ayrılır.
 • Balıq suyla, insan zəhmətlə yaşayar.
 • Balıq yaşayır suyun sayəsində, insan - adamların.
 • Basılanın kürəyinə-kürəyinə döyərlər.
 • Baş yastığını sürtüb dağıtmaqdansa, yəhər yastığını sürtüb dağıtmaq yaxşıdır.
 • Başa yetməyən arzu, sağalmaz azar kimi əzab verər.
 • Bəd itin dişləri tez xarab olar.
 • Bəxtəvərliklə bədbəxtliyin arası bir addımdır.
 • Bərk qaynayan tez buxarlanar; bərk guruldayan tez üzə çıxar.
 • Bic tülkü quyruğunu hərlədər, bic adam dilini.
 • Bilikli adam əllaməlik etməz, bacaran lovğalanmaz.
 • Bilməyəni hər şey təəccübləndirər, cahili hər təzə şey qorxudar.
 • "Bilmirəm" ən yaxşı bəhanədir.
 • Bir axmağın bir gündə törətdiklərini, min ağıllı bir ilə düzəldə bilməz.
 • Bir az aldatmaqla yalançı olursan; yavaş-yavaş mənimsəyib oğru olursan.
 • Bir dəfə aldadan, yüz dəfə də yalan deyər.
 • Bir eşqin göz yaşı min landan qiymətlidir. (Lan - qədim qızıl pul)
 • Bir qorxaq at bir ilxını hürküdər.
 • Bir payız üç bahardan yaxşıdır.
 • Bir ovuc düyü - min qırmancdan süzülən qandır.
 • Bir uşağa da qane ol, az gəlirə də qane ol, təkcə elmə acgöz ol.
 • Birduya ümman içində su azlıq edər. (Birdu - əfsanəvi acgöz)
 • Bıçaqla adamsız yerdəöldürərlər, sözlə - adam içində.
 • Borcun yoxsa, dövlətlisən, canın sağlamdırsa - xoşbəxt.
 • Boş vəd yalın ayağa geyilmiş ayaqqabı kimidir.
 • Boşboğazın dili işlər, zəhmətkeşin əli.
 • Böhtanla adamı günün günorta çağı öldürərlər.
 • Böyük çay da qışda donur; müdrik adamın da ağlı qocalıqda zəifləyir.
 • Böyük göllər də öz sahilindən çıxmır.
 • Böyük qardaş ağıllıdırsa, yəqin kiçik də fəhmlidir.
 • Buludlar yığışar - yağış yağar. adamlar yığışar - qüvvət artar.
 • Bürhanı da atırlar - özgəsinin olanda. (Bürhan - büt, allah)
 • Bürhana yalvarınca, buzovu böyütmək yaxşıdır.
 • Cahillərin ağıllı adamları görməyə gözü olmaz.
 • Canavarı hamı tanıyır, ancaq canavar hamını tanımır.
 • Canavarın toxu oturar öz gen dərəsində, acı düşər tuthatuta.
 • Cavan olanda dişlər ağ olur, qoca olanda - saçlar.
 • Cavanın güc qoyduğu yerə, qoca çalışar ağıl qoysun.
 • Cavanlıqda dözümlü olan qocalıqda xoşbəxt olar.
 • Çandmandan ağıl yaxşıdır. (Çandman - arzuları guya yerinə yetirən əfsanəvi daş).
 • Çayın mənbəyi - bulaq, ailənin mənbəyi - anadır.
 • Çəpişin buynuzu çıxanda anasını da buynuzlar.
 • Çinovnik - qanuna, lama - Buddaya, qarğa - qurda istinad elər. (Lama - Budda rahibi).
 • Çirkli su da alovu söndürə bilər.
 • Çoban da alim bilməyəni bilə bilər.
 • Çox danışmaq xeyir gətirməz.
 • Çox danışmaqdan xeyir yoxdur, susmaqdan - zərər.
 • Çox tanışı olan genişdir - çöl kimi. Olmayan kiçikdir - əl kimi.
 • Çöl heyvanını fəndlə tuturlar, atı - kəməndlə.
 • Dağ nə qədər yüksək olsa da, geri çəkilmə: getsən, keçərsən; iş nə qədər böyük olursa olsun, təslim olmayın: bir dəfə bunu etməyə başlasanız, bunu edəcəksiniz.
 • Dağda pələng oynayanda, ulağı at axurunun da yanında titrətmə tutar.
 • Dağı - ağaclar, dövləti alimlər bəzəyər.
 • Dağı görməmiş ətəyini yığır əlinə, suyu görməmiş çəkməsini çıxarır.
 • Dağlara qar yük olar, insana - illər.
 • Deyirsən dil ağrıyır, susursan - ürək.
 • Dəli susa bilsəydi, onu müdrik hesab edərdilər.
 • Dərd görməyən, səadətin qədrini bilməz.
 • Dərdini göyə deyəsən - uzaqdır, yerə deyəsən - kardır.
 • Dərin çaylar sakit olur, bilən adam - başıaşağı.
 • Dilin ucu yumşaqdır, amma sancır.
 • Diridən ayrılmaq ölüdən ayrılıqdan daha pisdir.
 • Dirsək yaxındır - dişləyə bilmirsən, qulaq yaxındır - görə bilmirsən.
 • Doğru, dovşandan zəif də görünsə, dağ boyda yalana üstün gələr.
 • Doldurulmamış silahdan da iyirmi adam qorxar.
 • Dostluq eləyirsən - qocalınca elə.
 • Dostluğun başlanğıcında yağ var, düşmənçiliyin başlanğıcında - qan.
 • Dostu el olanın dövləti bol olar.
 • Dövlət kağızı - möhüründən, at - dişindən, adam - danışığından tanınar.
 • Dumanın dağılmağı qurdun ürəyindən deyil.
 • Duz acı olsa da, xörəyi dada gətirir.
 • Dünənki yumurta bu gün artıq cücədir.
 • Dünya geniş olmağına genişdir, amma çəkmələr sıxanda ayaqlar üçün darlıq olur.
 • Dünyada üç şey təhlükəlidir: bıçaq uşaq əlində, hakimiyyət axmaq əlində və tərif yaltaq dilində.
 • Dünyada üç yazıq var: taxtdan salınmış hakim, var-yoxdan çıxmış varlı və dəlilər içinə düşmüş ağıllı.
 • Düşünülmüş plan asan yerinə yetirilir, düşünülməmiş asan pozulur.
 • Düz - əyrini araba ilə də qovub tuta bilər.
 • Düz ilə əyrinin arası dörd barmaqdır.
 • Ehtiras ləkə kimidir.
 • Ehtiyac məcbur edər, qanunu da adlayıb keçərsən.
 • Ehtiyat - təcrübədən doğur.
 • Eşitdin - demə, dedin - danma.
 • Etiqadı olmayana qulaq asma.
 • Ev içində odu güd, el içində - dilləri
 • Əli çomaqlını itlər xoşlamaz.
 • Əlini çox bağlı saxlayan heç nə almaz.
 • Ən ağır yükü sonuncu dəvə daşıyır.
 • Ən böyük sərvət bilikdir. Orta - çoxlu uşaq. Ən kiçik - çoxlu mal-qara.
 • Ərlə arvad eyni yastıqda yatsalar da, xəyalları fərqlidir.
 • Əsl təcrübə acı təcrübədir.
 • Əvvəlcə sən özün kömək elə, sonra qoy sənə kömək eləsinlər.
 • Əyri həmişə kölgəli gəzər.
 • Fağır adamın ağası çox olar.
 • Gedərsən - uca dağı da aşarsan; başlarsan - ağır işi də görərsən.
 • Gördüyünü danışan axmaq, bildiyinə susamış müdrikdən yaxşıdır.
 • Göz yaşını siləndə gözünü çıxartdı.
 • Gözün ola-ola kor ola bilərsən, Qulağın ola-ola kar ola bilərsən.
 • Güclə sevdirmək olmaz.
 • Güçlü qəhqəhə çəkir, zəif şikayətlənir.
 • Güclülərlə mübarizə aparmaq, varlıları məhkəməyə vermək çətindir.
 • Güclüyə cəmlə üstün gələrlər.
 • Gülən hər kəs dost deyil, hirslənən hər kəs düşmən deyil.
 • Günah unudulacaq, amma dərs qalacaq.
 • Günahkar hər sözdən səksənər.
 • Günahkara vəz oxuyurlar, xatakardan bir çəm tapıb yan keçirlər.
 • Günün yaxşı keçəndə qohumun çox olur, pis keçəndə - düşmənin.
 • Güzgüyə bax, bəzən, adamlara bax, düzəl.
 • Heyvanı gül içinə buraxarsan - baxmaz, ötər; nadana gözəllikdən danışarsan - vaxtın itər.
 • Həddən artıq sadədillik cinayətə də gətirə bilər.
 • Hədəfə görə yayı çək.
 • Həqiqət qüvvətdir.
 • Hər fikrindən keçəni demə.
 • Hər gülən dost deyil, hirslənən hər kəs düşmən deyil.
 • Hər həmrah yoldaş olmaz.
 • Hər kəsin iki gözü, hökmdarın on min gözü var.
 • Hər şeydən çətin elin ürəyini fəth eləməkdir.
 • Həyat min lanadır, yaşaya bilmək - on min lana.
 • Xalq arasında olan axmaq evdə oturan müdrikdən yaxşıdır.
 • Xeyir olan yerdə - süd, şor olan yerdə - qan.
 • Xeyirxah həmişə sakit olar, bədxah narahat.
 • Xeyirxahı çox vaxt ağılsız bilirlər.
 • Xeyri olsa özünü də satar.
 • Xəncər bədəni yaralar, söz ürəyi.
 • Xəsis acgöz olar, kinli - inadkar.
 • Xəsisin dostu olmaz.
 • Xəsislik və hərislik qara köpəyin xörəyidir.
 • İlanın çölü alabəzəkdir, insanın - içərisi.
 • İnsan dostluqda tanınar, həqiqət müqayisədə.
 • İnsan son nəfəsə kimi ümidini itirmir.
 • İşi səhərə qoymaq axmaq adətdir.
 • İt - yiyəsinə arxayın olur, quş özünə.
 • İti də qoruyurlar - özlərinin olanda.
 • İynə hara, sap da ora.
 • Kasıbın həmişə bir ayaması olar.
 • Kəhərin dırnağı, kişinin iradəsi möhkəm olmalıdır.
 • Kənara inanır, yaxından şübhələnir.
 • Kəndir nazilən yerindən qırılar.
 • Kim ki, qallac olar, ac olar.
 • Kimin dostu varsa, geniş bir çöl kimidir, kimin dostu yoxdursa, kiçik bir əl kimidir.
 • Kimin ki, dişləri itidir, o, öz xeyrini də yeyər.
 • Kişi yeddi dəfə yıxılar, səkkiz dəfə qalxar.
 • Kor köpək haya qaçar.
 • Kora fanar nə lazım.
 • Korun günü yoxdur , sərxoşun vaxtı yoxdur.
 • Köçəndən sonra qonşularınızı, öləndən sonra arvadınızı qiymətləndirməyə başlayırsınız.
 • Köhnə ilin yaxşı olub-olmadığını ancaq təzə ildə görmək olar.
 • Köksündə yanğın da olsa, tüstünü burnundan buraxma.
 • Köpəyin qarnını doyuzdurmaq asandır, nəinki noyonun. (Noyon - knyaz, böyük feodal - məmur).
 • Körpəyə südgərəkdir, həyata - həqiqət.
 • Külək əsər hər tərəfə, həqiqətsə bir tərəfə.
 • Küləyin axırı yağışla, zarafatın axırı savaşla qurtarır.
 • Kürkü yağış korlar, dostluğu rişxənd.
 • Qadınlar və kişilər eyni yastıqda yatırlar, lakin fərqli yuxular görürlər.
 • Qarışqa öküzün buynuzuna dırmandı, elə bildi ki, dağa çıxıb.
 • Qarın doya bilər, maraq heç vaxt.
 • Qarnı doydurmaq olar, gözü -yox.
 • Qazlar qaqqıldaşır - yay gəlir, qarğılar qaqqıldaşır - yay gedir.
 • Qəzəb gələn yerdə susmaq yaxşıdır.
 • Qəzəbli, xoşbəxt olmaz.
 • Qığılcım tüstülənməz.
 • Qış küləyi qar gətirər.
 • Qıymırsan - vermə, verdin - minnət qoyma.
 • Qızıl pas atmaz.
 • Qocalar gələr - hikmət artar, cavanlar gələr - qüvvət artar.
 • Qocaların sözündəki - ağıl, məsəllərindəki - nəsihət.
 • Qolu güclü olan birinə üstün gələr, ağlı güclü olan çoxuna.
 • Qonaq az müddət qalsa da, çox şey görüb qayıdır.
 • Qonşunun qədri - ayrılandan sonra, arvadın qədri öləndən sonra bilinir.
 • Qorxaq adam yaxşı işdən də yan keçər.
 • Qorxaq on dəfə ölür, qorxmaz bir dəfə.
 • Qorxaq özünü də batırar, özgələrini də.
 • Qorxaq yolu yarıdan qayıdar.
 • Qorxağa elə gəlir ki, dağlar da titrəyir.
 • Qorxursan eləmə, elədin qorxma.
 • Qotur at həmişə quyruğunu yellər, günahkar adam ətrafa baxınar.
 • Qoyunun quzusu bir-bir olur, axırda sürü düzəlir; it neçəsini küçükləyir, hamısı da dağılışıb gedir.
 • Qul günahkar olar.
 • Qurbağa nə qədər tullana, bataqlıqdan uzağa getməyəcək.
 • Qurd quzu üçün nəsə, varlı da kasıb üçün odur.
 • Qurdun ağzı həmişə qanlı olar.
 • Qurdun sıçramağı möhkəm olar, insanın - sözü.
 • Quru ağacın meyvəsi olmaz, boş sözün - xeyri.
 • Qurumuş gölün sonası olmaz, hərdəmxəyal adamın - dostu.
 • Quru qurbağasının dənizdən xəbəri olmaz.
 • Quyuda balıq olmaz.
 • Qürbət elə verilən qız qayalara atılan ox kimidir.
 • Lap sabah ölsən də, bu gün öyrən.
 • Meymuna da qulaq as, əgər düz danışırsa.
 • Məhəbbət olan yerdə qayğı da var.
 • Məhəbbətin özü ürəkdə, kədəri üzdə olar.
 • Məhəbbətini gizlə, biliyini göstər.
 • Məni aparan eşşək məni təpikləyən atdan daha dəyərlidir.
 • Misə nə qədər qızıl çəkəsən, elə mis də qalacaq.
 • Mismar bilir ki, çəkic necə vurur.
 • Münəccim cavan olsa yaxşıdır, həkim - qoca.
 • Namuslunun xasiyyəti möhkəm, sözü də düz olur.
 • Nə qədər ki, atan var - adamlarla tanış ol; nə qədər ki, atın var - ətrafla.
 • Nə qədər tezdən dursan, o qədər çox görərsən: nə qədər gec yatsan, o qədər çox eşidərsən.
 • Noyona ancaq onun köç yerində hörmət edərlər, alimə - hər yerdə.
 • O adam ağıllıdır ki, elədiyi səhvlər yadındadır.
 • O müdrikilər yaxşıdır ki, axmaqlarla dostluğu bacarırlar, o axmaqlar yaxşıdır ki, müdriklərə arxalanmağı bacarırlar.
 • Od yağla sönməz, giley-güzar acılamaqla qurtarmaz.
 • Oxunu atıb, yayını gizləyir.
 • Oxuyursansa, yorulma, öyrədirsənsə, qorxma.
 • Onun kölgəsindən başqa dostu yoxdur, quyruğundan başqa bəzəyi.
 • Onun sözü azdırsa da, işi çoxdur.
 • Öküz batanda yiyəsi də güclü olar.
 • Ölən inək haqqında həmişə deyirlər ki, südü çox verərdi.
 • Ölməyin yox, yaxşı adın dərdini çək.
 • Ölüm gələndə min Budda belə kömək etməyəcək.
 • Ölüm qabağı göz daha diqqətli olur.
 • Ölümdən qorxursansa, yaşamağa dəyməz.
 • Ömrü qızıl üçün itirməyə dəyməz.
 • Öz eybini bilənin ağlı nurludur.
 • Özgə evdə tox olmaq olar, rahat - yox.
 • Özü bir iş görməyən, özgələri öyrətməyi xoşlar.
 • Payızda da kökəlməyən, arıq qalar.
 • Pələng də oddan qorxur.
 • Pələngin quyruğundan yapışma, yapışdın - buraxma.
 • Pis adamın yaddaşı taxtadan olar, yaxşınınki - qranitdən.
 • Pis barışmaqdansa, yaxşıca savaşmaq yaxşıdır.
 • Pis hava keçir, pis qoxu qalır.
 • Pis müəllimin pis də şagirdləri olar.
 • Pis nişançı oxu günahkar bilər, pis hakim - xalqı.
 • Psi ustanın karastısı çox olar, faydası - az.
 • Pis yol yolsuzluqdan yaxşıdır, pis qohum - qohumsuzluqdan.
 • Pisin yadında yaxşılıq qalmır, ancaq yaxşı pisi yaddan çıxarmır.
 • Pişik də təzə balıq yeməyi sevir, amma çaya girmir.
 • Polad poladlığı ilə oddan qorxur, çay çaylığıyla sahilə yatır.
 • Pul və gözəllik olan yerdə doğrunu yalandan ayıra bilməzsən.
 • Riyakarlıqla gülməkdənsə, qaşqabaqlı olmaq yaxşıdır.
 • Ruhun möhkəmliyi qabırğanın möhkəmliyindən əfzəldir.
 • Sabah öləcək olsanız da öyrənin.
 • Sakit itdən qorx, hürən it qapmaz.
 • Sağlardan ayrılmaq, ölülərdən ayrılmaqdan ağırdır.
 • Sağsağan qardi quşu deyil. (Qardi - əfsanəvi böyük quş).
 • Sevgi daxildən, qəm çöldən gəlir.
 • Sevməyən qadının dodağı soyuq olar.
 • Səfeh baş ayağın düşmənidir.
 • Səhər gördüyün işi gecə yoxla.
 • Səni qoy illər əzsin, amma qoyma dərd əzə.
 • Sərxoşun ağlı kor olar.
 • Sərvət gözəldir, amma azadlıq daha da gözəldir.
 • Silahsıza hər cür vəhşi qorxuludur.
 • Sıldırımın başında ağac olmaz, lovğanın başında - ağıl.
 • Sonbeşik həmişə o birilərindən zəif olar.
 • Söyüş - gözün içinə, tərif - gözdən uzaqda.
 • Sözlə izah etmədiyini, çubuqla izah etməyəcəksən.
 • Sözlər bəzən qayaların arasında əks-səda kimidir.
 • Sözü ehtiyatla de, işi cəhdlə gör.
 • Sözü üzə deyən xəstəliksiz ölür.
 • Sözü yadında saxlayan ağıllı, nağılı yadından saxlayan isə müdrik olur.
 • Su adamına su hədiyyə aparır.
 • Su başdan bulanıq olsa, ayaqdan da bulanıq olacaq.
 • Su içmək istəməyən öküzün başından basmaq nahaqdır: düzə qulaq asmayanı inandırmaq nahaqdır.
 • Susan adam həmişə haqlı çıxacaq.
 • Susan axmaq çox vaxt ağıllı kimi qələmə verilir.
 • Susmaq da bir vergidir.
 • Suya düşəndə gülmə.
 • Şərəfi itirməkdən, beli qırılmaq yaxşıdır.
 • Şərəfli məğlubiyyət şərəfsiz qələbədən yaxşıdır.
 • Şir vüqarı tülkü sifətinə yaraşmaz.
 • Şirini acı eləmək asandır, acını şirin eləmək çətin.
 • Tez yemək - mədəyə zərər verir; tez varlanmaq - həyata zərər verir.
 • Tezdən duran adamın günü uzanar.
 • Təcrübəniz olanda mükafat qazanmış kimi sevinin.
 • Tək olanda özünə, el içində sözünə diqqət et.
 • Təklikdə fikrini ölç-biç, adam içində - sözünü.
 • Tələsənin yolunda kol-kos çox olar.
 • Tən olmayan yük dəvə üçün əzabdır, tən olmayan məhəbbət - ürək üçün.
 • Tənbəl adam qorxaq olar.
 • Tənha qarğa qış yuxusuna getməz.
 • Tərif gələndə çaşma, töhmət gələndə coşma.
 • Tox - evdən ötrü darıxmaz, evli - anadan ötrü.
 • Tüksüz baş böyük görünər.
 • Ulduzlar görünəcək - göyü bəzəyəcək, bilik görünəcək - ağlı bəzəyəcək.
 • Uşağa bıçaq vermək olmaz, dəliyə - hakimiyyət.
 • Uşağı tanımaq istəyirsənsə - oyununa bax, böyüyü tanımaq istəyirsənsə - işinə.
 • Uzağın suyu ilə yaxının odunu söndürə bilməzsən.
 • Üzə gülənin hamısı dost deyil, qaşqabaq sallayanın hamısı - düşmən.
 • Vaxt olar şiri də qarışqalar yeyər.
 • Varlananda öyünmə, kasıblayanda ümidsiz olma.
 • Varlı qocaldıqda yaman olar.
 • Varlı o kəsdir ki, çoxlu yaxşılıq edib; ondan varlı o kəsdir ki, çoxlu uşağı var; onlardan da varlı o kəsdir ki, çoxlu biliyi var.
 • Vasvası ilə dostluq çox çəkməz.
 • Vəd ilə layla çalır, şirin sözlə yatırırlar.
 • Vəfasız dost açıq düşməndən qorxuludur.
 • Vətəndə hətta qaba kətan yumşaqdır, amma yad ölkədə hətta ipək də kətandan yumşaq deyil.
 • Vurulmamış heyvanın dərisini tərifləmə.
 • Yaxınlaşmağa bir gün bəsdir, dostlaşmağa min gün gərək.
 • Yaxşı adamın dalınca yaxşı söz də gəzər, yaman söz də.
 • Yaxşı adamla savaşma, pis adama yanaşma.
 • Yaxşı adı asan itirərsən, yaman addan çətin qurtararsan.
 • Yaxşı bəslənən quzunun quyruğu sərt, ac öküzün buynuzları yumşaqdır.
 • Yağış suyunda qum olmaz, atalar sözündə - yalan.
 • Yalan oğurluqdan yaxşı deyil.
 • Yaman gündə ürəyi bərk ol, yaxşı gündə ürəyi yumşaq.
 • Yamanlıq da on gündən çox çəkmir.
 • Yavaş gedərsən - mənzilə yetərsən.
 • Yavaş-yavaş aldadaraq yalançı olursan; Yavaş-yavaş mənimsəyib oğru olursan.
 • Yayda avara gəzmə ki, dzutda itirməyəsən. (Dzut) - qışın elə soyuq vaxtıdır ki, onda yemsizlikdən heyvanlar çox tələf olur)
 • Yazla payız yayı sıxışdırır, gümüşlə qızıl - qanunu.
 • Yazmaq üçün bilik, məqsədə çatmaq üçün cəhd lazımdır.
 • Yeddi düşün, bir danış.
 • Yəhər ata bəzəkdir, qadın - evə.
 • Yəhər atın bəzəyidir, arvad ömür bəzəyidir.
 • Yeməksiz bir sutka da qalmaq olar, çaysız bir saat qalmaq olmaz.
 • Yeməyin yaxşısını camaata ver, paltarın yaxşısını özün gey.
 • Yenisini başa düşmək istəyirsənsə, köhnəni öyrən.
 • Yer üçün şeh necədirsə, bəxt də həyat üçün odur.
 • Yeriyən axmaq, yatan ağıllıdan yaxşıdır.
 • Yonulmuş daşı - dağlarda, sözü ağılda gəz.
 • Yuxarıda olursan - həsəd aparırlar, aşağıda olursan - ayaqlayırlar.
 • Yurd - tono, ailə - valideyn, dövlət - elm üzərində dayanır. (Tono - yurdun yuxarı dayağı olan dairəşəkilli ağac, tüstü çıxmaq üçün yer).
 • Yüz manatın olmaqdansa, yüz dostun olsa yaxşıdır.
 • Zəhərli ilanlar nazik də olur. yoğun da.
 • Zəhmətkeşin təri axar, qarınqulunun ağzının suyu.
 • Zəiflik kobudluqdan, haqlı haqsızdan güclüdür.
 • Zəngin insanlar heç vaxt qohumlarını sevmirlər.

İstinadlar

redaktə