• Yatağa yatdığım zaman, problemlərimi paltarlarımda buraxaram.