Nikolay Berdyayev

Nikolay Aleksandroviç Berdyayev - (1874-1948) - rus dini və siyasi filosofu.A B C Ç D E Ə F G H X  İ   J  K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z


ARedaktə

 • Allah Onun məqsədlərini yerinə yetirmək üçün bir dövlət istədi.
 • Ateizm bizim üçün bir cəzadır, Allaha qul kimi münasibətimizdir.
 • Azad insan inqilab edə bilər, amma qiyam qaldırmaz, çünki azad şəxs dövlətinin və vətəninin taleyi haqqında düşünür.
 • Azad insan kölədən onunla fərqlənir ki, o özünü idarə etməyi bacarır, qəlbən kölə olan insan isə yalnız tabe olmağı və qiyam qaldırmağı bacarır. [1]
 • Azadlıq hər şeydən əvvəl bərabərsizlik hüququdur.
 • Azadlıq ilk növbədə özünüidarə deməkdir.

BRedaktə

 • Bir xristianın həyatı özünü çarmıxa çəkməkdir.
 • Burjuaziya iqtisadi gücə çox ciddi yanaşır və çox vaxt onu bütləşdirir.

DRedaktə

 • Dialektik materializm uyğunsuzluğun absurd birləşməsidir və buna görə də istər dialektika , istərsə də materializm qaçılmaz olaraq yox olur . Lakin sovet fəlsəfəsindəki ümumi xətt mexanizm bidətliyi (dialektikanın yox olması) ilə idealist dialektikanın bidətliyi (materializmin yox olması) arasında özünü təsdiqləyir. Bu, Leninin daha da inkişaf etdirdiyi klassik, inqilabi dialektik materializmdir. Lenin idealizmdə həqiqətin şişirdilmiş hissəsini qəbul edirdi. Həqiqətin bu hissəsi dialektikadır. Pravoslav sovet fəlsəfəsi bir araya sığmayanları birləşdirməyə çalışmalıdır... O [Marksizm-Leninizm] daim dialektikadan vulqar materializmə, sonda nifrət etdiyi mexanizmə doğru sürüşür. Əks halda ola bilməz. Dialektik materializm qeyri-mümkündür və nəticədə dialektika ilə materializm arasında daimi qarşıdurma yaranır.
 • Dövlət yer həyatını cənnətə çevirmək üçün deyil, nəhayət cəhənnəmə çevrilməsinin qarşısını almaq üçün mövcuddur.
 • Düşünmək sirli bir fəaliyyətdir, dünyanı dəyişdirir.

ƏRedaktə

 • Ən böyük ateistlər Allahın yer üzünə göndərdiyi ən böyük möminlərdir. Onların gəlişində məqsəd inançı, etiqadı cəmiyyətin yeni inkişaf tələbatına uyğunlaşdırmaq, köhnəlmiş nimdaş, çürük imkanlardan imtina etməyə kömək etməkdir.

FRedaktə

 • Fəlsəfədə peyğəmbərlik ünsürü var... Əsl, filosof adlanan insan təkcə dünya haqqında bilik deyil, həm də dünyanın dəyişməsini, təkmilləşməsini, yenidən doğulmasını istəyir.

HRedaktə

 • Hər bir xalq haqqında onun tənəzzül dövrləri əsasında deyil, yüksəliş çağları əsasında fikir yürütmək lazımdır. [2]

XRedaktə

 • Xalq kəmiyyət deyil, keyfiyyətdir.
 • Xalq o zaman yetkinlik səviyyəsinə çatır ki, özünü idarə etməyi bacarır.
 • Xalqların qardaşlığının yaradılması ictimai təşkilatla həll olunmayan mənəvi bir vəzifədir. O, mücərrəd-ümumi assosiasiyanı deyil, insanların və xalqların fərdiliyini nəzərdə tutur.
 • Xristianlıqda insana münasibətdə ikilik var. Bir tərəfdən insan yıxılmış və günahkar bir varlıqdır, təkbaşına ayağa qalxa bilmir, azadlığı zəifləyir, təhrif olunur. Amma digər tərəfdən, insan Allahın surəti və bənzəridir, yaradılışın zirvəsidir, o, padşahlığa çağırılır, Allahın Oğlu insan oldu və Onda əbədi insanlıq var. Allahın əbədi insanlığında insanla Tanrı arasında mütənasiblik vardır. Bu mütənasiblik olmadan vəhyin mümkünlüyünü anlamaq mümkün deyil. Vəhy təkcə aşkar edənin deyil, həm də vəhyi qəbul edənin fəaliyyətini nəzərdə tutur. İkiqatdır.

İRedaktə

 • İqtisadiyyat insan həyatının sadəcə şərti və vasitəsidir, lakin onun məqsədi, ən yüksək dəyəri və müəyyənedici səbəbi deyil.
 • İnqilabçılar gələcəyə sitayiş edirlər, amma keçmişlə yaşayırlar.
 • İnsan həqiqəti dərk etməsə azad ola bilməz.
 • İnsanın qardaşlığı insanların və insan cəmiyyətlərinin təbii halı ola bilməz. Təbiətdə insan insanın qardaşı deyil, canavardır və insanlar bir-birinə qarşı şiddətli mübarizə aparırlar.
 • İnsanlara məhəbbətdən və onların qayğısına qalmaqdan deyil, öz nəfsinin xilası üçün edilən yaxşılıqlar heç də yaxşı deyil. Sevgi olmayan yerdə yaxşılıq da yoxdur.
 • İnsanların qardaşlığı insanların və insan cəmiyyətlərinin təbii halı ola bilməz. Təbiətdə insan insanın qardaşı deyil, canavardır və insanlar bir-birinə qarşı şiddətli mübarizə aparırlar.[3]
 • İntihar ölümü ələ salmaqdır.

QRedaktə

 • Qərbin heç bir yerində 19-cu əsrin ikinci yarısında bütün rus təfəkkürünün həsr olunduğu bu qədər özünəməxsus formada “zəka və insanlar” problemi mövcud deyil, çünki Qərbdə əslində nə “zəka” var, nə də “insanlar”. "sözün rus mənasında.
 • Qiyam köləliyin astar üzüdür.

MRedaktə

 • Məhəbbət, sanki, şər ehtirasları yaradıcı ehtiraslara çevirmək qabiliyyətinə malik olan universal həyat enerjisidir.
 • Möcüzə gözləmək rus xalqının ən zəif cəhətlərindən biridir.

RRedaktə

 • Rus torpağı ilə rus ruhunun böyüklüyü, hüdudsuzluğu, sonsuzluğu, fiziki coğrafiya ilə mənəvi coğrafiya arasında uyğunluq var. Rus xalqının ruhunda rus düzündə olduğu kimi eyni hədsizlik, hüdudsuzluq, sonsuzluğa həvəs var.

SRedaktə

 • Sevgi həmişə haramdır. Qanuni sevgi ölü sevgidir. Qanunilik yalnız adi olanlar üçün mövcuddur, sevgi isə adidən çıxır.
 • Sevgidə despotizm və köləlik var. Ən despotik isə qadın sevgisidir, özü üçün hər şeyi tələb edir!
 • Sevgimiz həmişə nifrətimizdən güclü olmalıdır. Biz Rusiyanı və rus xalqını inqilaba və bolşeviklərə nifrət etdiyimizdən daha çox sevməliyik.
 • Sonu yaxınlaşan müasirlik İntibah dövründə yaranmışdı. Biz bu gün İntibah dövrünün sonunun şahidiyik.

TRedaktə

 • Tarix nəinki zamanda baş verir və nəinki zamanın mövcudluğunu nəzərdə tutmur, onsuz mövcud deyil, həm də tarix əbədi və zamanın davamlı mübarizəsidir.

URedaktə

 • Utopiyalar əvvəllər düşünüldüyündən reallaşmağa daha yaxın görünür. Və burada biz bu gün yeni və ən narahatedici sualla üz-üzəyik: onların son reallaşmasından necə qaça bilərik? Utopiyalar həyata keçirilə bilər. Həyat onların yolu ilə gedir. Ancaq bəlkə də yeni bir dövr gəlir, ziyalıların və savadlı təbəqənin utopiyadan qurtulmağın və utopik olmayan, daha az “mükəmməl” və daha azad bir cəmiyyətə qayıtmağın bir yolunu tapacağı bir dövr gəlir.

İstinadlarRedaktə

 1. Mehman Kərimov. Müdrikliyə, ədalətə, uğura 40 çağırış. Bakı,2017. səh.7
 2. Ağıla və qəlbə işıq saçan sözlər. Bakı, 2014. səh.190
 3. [1]Цитаты и афоризмы.