Nuşirəvan Adil Xosrov

I Xosrov Ənuşirəvan - (501, Ərdistan, Sasanilər İmperiyası – 579, Ktesifon, Sasanilər İmperiyası) — 531–579-cu illərdə İranda hökmranlıq etmiş böyük Sasani padşahı. Tarixdə Nuşirəvan Adil kimi tanınmışdır.

Tehran məhkəməsinin binasında Xosrov Ənuşirəvanın təsviri, 1940A B C Ç D E Ə F G H X  İ   J  K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z


A redaktə

 • Adamların ən yaxşısı olmaq istəyirsənsə, heç şeyi xalqdan əsirgəmə.
 • Aldanmaq istəmirsənsə, görülməmiş işi görülmüş hesab etmə.
 • Alınıb-satılan qulu öz qarnının qulu olan adamdan daha azad hesab et!.
 • Ariflər səadət, iqbal gətirər,
  Nadanı xeyri də zərər yetirər.
 • Artıq dərəcədə kədərli olmaq istəmirsənsə, paxıl olma.

B redaktə

 • Bekarçılıq boş-boş fikirlər oyadır.
 • Bu dünya üçün çalışan təvazökar fasiq (fasiq-alçaq, rəzil, murdar adam) o dünya üçün çalışan mütəkəbbir abiddən (abid - İbadət edən) yaxşıdır.

D redaktə

 • Dalda ələ salınmaq istəmirsənsə, əlin altında işləyənlərlə mülayim dolan.
 • Dostunun az olmasını istəmirsənsə, paxıl olma.

E redaktə

 • Elmi olub, ağlı olmayan adama elmi əziyyət verər.

Ə redaktə

 • Əclaf adamın çörəyi ilə dolanmaqdansa, acından ölmək yaxşıdır.
 • Ədalətli ol ki, ədalət məhkəməsinə işin düşməsin.
 • Ən alçaq adam odur ki, birinin ehtiyacı ona düşə, imkanı ola, lakin kömək etməyə.
 • Ən aldadılmış adam ona deyərlər ki, nağdı nisyəyə dəyişə.
 • Ən nadan adam odur ki, birisi kiçiklikdən böyüklüyə çata, lakin ona yenə də kiçik kimi baxa.

F redaktə

 • Faydasız qulaq asan adamın başı başsağlığı verilən adamınkından daha çox ağrayar.

H redaktə

 • Haqq acı olsa da, onu dinləmək lazımdır.
 • Hədərə alma ki, hədərə də satasan.
 • Hər düşündüyünü etibarsız adama demə, lakin etibarlı adamdan da gizlətmə.
 • Həya-abırla yaşayıb dolanmaq istəyirsənsə, başqalarını rüsvay etmə.
 • Həyatdan dərs ala bilməyən adama heç kəs dərs verməməlidir, çünki əməyi hədərə gedər.
 • Həyatı arzu etdiyi kimi keçməyən adam nə üçün özünü diri hesab edir?

X redaktə

 • Xırdaçılıq edən və böyük ziyan verən olma.

İ redaktə

 • İncidilmək istəmirsənsə, özünə rəva bilmədiyini başqasına da rəva görmə.
 • İnsanlar bir dəfə peşman olduqları işlərdən nə üçün bir də peşman olsunlar?
 • İstedadsız adamla dostluq etmə, istedadsız adam nə dostluğa yarayar, nə düşmənliyə.
 • İstəmirsən ki, sənə divanə desinlər, tapılmayan şeyi axtarma.
 • İstəyirsən camaatdan üstün olasan, duz-çörək verən ol.
 • İstəyirsən düşmən sənin sirrini bilməsin, onu dosta demə.
 • İstəyirsən xalq səni ağıllı hesab etsin, ağlı olmayan adama sirr vermə.
 • İstəyirsən xalq səni tərifləsin, sən də xalqı təriflə.
 • İstəyirsən ki, asudə yaşayasan, işlərini hadisələrin gedişinə uyğun qur.
 • İstəyirsən ki, dilin uzun olsun, əlini gödək et.
 • İstəyirsən ki, ədalətlilər sırasında adın çəkilsin, sənə tabe olanlan imkanın daxilində yaxşı saxla.
 • İstəyirsən ki, xalq arasında ən yaxşı və ən bəyənilmiş adam olasan, özünə məsləhət bilmədiyini başqalarına da məsləhət görmə.
 • İstəyirsən ki, sənin adını nəciblər sırasında çəksinlər, tamahkar olma və tamahkarlığı yaxına buraxma.
 • İstəyirsən ki, sirrinin üstü açılmasın, başqalarının sirrini açma.
 • İstəyirsən ki, ürəklərdə özünə yurd salıb seviləsən və xalq səndən nifrət etməsin, xalqın xeyrinə danış.
 • İstəyirsən ki, ürəyinə heç bir məlhəmlə sağalmayan yaralar vurulmasın, nadan adamla höcətə girişmə.
 • İstəyirsən qara camaat səni pisləməsin, onların işini təriflə.
 • İstəyirsən sənin dediyinə əməl etsinlər, özün dediyinə əməl et.
 • İstəyirsən sənin xalqa sərf etdiyin əmək hədər getməsin, xalqın sənə sərf etdiyi əməyi hədər etmə!.
 • İstəyirsən sənin qədrini bilsinlər, başqalarının qədrini bil.
 • İstəyrsənsə ki, dilin uzun olsun, əlini gödək et.
 • İstəirsən ki, ürəyinə heç bir məlhəmlə sağalmayan yaralar vurulmasın, nadan adamla höcətə girişmə.

Q redaktə

 • Qorxusuz yaşamaq istəyirsənsə, başqalarına pislik etmə.

L redaktə

 • Ləyaqətsiz adamları diri hesab etmə.

N redaktə

 • Nadana hər şeyi qorumaq özünü öz nadanlığından qorumaqdan daha asandır.
 • Nə qədər ki, gecə-gündüz gəlib gedir, illərin dəyişməsinə təəccüb etməyin.
 • Nə üçün o adama dost deyəsən ki, o sənin düşmənlərinlə dostluq edir?.
 • Nə üçün o adamı düşmən saymayasan ki, o özünün igidliyini xalqı incitməkdə görür?.

O redaktə

 • Ondan daha betər rüsvayçılıq olmaz ki, biri bilmədiyi şeyin doğruluğunu iddia edə, sonra yalançı olduğu meydana çıxa.

Ö redaktə

 • Özündən aşağı adama möhtac olmaq böyük müsibətdir, suda boğulmaq alçaq adamdan kömək ummaqdan yaxşıdır.
 • Özünü alim sayan nadandan uzaq gəz.

S redaktə

 • Sənə pis deyəni onu sənə xəbər gətirəndən tez bağışla.
 • Sərvəti olmadan dövlətli olmaq istəyirsənsə, gözü tox ol.

T redaktə

 • Tay-tuşa möhtac olmaqdansa, ölmək yaxşıdır.

U redaktə

 • Uzun müddət peşman olmaq istəmirsənsə, nəfsə tabe olma.

Z redaktə

 • Zirək olmaq istəyirsənsə, öz üzünü başqalarının aynasında gör.
 • Ziyan dəyənlər içərisində ən çox ziyan çəkən onu hesab et ki, ziyanını gözü ilə görmüş olsun.

İstinadlar redaktə