Pittak

ARedaktə

  • Ağıllıların əlaməti bədbəxtliyi qabaqcadan görmək, igidlik isə bədbəxtliyə qalib gəlməkdir.

XRedaktə

  • Xeyirxah olmaq çətindir.

HRedaktə

  • Hansı hakimiyyət güclüdür? - sualına Pittak qanunlarla yazılan hakimiyyət – cavabını vermişdir.
  • Həqiqi zəfərlər qan tökülmədən qazanılan zəfərlərdir.

QRedaktə

PRedaktə

  • Pittak səksən il ömür sürmüş, baş daşında isə bu sözlər yazılmışdır: "Ana öz oğlu üstə ağladığı kimi Lesbas da sənin üstə ağladı".

ZRedaktə

  • Zərurətlə tanrılar da mübahisə etmir.