Polibi - (e.ə. 201-120-ci illər) - Yunan tarixçisi, filosof

ƏRedaktə

  • Ən yaxşı idarəetmə forması monarxiya, aristokratiya və demokratiyanı özündə cəmləşdirən bir quruluşdur.

HRedaktə

  • Hadisələrin baş vermə tərzinə məhəl qoymayan bir dövlət xadimi, müalicə etmək niyyətində olduğu xəstəliklərin səbəblərini bilməyən bir həkim kimidir.

ORedaktə

  • O dövlət demokratikdir ki, orda dədə-baba adətiylə Allahlara səcdə edilir, valideynlərin hörməti saxlanılır, böyüklərə ehtiram göstərilir, qanunlara itaət olunur və bütün bunlarla yanaşı həlledici qələbə xalqın böyük əksəriyyətlə qəbul etdiyi qərarlara məxsusdur.