• Bir ata, yüz övlada baxar da; Yüz övlad bir ataya baxa bilməz.