Qacarlar

Azərbaycan və indiki İran ərazisində XVIII-XX əsrlərdə hakimiyyətdə olmuş Azərbaycanlı və Türk mənşəli sülalə

Qacarlar - Azərbaycan tarixində mühüm rol türk tayfalarından biridir.

Q Redaktə

  • Qarabağ qışlaqları və yaylaqları, təmiz havası və sıx ormanları olan ən gözəl bir diyardır. Qarabağın ən qədim əhalisi qacarlar və onlara qohum olan tayfalar burada gözəl bağlar salmışlar.[1]

İstinadlar Redaktə

  1. İsgəndər bəy Münşi Türkman. "Dünyanı bəzəyən Abbasın tarixi" ("Tarixe aləmaraye Abbasi"). Bakı. "Şərq-Qərb". 2010. ISBN 978-9952-34-620-6 səh.154.