• İnsanları idarə edənlərin gücü, əslində, onlara idarə etmək imkanı verənlərin gücüdür.