Qiyom Toma Fransua Reynal

  • İnsanları idarə edənlərin gücü, əslində, onlara idarə etmək imkanı verənlərin gücüdür.