Graham Greene, Bassano.jpg
Qrem Qrin
  • İnsan, əgər insan qalacaqsa, tərəf tutmaq məcburiyyətindədir.
  • Zalım adamı asan tanıya bilərsən. Kinoda ağlıyar.