Robert Li Frost
  • Dünya istəkli olanlarla dolu; bəziləri işləməyə istəkli, geri qalanlar da onları öz hallarına buraxmağa.
  • Meşədə qarşıma iki yol çıxdı. Mən ən az istifadə edilmiş olanı seçdim.