• Bədbəxt adam xoşbəxtlik açarını yanında gəzdirir, ancaq ondan necə istifadə edəcəyini bilmir.