Tai atalar sözləri

(Tay atalar sözləri səhifəsindən yönləndirilmişdir)A B C Ç D E Ə F G H X  İ   J  K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z


A Redaktə

 • Ad batınca, var - dövlət batsın.
 • Ağıl olmayanda gözdən də kömək olmaz.
 • Ağacı elə kəsmə ki, başına düşsün.
 • Arvad yaxşı bişirəndə ər onu ömrünün sonuna qədər sevəcək.

B Redaktə

 • Balığı tutanda başından yapış.
 • Bambukun yaxşısını dələ yeyər.
 • Bilib deməyin qiyməti iki biadır, bilib susmağınki - bir tamlınq qızıl. (Bia - Asiyanın cənubunda yayılmış pul vahidi; tamlınq - 60 qrama bərabər çəki vahidi)

C Redaktə

 • Cavanlıqda var-dövlət dalınca qaçma.
 • Cəhd eləyən - var qazanar, tənbəl elə kasıb qalar.

Ç Redaktə

 • Çətin işi qabağa sal, asanı saxla sonraya.
 • Çox bərk qaçarsan - büdrəyərsən, çox bərk əyilərsən - yıxılarsan.

D Redaktə

 • Dəniz dərinliyini ölçmək olar, insan ürəyi dibsizdir.
 • Dəyib ötmüş meyvə turşuyar.
 • Dörd ayaqlı heyvan da büdrəyir, alim də səhv edir.
 • Düşmən yanında sayıq ol.
 • Düşməni görəndə xoş üzlü ol.
 • Düşmənin gücü sözlə azalmaz.

E Redaktə

 • Evin söhbətini çölə çıxartma, çölün qeybətini evə gətirmə.
 • Evlilik, bir qala kimidir. Çöldəkilər oraya girmək üçün, içindəkilər də çölə çıxmaq üçün məşğul olar dayanarlar.

G Redaktə

 • Gizləmək gərəkdirsə, sonadək gizlə.
 • Güclüyə hamı kömək eləyir, dara düşəndən hamı üz çevirir.
 • Günəş gərək işıldaböcəyə baş qoşmasın.

F Redaktə

 • Fil hirslənəndə şıx yoldan.
 • Fil sürəni fil öldürür, timsah öyrədəni - timsah, ovsunçunu - ilan.
 • Filə qiymət vermək üçün gərək minib sürəsən.
 • Fillər arasındakı döyüşdə qarışqalar əzilir.

H Redaktə

 • Hələ gözlə ki, Menamın suyu qurusun. (Menam (Çaurayya) - Tailandın ən böyük çayıdır).
 • Həyəcanlananda həqiqəti görə bilməzsən.

İ Redaktə

 • İlanı qarğanın xatirinə öldürmə.
 • İstiotun tumu xırda da olsa acıdır.
 • İt səni qapıbsa, sən də əvəzində onu qapma.

K Redaktə

 • Kralın qəzəbinə qəzəblə cavab vermə.
 • Küləyi sudan çox istəmə.

Q Redaktə

 • Qaçan fili quyruğundan saxlaya bilməzsən.
 • Qızı tanımaq istəyirsənsə, gərək anasını görəsən,; lap yaxından tanımaq istəyirsənsə, gərək nənəsini görəsən.
 • Qızılın saflığı məhək daşıyla bilinər.

L Redaktə

 • Lağ eləyəni lağa qoyarlar.
 • Lələyi tökülmüş durnanın yeganə köməyi dimdiyidir, bir də caynağı.

M Redaktə

 • Məhəbbət birliyə aparar, yalan ölümə.
 • Müəllimi üzə tərifləyərlər, dostu - arxada, işçini işdən sonra.

O Redaktə

 • On dil bir gözə dəyməz, on göz bir yoxlayan ələ dəyməz.

S Redaktə

 • Sənin balını yeyir, arxanca da deyir: "Güclə uddum, Borapet meyvəsi kimidir". (Borapet - çox acı meyvədir, Borapet bataqlığının adından götürülüb, orada çox bitir).
 • Soyuq dağı-daşı çulğayar, amma ürəyə girə bilməz.

T Redaktə

 • Tamah bir qapıdan girəndə, xoşbəxtlik o biri qapıdan çıxır.
 • Tək-təkinə qabağa can atma.
 • Tək ucalan ağac hündürə qalxar.
 • Təsirsiz söz yağışsız ildırım kimidir.

U Redaktə

 • Uşağı öpüb, ananın rəğbətini qazanarsan.

Ü Redaktə

 • Üzdə sənə "plab" deyir, arxada - "tako". (Plab - şirin meyvə, tako - acı meyvə).

Y Redaktə

 • Yaxşı atı ancaq kürəyinə əl vurub tanımaq olar.

Z Redaktə

 • Zahidlə danışan gündə min yol ölər.

İstinadlar Redaktə