Vladimir Lenin

rus inqilabçısı, marksist, publisist, leninizm nəzəriyyəsinin yaradıcısı, SSRİ-in qurucusu
(Vladimir İliç Lenin səhifəsindən yönləndirilmişdir)

Vladimir İliç Ulyanov və ya qısaca Lenin (rus. Влади́мир Ильи́ч Ле́нин, 22 aprel 1870, Simbirsk, Simbirsk quberniyası, Rusiya imperiyası – 21 yanvar 1924) — rus inqilabçısı, marksist, publisist, leninizm nəzəriyyəsinin yaradıcısı, SSRİ-in qurucusu.

Vladimir Lenin
Doğum tarixi 22 aprel 1870
Doğum yeri Ulyanovsk
Vəfat tarixi 21 yanvar 1924
Vəfat yeri Bolshiye Gorki
Dəfn yeri Lenin türbəsi
Vikipediya məqaləsiA B C Ç D E Ə F G H X  İ   J  K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z


 • Ağıllı o adam deyildir ki, səhv etmir. Belə adamlar yoxdur və ola da bilməz. Ağıllı o adamdır ki, onun etdiyi səhvlər çox da mühüm olmur və bunları asanlıqla düzəldə bilir.
 • Antisemitizm yəhudilərə qarşı düşmənçilik yaymaq deməkdir. Lənətə gəlmiş çar monarxiyası son günlərini yaşayarkən cahil fəhlə və kəndliləri yəhudilərə qarşı qızışdırmağa çalışırdı. Çar polisi torpaq sahibləri və kapitalistlərlə ittifaqda yəhudilərə qarşı talanlar təşkil etdi. Torpaq sahibləri və kapitalistlər yoxsulluq üzündən işgəncələrə məruz qalan fəhlə və kəndlilərin nifrətini yəhudilərə qarşı yönəltməyə çalışırdılar. Başqa ölkələrdə də tez-tez görürük ki, kapitalistlər zəhmətkeşlərin gözlərini kor etmək, onların diqqətini zəhmətkeş xalqın əsl düşməni olan kapitaldan yayındırmaq üçün yəhudilərə qarşı nifrət bəsləyirlər. Yəhudilərə qarşı nifrət yalnız torpaq sahiblərinə və kapitalistlərə köləliyin fəhlə və kəndlilər arasında uçurum cəhaləti yaratdığı ölkələrdə davam edir. Yəhudilər haqqında yayılan yalan və böhtanlara ancaq ən cahil və məzlum insanlar inana bilər. Bu, kahinlərin bidətçiləri odda yandırdığı, kəndlilərin əsarətdə yaşadığı, xalqın əzilmiş və susqun olduğu qədim feodal dövrünün sağ qalmasıdır. Bu qədim, feodal cəhalət keçib gedir; insanların gözü açılır. Zəhmətkeş xalqın düşməni yəhudilər deyil. Fəhlələrin düşmənləri bütün ölkələrin kapitalistləridir. Yəhudilər arasında da işləyən insanlar var və onlar çoxluq təşkil edir. Onlar da bizim kimi kapitalın əzdiyi qardaşlarımızdır; onlar bizim sosializm uğrunda mübarizədə yoldaşlarımızdır. Yəhudilər arasında da ruslar və bütün xalqlarda olduğu kimi istismarçılar və kapitalistlər də var. Kapitalistlər müxtəlif dinlərə, müxtəlif millətlərə və müxtəlif irqlərə mənsub işçilər arasında nifrət toxumu səpməyə və qızışdırmağa çalışırlar. İşləməyənlər isə kapitalın gücü ilə hakimiyyətdə saxlanılır. Zəngin yəhudilər, varlı ruslar kimi və bütün ölkələrin zənginləri işçiləri sıxışdırmaq, əzmək, soymaq və parçalamaq üçün ittifaqdadırlar. Yəhudilərə işgəncə verən və təqib edən lənətə gəlmiş çarizmə ayıb olsun. Yəhudilərə nifrət bəsləyənlərə, başqa millətlərə qarşı nifrət bəsləyənlərə ar olsun.
 • Arzu etmədən yaratmaq olmaz.
 • Biz səhvlərimizdən öyrənməliyik.
 • Bu ədəbiyyat azad bir ədəbiyyat olacaq, çünki bu ədəbiyyatın sıralarına şəxsi mənfəət və mənsəb hissi deyil, sosializm ideyası və zəhmətkeşlərə rəğbət hissi yeni - yeni qüvvələr cəlb edəcəkdir. Bu ədəbiyyat azad bir ədəbiyyat olacaqdır ; çünki o, həyatdan doymuş qadın qəhrəmanlara və piyinin çoxluğundan darıxan və əziyyət çəkən « yuxarıdaki on minlərə» deyil, ölkənin qaymağını, onun qüvvətini və gələcəyini təşkil edən milyonlarla və on milyonlarla zəhmətkeşlərə xidmət edəcəkdir. Bu ədəbiyyat, bəşəriyyətin ən yeni inqilabi fikirlərini sosializm proletariatının təcrübə və canlı işi ilə birləşdirən, keçmişin təcrübəsi ilə hal - hazırki təcrübəsi arasında daima qarşılıqlı təsir yaradan azad bir ədəbiyyat olacaqdır.
 • Cəmiyyətdə yaşayib, cəmiyyətdən azad olmaq mümkün deyil.
 • Çoxdan deyilib ki, inqilablı nəzəriyyətsiz inqilab hərəkəti ola bilməz və indiki vaxtlarda bunu sübut etmək lazım deyil.
 • Dil insanlar arasında ən mühüm ünsiyyət vasitəsidir.
 • Dövlətin tamamilə yox olması üçün tam kommunizm lazımdır.
 • Elm üçün arxayınçılıqdan və yerində saymaqdan təhlükəli heç nə yoxdur.
 • Hər bir aşbaz qadın dövləti idarə etməyə qadirdir.
 • Həyat ziddiyyətlərlə irəliləyir və canlı ziddiyyətlər insan ağlının əvvəlcə zənn etdiyindən qat-qat zəngin, çoxçəhətli və məzmunludur.
 • İdeyalar kütləni ələ alanda gücə çevrilir.
 • İnqilabi nəzəriyyə olmadan heç bir inqilabi hərəkat ola bilməz.
 • İnqilabımız vətənpərvərliyə qarşı mübarizə apardı. Brest sülhü dövründə biz vətənpərvərliyə qarşı çıxmalı olduq. Dedik: əgər sən sosialistsənsə, bütün vətənpərvərlik hisslərini beynəlxalq inqilab naminə qurban verməlisən.
 • İnsan özü haqqında dediklərinə və ya düşündüyünə görə deyil, etdiklərinə görə mühakimə olunur.
 • İnsanın nəyə qadir olduğu yalnız maneələrlə mübarizədə aydın olur.
 • İstedad nadirdir. Sistemli və diqqətlə dəstəklənməlidir.
 • Kapitalist cəmiyyətində azadlıq həmişə qədim Yunan respublikalarında olduğu kimi qalır: qul sahibləri üçün azadlıq.
 • Köləliyini dərk edən və azadlığı uğrunda mübarizəyə qalxan qul artıq qul olmaqdan yarıya qədər çıxıb.
 • Qəzet təkcə kollektiv təbliğatçı və kollektiv təşviqatçı deyil, həm də kollektiv təşkilatçıdır.
 
1871-ci il Fransa inqilabı ilə müqayisədə rus inqilabının məqsəd və vəzifələrindəki bütün fərqlərə baxmayaraq, rus proletariatı Paris Kommunası tərəfindən ilk dəfə istifadə edilən eyni mübarizə üsuluna - vətəndaş müharibəsinə müraciət etməli oldu. Vladimir Lenin
 • Məğlubiyyətlərimizi və çatışmazlıqlarımızı etiraf etməkdən çəkinmədiyimiz zaman qalib olmağı öyrənəcəyik.
 • Məhəbbətdə iki nəfər iştirak edir, bunun nəticəsində də üçüncü - yeni həyat yaranır. Burada ictimai mənafe gizlənir, kollektivə qarşı borc əmələ gəlir.
 • 1871-ci il Fransa inqilabı ilə müqayisədə rus inqilabının məqsəd və vəzifələrindəki bütün fərqlərə baxmayaraq, rus proletariatı Paris Kommunası tərəfindən ilk dəfə istifadə edilən eyni mübarizə üsuluna - vətəndaş müharibəsinə müraciət etməli oldu.
 • Nə qədər ki, dövlət var, azadlıq yoxdur. Azadlıq olanda dövlət olmaz.
 • Nəzəri cəhətdən kapitalizmlə kommunizm arasında müəyyən bir keçid dövrü olduğuna şübhə yoxdur. Bu dövr bu sosial təsərrüfat sisteminin hər ikisinin xüsusiyyətlərini və ya xassələrini birləşdirməyə bilməz. Bu keçid dövrü ölməkdə olan kapitalizmlə yeni yaranmaqda olan kommunizm arasında - və ya başqa sözlə: məğlub olmuş, lakin məhv edilməmiş kapitalizmlə artıq doğulmuş, lakin hələ də tamamilə zəif olan kommunizm arasında mübarizə dövrü ola bilməz.
 • Oxumaq, oxumaq, yenə də oxumaq!
 • Rəhbər - iş zamanı diktatordur.
 • Rus ağıllısı, adətən, ya yəhudidir, ya da yəhudi qarışığı.
 • Rus dilini korlayırıq. Biz lazımsız yerə əcnəbi sözlərdən istifadə edirik. Biz onlardan səhv istifadə edirik. Çatışmazlıqlar, nöqsanlar, boşluqlar deyə bildiyiniz halda niyə “qüsur” deyirsiniz?.. Ehtiyac olmadan əcnəbi sözlərdən istifadəyə müharibə elan etməyimizin vaxtı deyilmi?
 • Saxta ibrət, saxta lovğalıq mənəvi ölüm deməkdir, o siyasi ölümün əsl rəhnidir.
 • Siyasətdə dürüstlük gücün, ikiüzlülük zəifliyin nəticəsidir.
 • Siyasi hakimiyyət bir sinfin digər sinfi əzmək üçün təşkil edilmiş gücüdür.
 • Sülh - müharibələr arasındakı fasilədir.
 • Tarixi ləyaqətlər tarixi şəxsiyyətlərin müasir tələblərlə müqayisədə nəyi vermədiyinə görə deyil, sələfləri ilə müqayisədə yeni bir şey verdiyinə görə qiymətləndirilir.
 • Ümidsizlik pisliyin səbəblərini başa düşməyən, çıxış yolu görməyən və mübarizə apara bilməyənlərə xasdır.
 • Vətənpərvərlik - əsrlər və min illər boyu vətənlərin bir-birindən ayrı olmasının doğurduğu ən dərin duyğulardan biridir.
 • Vətənpərvərlik məhz kiçik sahibkarların həyat şəraiti ilə bağlı olan hissdir.
 • Yeni sistemimizin xarab olduğunu iddia edirlər. Lakin xatırlayırsınızsa, ilk düzəldilən buxar maşınının də xarab olduğu iddia edilmişdi. Amma indi buxarla işləyən maşınlar var. Nə olursa, olsun, dünya üzərində sosialist bir cəmiyyətin qurula biləcəyini isbatladıq.

İstinadlar

redaktə