Vyetnam atalar sözləriA B C Ç D E Ə F G H X  İ   J  K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z


 • Ac ağlayır, tox gülür.
 • Ac bayquş öz balasını yeyər.
 • Adamın özünü, üzünü tanımaq olar, ürəyini necə tanıyasan?
 • Adamlar paltara görə seçilər: soyundursan, hamı eyni cür görünər.
 • Adamlar yerin çiçəyidir.
 • Adətə hörmət eləmək asandır, əməl eləmək — çətin.
 • Axsaq toyuğu it də qovar.
 • Ağaca cavanlıqda qulluq elə, qocalanda sənə dayaq olacaq.
 • Ağacı yaş ikən əy, uşağı körpə ikən öyrət.
 • Ağacın meyvəsini istəyirsən, çiçəyini qoru.
 • Ağıllı adam tez qocalar.
 • Ağıllı diliylə, səfeh əliylə.yuvasını mandarinin evinin damında qurar. (Mandarin — dövlət məmuru)
 • Ağıllı quş
 • Ağıllı quşun lələyə heyfi gələr, ağıllı adamın — sözə.
 • Ağıllı — üzündən bilinər, əlil — əlindən, ayağından.
 • Almağa gedirsən — hər tərəfin dost olur, satmağa gedirsən — adam tapılmır.
 • Ana on uşağı yedirə bilir, on uşaq bir ananı yedirə bilmir.
 • Ana öyrədən uşaq diribaş, ata öyrədən ağıllı olur.
 • Ana uşaqlarını yedirəndə səma və dəniz kimi səxavətli olar; uşaqlar ananı yedirəndə hər günü hesab eləyərlər.
 • Ananın yüz dəfə döyməsi atanın bir hədəsindən xoşdur.
 • Arıya sataşarsan vurar.
 • Artıq söz artıq xətadır.
 • Arvadı ağıllı olan kişi dövlətlidir.
 • Ata-ana hissini ancaq uşaq böyüdən bilər.
 • Ata duzlu yeyib, oğulu susuzluq yandırır.
 • Ata öldü — dayı qaldı, ana öldü — xala döş verdi.
 • Bacın, qardaşın səndən şübhələnsə, bütün kənd şübhələnəcək.
 • Bal arısı bal qayırır, balından yemir, qaranquş yuva tikir, yuvasında qalmır.
 • Bazarsız kənd küləksiz bayraq kimidir.
 • Beş barmağın içində uzun olanı da var, gödək olanı da.
 • Beşinci ayda beş iş var, onuncu ayda — on.
 • Bəlalar olmasaydı, qəhrəmanlar da olmazdı.
 • Bərkdən gülən bərkdən də ağlayar.
 • Bəzən qarışqalar balığı yeyir, bəzən də balıq qarışqaları.
 • Bir bazarda bir sırada zərgərxana da olur, tərəvəzxana da.
 • Bir dəfə aldadıb yeddi gün peşman olacaqsan.
 • Bir fincan düyüdən ötrü bir fincan tər tökmək gərəkdir.
 • Bir gün balıq tutdu, yetmiş iki gün torunu qurutdu.
 • Bir hədə üç zərbəyə bərabərdir.
 • Bir kuana adam alarsan, amma yaxşılığı on kuana da ala bilməzsən. (kuan — qədim Vyetnamda pul vahidi)
 • Bir pişiyi öldürdü — on min siçanı xilas etdi.
 • Bir şahid — şahid deyil.
 • Bir vağ öldü, yüz xərçəng xilas oldu.
 • Bıçağın kəsən üzü birdir, dilin — yüz.
 • Borc almaqdan bir gün ac qalmaq yaxşıdır.
 • Böyük balıq balacanı udar.
 • Böyük məhəbbətin əzabları çox olur.
 • Budda ancaq o zaman yada düşür ki, paqodadan zəng səsi gəlir. (Paqoda — budda məbədi)
 • Cavanda — ağıl, qocada səhhət haradan olsun?
 • Cavanlar ataya bel bağlayar, qocalar — uşaqlara.
 • Cavanlıqda ac olsan — ruhdan tez düşmə, varlı olsan — tez sevinmə.
 • Cibində bir donqu yoxdur, istəyir xurmanın lap bahalısını yesin. (Donq — Vyetnamda pul vahidi)
 • Cırcırama araba altına atılanda gülməli olur: hamı inanır ki, cırcırama öləcək; heç kəs fikirləşmir ki, araba aşacaq.
 • Çayı bağlayan, qutunu bağlayan olub — el ağzını kim bağlayıb?
 • Çayı və dənizi ölçmək asandır, nəinki insan ürəyini.
 • Çeynəməmiş udma, düşünməmiş danışma.
 • Çox yeyəndə ağzın dadı itir, çox danışanda — sözün dadı.
 • Çoxlu yaş odun yandıranda, çoxlu da tüstü olar; çox danışanda çoxlu da səhv edərsən.
 • Dala qalan öküz bulanıq su içər.
 • Dilənçi bütün döngələri əzbərdən bilər.
 • Dinmir, elə bil ağzına paddi yığıb. (Paddi-təmizlənməmiş düyü)
 • Doqquz deyirsən, elə də eləyirsən — on sayılır; on deyirsən, doqquz eləyirsən — biri gülür, biri söyür.
 • Doğuldu — yaşamağa yer tapılmadı, öldü — basdırmağa.
 • Dövlətli meşədə də yaşasa yanına çox adam gələr, kasıb bazarın ortasında da yaşasa on heç kim dönüb baxmaz.
 • Dövlətlinin gözləri oynayar, kasıbın əlləri.
 • Duman aşağı enəndə yağışa dönər.
 • Düşmən evə girəndə gərək arvadlar da vuruşsunlar.
 • Düyüdən, örpəkdən keçərlər, kişidən yox.
 • Düz adam dara düşəndə əyri sevinər.
 • Evin darısqal olmağından yox, ürəyin darısqal olmağından qorx.
 • Əgər ata şirsə, oğul da olacaq şir balası.
 • Əldən qaçan balıq böyük görünər.
 • Ər-arvad mehriban olsa, bütün Sakit okeanın suyunu çəkib qurtara bilər.
 • Ərsiz qız — sükansız gəmi, arvadsız oğul — yüyənsiz at.
 • Ətirli şam yanıb qurtarsa da ətri qalır.
 • Əyləncəli olanda uzun yaşamaq istəyirsən, kədərlənəndə sabah belə ölmək istəyirsən.
 • Əziz olub it olmaqdansa, qorxulu olub pələng olmaq yaxşıdır.
 • Fil dalına düşən şəkərqamışı qırığı yeyər.
 • Fil köpək dişindən, quş da lələyindən tələf olur.
 • Fil nadir hallarda doğur, ancaq hər körpəsi də bir nəhəng olur.
 • Gəncliyində acsansa, ümidsizliyə tələsmə, gəncliyində zənginsənsə, sevinməyə tələsmə.
 • Gözəllər bədbəxt olurlar.
 • Güclü güc işlədər, zəif biclik.
 • Gündüzlər yatsan varlı olmazsan, şərab içsən — mötəbər.
 • Gün çıxan tərəfdə bulud görsən — çıx get, cənubda görsən — işini gör.
 • Hansı istiotdur ki, acı olmasın; hansı qızdır ki, qısqanc olmasın?
 • Həddindən artıq təkrar olunan zarafat dönüb olur həqiqət.
 • Hələ heç varlanmayıb, ehtiyat eləyir ki, oğurlayarlar.
 • Hirslənəndə ağlı itirərlər, dərd çəkəndə iştahanı.
 • Hündür düyünün sünbülü boş olar.
 • Xalis qızılın oddan nə qorxusu.
 • Xəstə olanda özünə yazığı gəlir, yaxşılaşanda isə xərclədiyin pula yazığı gəlir.
 • İlan üçün yaxşı keçəndə, qurbağa üçün pis keçər.
 • İlanı öldürmək istəyirsənsə, başını tapdala.
 • İmperatorun fərmanı kəndin adəti önündə geri çəkilər.
 • İnsan gül kimidir: harada o var, orada ətir var.
 • İnsan tənbəl olur, torpaq yox.
 • İnsanı düyü yaşadar, balığı — su.
 • İnsanın zəhəri onlarla ilanın zəhərinə bərabərdir.
 • İt bir yerə uzanmaq istəyəndə ora üç dəfə förlanır; insan bir söz demək istəyəndə gərək otuz beş dəfə fikirləşsin.
 • İti vurmamış bax gör sahibi haradadır.
 • Kasıb qızıl tapdı, varlı qapdı.
 • Kasıb ümidini qənaətcil arvada bağlayar.
 • Kasıba gülmə, dövlətliyə bel bağlama.
 • Kəl alırsan dırnağına bax, arvad alırsan — əslinə.
 • Kəl durdu — heç kəs qiymətini soruşmadı, yıxıldı — hamı axışdı üstünə.
 • Kiçik bacı ağıllı da olsa, kiçikliyində qalar, böyük bacı səfeh olsa da — böyüklüyündə.
 • Kiçik bacı yıxılır — böyük bacı kömək edib qaldırır; iş düşür, böyük yıxılır — kiçiyi ona gülür.
 • Kişi ağıllı olsa, arvad da sözə baxan olar.
 • Kişisiz ev yetim olur, qadınsız mətbəx.
 • Köhnə baramanın qurdu da arıq olur.
 • Kralın düyüsü var, xalqın — borcu.
 • Kralın vergisini bilməmək, kəndin adətini pozmaqdan yaxşıdır.
 • Krallar da səhv edirlər.
 • Külək hansı tərəfdən əsirsə, o tərəfdən də kəsilir.
 • Qaliblər tarix yazır.
 • Qarabatdaq tapdı, leylək yedi.
 • Qayğı saqqalı ağardar, dərd saçı.
 • Qəbiristanlıqda yaxşı pişik tapılmaz, meyxanada yaxşı qız tapılmaz.
 • Qədir bilməyənin üstünə yüz gülün ləçəyini də səpsən, yenə ətir saçmayacaq.
 • Qızıl xəzinəsini bilik xəzinəsi ilə müqayisə etməzlər.
 • Qızıl ocaqda, xalqın iradə və mərdliyi çətinliklərdə sınanar.
 • Qızıl sarıdır, amma ürəyi qara eləyir.
 • Qoca ana evdə üç kilid kimidir.
 • Qocaların salamatlığı — cavanların sakitliyidir.
 • Qurumuş ağac su dibində də göyərməz, kasıb elə ölənə kimi kasıb olar.
 • Qüvvəni yemək verər, biliyi — bacarıq.
 • Lap çox şadlıq — kədər doğurar.
 • Maraqlı danışmaq çox danışmaqdan yaxşıdır.
 • Mənbə bulanıqsa, bütün çay bulanıqdır.
 • Müdrik — bağa kimidir, küt — fil kimi.
 • Nəvələr babalardan ağıllıdır.
 • Odu üfləyirlər ocaq yansın, üfləmirlər ki, ağız yansın.
 • Özgə evin adətinə hörmət elə: Laosda gərək qurbağadan hazırlanmış sous yeyəsən.
 • Özü qəbirqazan işləyir, bilmir ki, atasının qəbri haradadır.
 • Pələng qəzəblidir, amma o da balasını yemir.
 • Pələng ölür dərisi qalır, insan ölür — şöhrəti.
 • Pələnglə maral bir yerdə gəzə bilməz.
 • Pis oğula ana cavabdehdir, pis nəvəyə — nənə.
 • Pişik bağlanan kəndiri siçan gəmirir.
 • Pul kasıbın evindən, külək boş komadan keçən kimi keçib gedər.
 • Sağlam adam uzununa uzanar, yorğun — köndələninə.
 • Sevişməyi bərk olanların, küsüşməyi də bərk olar.
 • Səfeh qadın da ağıllı uşaq doğa bilər.
 • Sərvəti insan yaradır, insanı sərvət yaratmır.
 • Sısqa yağış da çox yağsa, daşqın olar.
 • Soydan sonra kom yeməzlər. (Soy — buxarda bişən yapışqanlı düyü; kom — xırçıldayan qızardılmış düyü).
 • Söz də pul ilə deyil ki, elə seç, özgəsini incitmə.
 • Sözün qanadı yoxdur, amma uçur.
 • Şərab ürəyə pələng meşəyə girən kimi girir.
 • Şirin şərabı çox içərsən sərxoş olarsan; ağıllı adam da çox danışsa darıxdırar.
 • Şirindir — küldə bişən şəkərqamışı kimi.
 • Şöhrət var, yeməyə heç nə yox.
 • Şöhrətin alınması otuz min, satılması üçcə donqadır.
 • Tək yaşamaqdansa hamı ilə birlikdə ölmək yaxşıdır.
 • Təkcə tələ yemi azdır, səbr də gərəkdir.
 • Torpaq ot gətirən kimi — qocalıq da xəstəlik gətirir.
 • Tüstü harada, od da orada.
 • Uşaqları əzizləyəndə evinə həvəslə gələrlər; qocalara hörmət edəndə özün də qocalana qədər yaşayacaqsan.
 • Uzaqdakı su adamı oddan qorumaz.
 • Üç ay gülən olar — üç il gülən olmaz.
 • Ülgüc bıçaqdan iti də olsa — dəstəyini kəsmir.
 • Varlanmaq istəyirsən kəli yemlə, talanmaq istəyirsən — göyərçini.
 • Varlı düyüsünü satar, yoxsul — balasını.
 • Varlı olub ehtiyatsız olanı kasıblıq tapar, kasıb olub ehtiyatsız olanı — dilənçilik.
 • Varlı olarlar dostun köməyi ilə, məşhur olarlar arvadın köməyi ilə.
 • Varlıdır — deməli, qohumdur, kasıbdır — yaddır.
 • Yaddan çıxmış adam nə qədər qışqırsa da, fələk eşitməyəcək.
 • Yaxşı ad bahalı paltardan qiymətlidir.
 • Yaxşı gəlin doğma qızdan, yaxşı yeznə doğma oğuldan yaxşıdır.
 • Yaxşı ipək — haşiyəsindən, yaxşı adam — üzündən bilinər.
 • Yaxşı işləyəni tərifləyərlər, yaxşı yeyəni yox.
 • Yaxşı mirvari satanda tərifləməyə utanma.
 • Yaxşı oğul ata-anasını kasıblıqda təqsirləndirməz; yaxşı it sahibini ağır ayaqda atmaz.
 • Yaxşı yemək uzun zaman yadda qalar, incik söz isə — ömürlük.
 • Yalnız müəllimə hörmət etməklə müəllim ola bilərsən.
 • Yatmış pələngin yanında bığ eşmə, ayılar — qalarsan başsız.
 • Yetmiş yaşlı yetmiş bir yaşlıdan məsləhət istəyir.
 • Yetmiş yaşında insan gözləri görsə də, şikəst olmasa da, sağlamlığı ilə öyünməz.
 • Yola düşəndə — qocalarla məsləhətləş, evə dönəndə — təzə xəbəri uşaqlardan öyrən.
 • Yola ki düşdün, yarı yoldan qayıtma.
 • Yüz adam — yüz də fikir.
 • Yüz məsləhət, iş görən bir cüt əli əvəz eləmir.
 • Yüzlərlə çay bir mənbədən başlayır.
 • Zəif küləklər birləşib qasırğaya dönər.