"İndoneziya atalar sözləri" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

* Təhsilsiz gəlib, xəbərsiz gedirlər.
* Tərbiyədən o adam danışa bilər ki, özü tərbiyəli olsun.
* Tısbağa minini yumurtlayır - heç kəsin xəbəri olmur; toyuq birini yumurtlayır - aləmə səs düşür.
* Torpağı ayaqlayır, göyə sitayiş edirlər.