İndoneziya atalar sözləriA B C Ç D E Ə F G H X  İ   J  K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z


 • Adətə əməl edərlər, nümunəni təqlid edərlər.
 • Adəti ancaq ümumi razılıqla dəyişərlər.
 • Axına qarşı üzürsən - bil mənbə haradadır; axınla üzürsən - bil mənsəb haradadır.
 • Ağac güclü kötüyü ilə fırtınalar üstünə gülər.
 • Ağacın ağırı da suda üzər.
 • Ağacın böyüyü bürküdən də qoruyar, yağışdan da.
 • Ağıl ürəyin yoluna işıq salar.
 • Ağıllı ilə düşmənçilik etmək, axmaqla dostluq etməkdən yaxşıdır.
 • Ağıllı kasıb varlıdan qiymətlidir.
 • Ağzı su ilə doludur. (Susmağa məcbur edilmiş hakim haqqında)
 • Ana südü ilə içiləni dəyişə bilməzsən.
 • Arvad ölsə - taparsan, ağlın itsə - batarsan.
 • Aşağıdakı yarpaq düşəndə qoy yuxarıdakı gülməsin, onun da növbəsi çatacaq.
 • Ayrılmazlar - od ilə tüstü kimi.
 • Balıq tutmaq istəyən gərək girsin suya.
 • Balıq - üzgəçiylə, insan ağlıyla güclü olur.
 • Balığın balacası həmişə böyüyünə yemdir.
 • Banan ağacı iki dəfə bar gətirmir.
 • Bədən yorulsa da, kaş, ürək sevinsin.
 • Bərki kəsərlər, yumşağı əyərlər.
 • Bəzən dişi də dillə tuturlar.
 • Biabırçılığı qohumlar arsında bölmürlər; o bütün ailənin üzərinə düşür.
 • Bir dəfə aldadarsan - sonra heç vaxt inanmazlar.
 • Bir dəfə ilan çalanı, kəndir də qorxudar.
 • Birini döyürlər, hamı ağrı duyur.
 • Bıçaq odda bərkiməyibsə, nə qədər itiləsən, bir o qədər kütləşəcək.
 • Borcu vermək olur, amma yaxşılığı ölənə kimi unutmaq olmur.
 • Boş təbil yaxşı bir səs çıxarır.
 • Bulaqla pis olarsan - susuzluqdan ölərsən.
 • Buynuzlu olmaq öküz üçün ayıb deyil.
 • Buynuzsuz öküzlə də döyüşmək lazım deyil.
 • Cahil özünün düşmənidir, başqaları ilə necə dost ola bilər?
 • Cavan qalmaq istəyirsənsə - xəsis olma.
 • Cələ quşu yaddan çıxarmır, amma di gəl quş cələni unudur.
 • Çirkin suyu axıdarlar, təmizi - saxlayarlar.
 • Çox qalxan - yıxılar, çox uzanan - qırılar.
 • Çömçəquyruq xırda yağışın altında da özünü xoşbəxt sayar.
 • Çömçəquyruq öz bataqlığında nəhəngdir, amma timsah - dənizdə.
 • Dağlar yüksəkdir, insan ümidi ondan da yüksəkdir.
 • Daş kimi möhkəm, göy kimi - yüksək.
 • Daş nə qədər yuxarı qalxsa, yenə də torpağa düşəcək.
 • Dendanq kimi zahiri qırmızı, batini - acı. (Dendanq - İndoneziyada bitən boranı növüdür).
 • Dəniz olan yerdə quldur olar.
 • Dənizin dərinliyini ölçmək olar, ürəyin dərinliyini - yox
 • Dil qılıncdan itidir.
 • Dil sümüksüzdür.
 • Dil ucundakı şirin yalan, qarmaq ucundakı yem kimidir.
 • Dil zəhərli bıçaqdan da xatalı ola bilər.
 • Dilənçinin yaş köynəyi çiynində quruyar.
 • Dişsiz ağızla şəkərqamışı çeynəyən ancaq damağını yaralar.
 • Döyülmüş it sahibinin gözünə baxmaz.
 • Düşüncə qəlbin işığıdır.
 • Düyü sünbülü kimi sadədir, dolduqca aşağı əyilir.
 • Elə dağ yoxdur ki, dırmanmaq mümkün olmasın; elə uçurum yoxdur ki, enmək olmasın.
 • Əgər cibin boşsa, yaxın dostun da uzaq olacaq.
 • Əgər yuxuda varlanıbsansa, pulqabı alma.
 • Əlləri ilə götürməyi bacarmayanlar, gözləri ilə yeyərlər.
 • Ərsiz qız, çiçək kimi kökü üstə quruyar.
 • Əsi-nəcabəti nə sata bilərsən, nə də ala bilərsən.
 • Ət pis olsa da yeyilir, sümük yaxşı olsa da atılır.
 • Əvvəl büdrəyir, sonra ayağının altına baxır.
 • Əyilməsən yük qaldıra bilməzsən.
 • Əyri ağaca tısbağa da dırmaşar.
 • Fil qüdrətlidir, o da diz çökür.
 • Filin gücü - ağırlığında, pələngin gücü - sıçramağındadır.
 • Filin sümüyü nə qədər baha olsa da, sınanda o da qiymətini itirir.
 • Göyərçini göyərçinlə tutarlar.
 • Göz yaşını ud, kədərini göstərmə.
 • Güllər açılan yerdə arı da çox olar.
 • Harada çox çiçək açıbsa, orada arı da çox olacaq.
 • Harada şəkər varsa, qarışqa da var.
 • Heyvanı qırmancla, insanı misalla öyrədərlər.
 • Hətta daşı da yumşaltmaq olar.
 • Hətta qarışqalar da dağa dırmanır.
 • Hind bütü kimidir; zahiri parıldayır, batini boşdur.
 • Hirsli adam tez qocalar.
 • Xallı maralı lap qızıl zəncirlə də bağlasan, yenə çöllərə tərəf dartınacaq.
 • Xəncər nə qədər iti olursa-olsun, insan dili ondan da kəskindir.
 • Xərçəng öz eybəcərliyini görmür.
 • Xırda balığın gəmirməyindənsə, qoy elə timsah udsun.
 • İlanı əzirsənsə, ölüncə əz.
 • İnad ən uca dağa da üstüb gələr.
 • İnək quyruğu kimiözü özünü döyür.
 • İnsan dilindən iti nə bıçaq var, nə balta.
 • İp nə qədər uzun olsa da, dil ondan uzundur.
 • İstiot yeyənin ağzı yanar.
 • İt ki, başladı hürməyə - daha qapmaz.
 • İynə keçibsə, sap da keçər.
 • Kampunq yanar - tüstüsü görünər, ürək yanar - heç nə görünməz. (Kampunq - kənd, qəsəbə)
 • Kapitanla üzmək, bələdçi ilə getmək, ağıllı ilə danışmaq.
 • Kəmərində pulun olmasa, doğma qardaşın da sənə əminəvəsi kimi olar.
 • Kim istəmirsə, ona heç min cəhdin də köməyi olmaz; kim istəyirsə, bir cəhd bəs elər.
 • Köhnə evinizdən yeni evinizə köçdüyünüz zaman siçovullar sizinlə birlikdə hərəkət edir.
 • Kökü kəsərsən - ağac yanar.
 • Kötüyü geyindirsən, o da gözəl görünər.
 • Krab öz balasına əmr eləyir ki, düz sürünsün. (Krab - onayaqlı dəniz xərçəngi)
 • Kül nə qədər isti də olsa soyuyur.
 • Qalın dəri pis quruyar.
 • Qarışqa kimidir - oda da soxulur.
 • Qarışqalar şirnidən ölürlər.
 • Qarğa evə qayıtdı - evdən qara getmişdi, elə qara da qayıtdı.
 • Qartal olmayan yerdə yapalaq da bir qartaldır.
 • Qısqanmaq - inanmamaqdır.
 • Qonşunun otu həmişə yaşıl olur.
 • Qopan yarpaqlar uçub gedər, düşən meyvələr ağac dibində qalar.
 • Qoy elə duz - torpaqda, balıq - dənizdə olsun, tavada görüşərlər.
 • Qulluğa mükafat verərlər, zərbəyə - zərbə.
 • Qurbağa nə qədər böyük ola, yeri gölməşədir, timsah da nə qədər kişik ola, yeri yenə çaydır.
 • Qurbağa nə qədər istəsə ki, dənizdə üzsün, yenə qisməti bataqlıqdır.
 • Quşun gücü qanadında, balığın gücü üzgəcindədir.
 • Lovğa xoruzun quyruğu peyin içində olar.
 • Lovğalıq insanı məhv edər.
 • Meşə xoruzunu qızıl qabda da yedizdirsən, yenə meşəyə uçacaq.
 • Misi nə qədər qızıla tutsan, yenə qəlpliyi görünəcək.
 • Müəllim durub yesə, şagirdləri gəzə-gəzə yeyərlər.
 • Nə ilandır, nə balıq.
 • Nə səpərsən, onu yığarsan.
 • Nərildəyən pələng ovsuz qalar.
 • O adamdan xahiş elə ki, imkanı var.
 • Odun azı - dost, çoxu - düşməndir.
 • Öküzü iplə, insanı sözlə bağlayarlar.
 • Ölüm - bir cür, qəbirlər - cürbəcür.
 • Ölümdən qorxmayan ölmür.
 • Ördək kimi bir-birinin çinədanını dimdikləyirlər.
 • Öz gücünə inanan daşı da şörəyə döndərər.
 • Özgə evə gəldin - suyu ev sahibinin vedrəsiylə çək.
 • Özgənin bədənini zorla götürmək olar, amma ürəyini yox.
 • Paltar tikandan qoruyur, pul biyabırçılıqdan.
 • Pambığın təmizliyi zahirdən, ürəyin təmizliyi davranışdan bilinər.
 • Pələng ölür - dərisi, fil ölür - sümüyü, insan ölür - adı qalır.
 • Pis işin qarşısını alıb günahı bağışlamaq, yaxşı iş görüb savab eləməyə bərabərdir.
 • Pişik lap Məkkədə də olsa, miyoldamağını tərgitməyəcək.
 • Soruşmasan yolu azarsan.
 • Su çox olsa, daşı da oyar.
 • Su sakitsə, elə bilmə ki, timsah yoxdur.
 • Su suya qarışar, yağ - yağa.
 • Suyu doğraya bilməzsən.
 • Suyun yuxarı başı bulansa, aşağı başı da bulanar.
 • Şəhadət barmağı nə qədər nazik olsa, yenə onunla göz silmək olar.
 • Şirin dil - insan ürəyinə açardır.
 • Şirin meyvədə qurdlar qaynaşar.
 • Taxta bıçaq kimidir: kəsirsən - kəsmir, satırsan - almırlar.
 • Taleyin gedişi mil kimidir: gah yuxarı, gah aşağı.
 • Təbil guruldayır, amma bildirir ki, boşdur.
 • Təhsilsiz gəlib, xəbərsiz gedirlər.
 • Tərbiyədən o adam danışa bilər ki, özü tərbiyəli olsun.
 • Tısbağa minini yumurtlayır - heç kəsin xəbəri olmur; toyuq birini yumurtlayır - aləmə səs düşür.
 • Torpağı ayaqlayır, göyə sitayiş edirlər.
 • Uzun buynuzlu kəl buynuzlamasa da, camaat deyəcək ki, buynuzladı.
 • Ürək arzusuz solar.
 • Ürək qan olanda heç qızıl döşək də kömək edə bilməz.
 • Ürəklə gözə bel bağlasan - batdın.
 • Üst-üstə yığılmış on ağacdan ən ağırı altda qalanıdır.
 • Üzünə baxan adamın ürəyinə baxma.
 • Üzünə baxıb xasiyyətini bilirsən.
 • Vağ nə qədər yuxarıdan uçsa, yenə öz bataqlığına qonacaq.
 • Varlanmaq istəyirsən - qənaətcil ol; şöhrətlənmək istəyirsən - səxavətli ol; cəsarətli olmaq istəyirsən - düşməndən qorxma.
 • Varlıdan pul borc almaq çətin məsələdir.
 • Yadda qalmalını unutmurlar.
 • Yaxşılıq toxumunu dənizə at, ada göyərəcək.
 • Yaxşılığı həddində elə, pisliyi heç eləmə.
 • Yalan, həqiqətdən xoş olar.
 • Yara sağalsa da yeri qalar.
 • Yarpağı külək apara bilər, amma şirəsi kökünə damcılar.
 • Yatmış ilana dəymə.
 • Yerini dəyişirsən - solur, çıxarırsan - yanır.
 • Yıxılanın üstünə tökülərlər.
 • Yıxılmaqdan qorxan hökmən yıxılacaq.
 • Yolda ayağını qoru, söhbətdə dilini.
 • Yolun axırında azdınsa, qayıt yolu təzədən başla.
 • Yüksək dağ da hər gün ovulsa yıxılar.
 • Yüngül işi qurtarmağa tələs, ağır işdə tələsmə.
 • Zahiri görkəmi dəyişmək olar, xasiyyət - qəbrəcəndir.
 • Zibil içində yaşamaqdansa, gül içində ölmək yaxşıdır.

İstinadlar

redaktə