"Avar atalar sözləri" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

* Saxladığın qızıldırsa, söylədiyin – qara puldur.
* Sevgi üçün gözəllik, yuxu üçün yastıq lazım deyil. <sub>Рокьи тlамзи гlолo-берцинлъи, макьу шинзи г|олoкъаналъру къураг|алуру.</sub>
* Sən tülküsənsə, mən də quyruğuyam. <sub>Мун цер баталъи, дунги магъ буго.</sub>
* Siçanın balası kisəni deşər, canavar balası qoyunu boğar. <sub>Гонкlол кьинчlид мошокl багьана, бацlил кlинчlид гlи ганкъна.</sub>