Xosrov və Şirin (Nizami)

  • Yamanlıq etməkdən uzaq ol, uzaq,
    Pisliyin əvəzi pislik olacaq.
  • Bağlama qapını dostun üzünə.