Xristian Hügens

Xrisitian Hüygens — holland riyaziyatçısı, fiziki, mexaniki və astronomudur;