Yan Amos Komenski (28 mart 1592, Nivnise, Cənubi Moraviya — 15 noyabr 1670, Amsterdam) — çex pedaqoqu, humanist, ictimai xadim, pedaqogika elminin banisi.A B C Ç D E Ə F G H X  İ   J  K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z


 • Ağacın da küləklərin, yağışların, soyuqların köməyi ilə buxarlanması və tez-tez təravətləndirilməsi lazımdır, əks halda asanlıqla zəifləyir və quruyur. Eyni şəkildə, insan orqanizminin ümumiyyətlə güclü hərəkətlərə, fəaliyyətlərə və ciddi məşqlərə ehtiyacı var.
 • Ağacın kökü nə qədər dərin olsa, o qədər çox budaq atar.
 • Ağıl iradənin yolunu işıqlandırır, iradə isə əməlləri əmr edir.
 • Az bilən az şey öyrədə bilər.
 • “Başqalarını öyrədən, özü də öyrənir” deyimi çox doğrudur, təkcə ona görə deyil ki, daimi təkrarlama bir faktı zehnində silinməz şəkildə təlqin edir, həm də ona görə ki, tədris prosesinin özü tədris olunan mövzuya daha dərindən nəzər salır.
 • Başqasının səhvi ilə xəbərdarlıq edilən insan xoşbəxtdir.
 • Beynimizdə əvvəllər sensasiyalarda olmayan heç bir şey yoxdur.
 • Biliksiz müəllim susuz bulağa, işıqsız lampaya bənzəyir.
 • Biz tutuquşuları deyil, insanları tərbiyə etdiyimiz üçün, onlar daim ağılın aydın işığı ilə idarə olunmalıdırlar.
 • Bizim bir məqsədimiz var, gəlin bəşəriyyətin rifahı; dil, milli və ya din baxımından bütün eqoizmi bir kənara qoyaq.
 • Bütün şəhərlərdə və qəsəbələrdə, kəndlərdə və obalarda varlıların və ya qüdrətlilərin övladları yox, bütün oğlanlar və qızlar, həm zadəganlar, həm də varlılar və kasıblar məktəbə göndərilməlidir. Təhsil həqiqətən hamı üçün lazımdır və müxtəlif qabiliyyət dərəcələrini nəzərə alsaq, bu aydın görünür. Heç kim şübhə etmir ki, axmaqlar öz təbii kütlüklərini silkələmək üçün təlimata ehtiyac duyurlar. Amma əslində ağıllı olanların buna daha çox ehtiyacı var, çünki aktiv ağıl faydalı şeylərlə məşğul olmasa, faydasız, maraqlı və zərərli şeylərlə məşğul olacaq.
 • Dünyada elə bir hündürlükdə qaya və ya qüllə yoxdur ki, nərdivanlar lazımi yerə qoyularsa və ya qayada pilləkənlər kəsilərsə, lazımi yerdə düzəldilərsə, onu heç bir insan (ayaqları olmadıqda) qaldıra bilməsin və aşmaq təhlükəsinə qarşı məhəccərlərlə təchiz edilmişdir. Özümüzü yoxlasaq görərik ki, qabiliyyətlərimiz o qədər böyüyür ki, əvvəl gedənlər sonrakılara yol açır.
 • Düzgün rəhbərlik edənləri düzgün izləmək asandır.
 • Əbədi qanun olsun: hər şeyi nümunələr, göstərişlər və praktikada tətbiq etməklə öyrətmək və öyrənmək.
 • Əgər hər saatda bir insan hansısa bilik sahəsinin bir parçasını, hansısa mexaniki sənətin bir qaydasını, bircə xoş hekayə və ya atalar sözü öyrənə bilsəydi (onu əldə etmək üçün heç bir səy tələb olunmur), nə qədər böyük bir öyrənmə ehtiyatı olardı. yanında qala bilərdi. Buna görə də Seneka haqlıdır: "Həyat uzundur, əgər ondan necə istifadə edəcəyimizi bilirik". Buna görə həyatımızı ən yaxşı şəkildə istifadə etmək sənətini başa düşməyimiz vacibdir.
 • Əgər savadlı insanı tanımaq istəyirsinizsə, onun davranış və hərəkətlərini, danışığını və hətta susmasını, həmçinin yerişini, duruşunu, gözlərini, əllərini və ona aid olan hər şeyi müşahidə edin; ədəb, ləyaqət və nəzakət hər yerdə parlayacaq; hər yerdə özünə sadiq olacaq; hər şeydə zərif və səliqəli. Onun çıxışını eşitmək istəyirsən? O, biabırçılıq göstərmədən hər şey haqqında düşünəcək.
 • Əgər valideynlər övladlarına yeməyi, içməyi, yeriməyi, danışmağı, paltarla bəzəməyi öyrədirlərsə, övladlarına hikmət öyrətmək üçün daha çox qayğı göstərməlidirlər.
 • Əxlaq dedikdə təkcə zahiri nəzakəti deyil, həm də motivlərin bütün daxili əsasını nəzərdə tuturuq. Cahilliyin dərmanı təhsildir ki, məktəblərdə gənclərin ruhu onunla qidalanmalıdır.
 • Əsas məqsəd... müəllimlərin daha az öyrədə bildiyi, lakin öyrənənlərin daha çox öyrəndiyi təlim metodunu axtarmaq və tapmaqdır.
 • Gənclərin düzgün tərbiyəsi onların başlarını müxtəlif müəlliflərin bir-birinə qovuşdurduğu çoxlu sözlər, cümlələr və fikirlərlə doldurmaqdan ibarət deyil, onların anlayışlarını xarici aləmə açmaqdan ibarətdir ki, onlardan canlı bir axın axsın. yarpaqlar, çiçəklər və meyvələr ağacın qönçəsindən çıxdığı kimi öz ağılları ilə xarici aləmə açılsınlar.
 • Gənclik yaşında əldə edilmiş hər şey möhkəm və davamlı olur.
 • Hamımız bir dünyanın vətəndaşlarıyıq, hamımız bir qandanıq. İnsanlara başqa ölkədə doğulduqlarına, başqa dildə danışdıqlarına və ya bu və ya digər mövzuya fərqli baxışlarına görə nifrət etmək böyük axmaqlıqdır. Dayan, sənə yalvarıram, çünki hamımız eyni dərəcədə insanıq. . . . Gəlin bizim bir məqsədimiz var: bəşəriyyətin rifahı.
 • Heç bir saxtakarlıq davam edə bilməz.
 • Hər şey məktəb üçün deyil, həyat üçün öyrədilməlidir.
 • Xoşbəxt o məktəb ki, qeyrətlə oxumağı və yaxşılıq etməyi, daha da şövqlə ən yaxşısını və ən qeyrətlə ən yaxşısını öyrədir.
 • İndiyə qədər məktəblər şagirdlərə gənc ağaclar kimi öz kökündən çiçək açmağı öyrətmirlər; daha doğrusu, onlara yandan qoparılan budaqları asmağı öyrədirlər... Bu arada insanın əsas təlimi öz kökü olan, öz şirəsi ilə qidalanan, ona görə də daim yaşayan, yaşıllaşan, çiçəklənən, meyvə verən ağacdır.
 • İnsanların məlum bir xüsusiyyəti var: hər hansı əlamətdar kəşf edilməmişdən əvvəl onun necə edilə biləcəyi ilə maraqlanırlar, sonra isə - əvvəllər necə kəşf olunmayıb?
 • İti zehni və maraqlanan, lakin vəhşi və inadkar uşaqlar var. Belə insanlar adətən məktəblərdə nifrət edirlər və demək olar ki, həmişə ümidsiz sayılırlar; bu arada onların içindən adətən böyük insanlar çıxır, əgər düzgün təhsil alsınlar.
 • Kamil insan öz kökü üzərində dayanan, öz rütubəti ilə qidalanan, daim böyüyən, getdikcə güclənən, yaşıllaşan, çiçəklənən, meyvə verən ağacdır.
 • Kim ki, başqalarını öyrədir, o həm də özü təhsil alır, təkcə ona görə yox ki, təkrar etməklə öz biliyini möhkəmləndirir, həm də ona görə ki, fənni daha dərindən öyrənmək imkanı əldə edir.
 • Kim ki, yetkin olsa da, əməllə deyil, yalnız sözlə danışa bilirsə, onun insan sayılmağa haqqı yoxdur.
 • Kim şübhə edə bilər ki, ağılsız insanların təbii kütlüklərini aradan qaldırmaq üçün elmə ehtiyacı var? Ancaq istedadlıların daha çox öyrənmələri həqiqətən lazımdır, çünki kəskin ağıl faydalı bir şeylə məşğul olmadıqda, faydasız, qəribə və açıq şəkildə təhlükəli xırda şeylərlə məşğul olacaq.
 • Kişi yalnız düzgün təhsil alandan sonra kişi olur.
 • Kitablar hikmət əkmək üçün bir vasitədir.
 • Klassiklərdən çıxarış əla fayda gətirəcək və həmişə başda möhkəm oturacaq, ət və qana çevriləcək bir şey olacaq.
 • Qızıl qayda gənclərin yaddaşında daim yenilənməlidir: başqa heç nə! Beləliklə, hər yerdə özünüzü toxluqdan və ikrahdan qoruya biləsiniz.
 • Məktəb bəşəriyyətin istehsalıdır.
 • Məktəblər insanların həqiqətən insan olmasına səbəb olduğu qədər insanlığın istehsal sahələridir.
 • Məktəblərdə əxlaqı real şəkildə tanıtmaq sənətinin düzgün qurulmasına, məktəblərin, necə deyərlər, “insanların emalatxanasına” çevrilməsinə maksimum diqqət yetirilməlidir.
 • Müdrikliyin öyrənilməsi bizi yüksəldir və güclü və səxavətli edir.
 • Müharibələr heyvani bir şey kimi rədd edilməlidir, çünki insanlıq insanlara yaraşır. * Müharibə deyil, sülh, həyatınızın məqsədini özünüzə qoyun!
 • Nümunələrdən deyil, yalnız istək və tövsiyələrdən ibarət olan təhsil zəif təhsildir.
 • Nümunəsiz heç nə öyrənməyəcəksiniz.
 • O günü, o saatı bədbəxt say ki,yeni bir şey öyrənməmişsən və öz təhsilinə heç nə əlavə etməmisən.
 • Oxuyub anlamamaq heç oxumamaqla bərabərdir.
 • Oyunda çox şey öyrənmək olar ki, sonradan şərait tələb etdikdə faydalı olacaq.
 • Öz peşəsini, tədris etdiyi fənni sevməyən müəllim, cisimsiz kölgə, yağışsız bulud, işıqsız çıraqdır. Elmini, tədris etdiyi fənni sevən, daim çalışan müəllim öz kökü üzərində bitən, öz şirəsi ilə bəslənən və buna görə daim artan, yaşıllaşan, çiçəklənən, bəhrə verən ağacdır. Yaxşı müəllim şagirdlərin şüurunu başqa çaylardan axıdılan sularla deyil, məktəblinin şüurunda gizlənmiş idrak bulağını açıb, onun suyu ilə sulayır. Müəllim əməkdə və geyimdə sadəliyin, fəaliyyətində gümrahlıq və əməksevərliyin, davranışda təvazökarlıq və gözəl əxlaqın, nitqdə danışmaq və susmaq sənətinin nümunəsi, ictimai həyatda ağıllılığın örnəyi olmalıdır.
 • Pis tərbiyə almış adamı yenidən tərbiyələndirməkdən çətin şey yoxdur.
 • Təhsil doğru, tam, aydın və davamlı olmalıdır.
 • Təhsil təkcə Allahın hədiyyəsi deyil, insanın təbii halıdır, onu bütün varlıqlardan fərqləndirir. Amma əgər bu ada layiq olmayan insanlar mütləq şəkildə öz gedəcəkləri yerdən – mübarək həyatdan uzaqlaşsalar, o zaman heç doğulmasalar, daha doğrusu, insan kimi yox, dünyaya gəlsələr yaxşı olar. lal heyvan kimi heç insan tərbiyəsi olmayan belə insanlar kimi doğulmaq əsl insanlığa yüksəlməz.
 • Təhsil uşağa hörmət etmək deməkdir. Uşaqlar Tanrının ən qiymətli hədiyyəsidir - heç bir şeylə müqayisə olunmayan ləl-cəvahiratdır.
 • Tərifin arxasınca getməyin, ancaq tərifəlayiq davranmağa çalışın.
 • Türklər qəhrəmandır, dostlarına zərər verməzlər. Böyük türk milləti tutduğu əli buraxmaz, sözündən dönməz, yaxşı və pis gündə dostlarının yanında olar. Belə bir millətlə əl-ələ vermək, yer üzündə hər çətinliyə qalib gəlmək üçün güc qazanmaq deməkdir.
 • Uşaqlar həmişə bir şey etməyə hazırdırlar. Bu, çox faydalıdır və buna görə də nəinki buna müdaxilə edilməməlidir, həm də onların hər zaman bir işinin olmasını təmin etmək üçün tədbirlər görülməlidir.
 • Üç şey şagirdə müəllimini üstələmək imkanı verir: çox sual vermək, cavabları xatırlalamaq, öyrənmək.
 • Yeni bir şey öyrənmədiyiniz və təhsilinizə heç nə əlavə etmədiyiniz günü uğursuz hesab edin.
 • Yüksək əqli imkanlara və bacarıqlara malik uşaqlar var, lakin onların dəcəlliyi və inadkarlığı üzündən hamı onları inkar edir, yararsız hesab edir. Bu uşaqlara düzgün yanaşmanı tapıb tərbiyə etsək, onlar dahi olaraq böyüyərlər.
 • Yüz ildən artıqdır ki, məktəblərin qeyri-metodik şəkildə aparılmasından çox şikayət edilirdi, lakin bu vəziyyətə çarə tapmaq üçün yalnız son otuz il ərzində hər hansı ciddi cəhd edilib. Və hansı nəticə ilə? Məktəblər olduğu kimi qalır.
 • Zamanın müdrik bölgüsü fəaliyyətin əsasını təşkil edir.
 • Zəif təhsil almış bir insanı yenidən tərbiyə etmək qədər çətin bir şey yoxdur.

Mənbə

redaktə
 • Aforizmlər və hikmətli sözlər. Bakı, 2005.