Yapon atalar sözləri

Wikipedia logo
Wikipedia logo
Yaponlar haqqında Vikipediyada məqalə var.A B C Ç D E Ə F G H X  İ   J  K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z


 • Ac canavara mətbəxi tapşırmaq.
 • Ac it ağacdan qorxmaz.
 • Acı yedizdirmək istəyirsənsə, ona balıq ver. Onun heç vaxt ac qalmamasını istəyirsənsə, ona balıqçı toru ver. [1]
 • Adam sevdiyi işi yaxşı görər.
 • Adamı brilyant edən çəkdiyi çətinliklərdir.
 • Adət-ənənələr haqda mübahisə etməzlər.
 • Adi insanlar olmadan dahilər də olmur.
 • Adi insanlardan dahi insan alınmır.
 • Adi yolla qeyri-adi get.
 • Axar suda rəqəm yazmaqdan faydasız heç nə yoxdur.
 • Axına qarşı gedən sazan (balıq) belə əjdaha ola bilər.
 • Axmaq və dəlilərə yol ver!
 • Axmaqdan da xeyir olur.
 • Axmaqdan qorxulu heç nə yoxdur.
 • Axmaqdan təhlükəli düşmən yoxdur.
 • Axmaqlar kütlə ilə gəzərlər.
 • Axmaqlar üçün dərman yoxdur.
 • Axmağın sonrakı ağlı.
 • Axşam sərxoş, səhər tənbəl.
 • Ağ dəri kifirliyi gizlədir.
 • Ağacdan meymun da yıxıla bilər.
 • Ağacı çiçəkləyəndə tanıyarlar.
 • Ağacın düz qalxmasını istəyirsənsə, onu hələ cavan ikən düzəlt.
 • Ağası necədirsə, nökərləri da elədir.
 • Ağcaqanadı vızıltısına görə yox, adamların qanını sorduqlarına görə öldürürlər.
 • Ağıllı qırğı caynaqlarını gizləyər.
 • Ağıllının yanında uşaqlar öyrənmədən də oxuya bilirlər.
 • Ağılsızlığın hakim olduğu yerdə, ağıl gizlənər.
 • Ağız - bütün bədbəxtliyimizə də, xəstəliyimizə də səbəbdir.
 • Ağızda bal, qarında iynə.
 • Ağızdan çıxan sözə dördatlı araba ilə də çata bilməzsən.
 • Allah düzgün ürəklərdə yaşayır.
 • Almaq üçün verirlər.
 • Almazı cilalandırmasan, qiymətli daş kimi parıldamaz.
 • Artıq əşya – artıq qayğı.
 • Arvad ilə qazan, nə qədər köhnə olsalar bir o qədər yaxşıdır.
 • “Arvaddan qorxmaq” xəstəliyinə tutulmaq.
 • Arzu kisəsinin dibi görünməz.
 • Asta gedən – çox gedər.
 • Aşiqə min ri də bir görünər. (Ri - ölçü vahidi, 3,9 km-ə bərabərdir).
 • Ata-ana sağdır - hörmət elə, ölüb - xatırla.
 • Ata-ananın şöhrətinin şöləsi uşaqların da üstünə düşür.
 • Ata işləyərkən oğul dincələrsə, nəvə dilənçi olar.
 • Ata sevgisi dağlardan uca, ana sevgisi dənizlərdən dərindir.
 • Atanın hissi dağlardan uca, ananın hissi ümmanlardan dərindir.
 • Atı yolda, insanı ünsiyyətdə tanıyarlar.
 • Atın biri götürüləndə - mini də ona baxıb götürülər.
 • Atın dözümlülüyü yolda, insanın xasiyyəti – zaman ötdükcə bilinər.
 • Avara boşboğaz olar.
 • Ayağını isti tut, başını sərin.
 • Bacardığın hər bir şeyi et, qalanını talehə həvalə et.
 • Bağışlanan şeyə heyfsilənməzlər.
 • Balıq istəsə su yol verər.
 • Başqa yerlər – başqa əşyalar.
 • Başqalarında güllər daha qırmızıdır.
 • Başqalarında hər şey yaxşı görünür.
 • Başqasının fundosisində* mübarizə aparmaq. (*Fundosi (褌 – bel sarğısı) və ya sitaobi (下帯 – alt obisi (obi – 帯 – kəmər)) – yapon kişi alt geyimi).
 • Başları böyük olanlar uğurludurlar.
 • Bayram axşamı bayram günündən yaxşıdır.
 • Bədbəxtlik ardınca bədbəxtlik.
 • Bədbəxtlik dostları bir-birinin halına acıyır.
 • Bədbəxtlik gəldi, özünə güvən.
 • Bədbəxtlik xoşbəxtliyə çevrildi.
 • Bədbəxtlik tək gəlmir.
 • Bədbəxtlik və xoşbəxtlik kəndirin lifləri kimi bir-birinə qarışır.
 • Bəla ötən kimi geyin-keçin.
 • Bəli, o, adamın gözündən girib burnundan çıxar.
 • Bəzən qaçmaq qalib gəlməkdir.
 • Bəzən qaçmaq qələbə sayılır.
 • Bəzən usta da səhvə yol verir.
 • Bilən danışmır, danışan bilmir.
 • Bir adama şübhə eləməmiş yeddi dəfə yoxla.
 • Bir adamdan şübhələnməmişdən qabaq onu yeddi dəfə yoxla.
 • Bir az əyilməyə qorxma, düz dikələrsən.
 • Bir cəhd - iki nailiyyət.
 • Bir çürük ərik yüz safını da korlar.
 • Bir dostunuz yemiş baxçasında gəzirsə, dalğın görünməyiniz ən böyük nəzakətdir.
 • Bir durna qaqqıltısı min sərçə cikkiltisindən xoşdur.
 • Bir durnanın qışqırtısı min sərçənin cikkildəməsindən daha yaxşıdır.
 • Bir general ad qazanır, min əsgərin sümüyü çürüyür.
 • Bir hərəkətə görə bütün iş barədə mühakimə yürüdürlər.
 • Bir xoş söz üç soyuq qış ayını isidə bilər.
 • Bir mona qızırğanan - yüzünü itirər. (Mon - xırda yapon sikkəsi)
 • Bir nəfər dünyaya hakim ola bilməz, dünya hamıya məxsusdur.
 • Bir tanrı unutsa, o biri kömək edər.
 • Birənin başını balta ilə kəsmək.
 • Birinci düyü məhsulu axırıncıdan ləzzətli olar.
 • Birinci nəvə, adama doğma uşaqlarından əziz olar.
 • Bizə nə qədər borclu olduqları yadımızda qalır, ancaq bizim nə qədər borclu olduğumuz yadımızda qalmır.
 • Bolluqda dərman da zəhərdir.
 • Boş çəllək bərk səs çıxarır.
 • Boşboğazlığın sonu işin başlanğıcıdır.
 • Böhtan cəmi yetmiş beş gün bəs eləyər.
 • Böyük adam balaca işlərlə məşğul olmaz.
 • Böyük ağıl yiyəsi olan adam ağılsıza oxşayar.
 • Böyük balıq bataqlıqda olmaz.
 • Böyük balıq göldə yaşamır.
 • Böyük bədbəxtliklər kiçik səbəblərdən doğur.
 • Böyük istedadlar gec püxtələşir.
 • Böyük istedadlar gec yetişir.
 • Böyük işə başlarkən kiçik nöqsanlara baxma.
 • Böyük işlərdə xırda çatışmazlıqları fikirləşmirlər.
 • Böyük satqınlıq sadiqliyə bənzəyir.
 • Böyük uğur çoxlu xırda narahatlıqlar yaradır.
 • Bu da kiçik balıqqulağının gətirdiyi xoşbəxtlik.
 • Bu gün dəbdə olan sabah yararsızdır.
 • Bu gün üçün əlli yaxşıdır, nəinki sabah üçün yüz.
 • Budaq çəkəndə küləyin nəfəsini eşitmək lazımdır.
 • Budda məbədində yaşayan oğlan, öyrənmədən sutraları* oxuyur. (*Sutra -Hindistan fəlsəfi məktəbi olan yoqanın əsas mətni)
 • Bülbülə - gavalı, qaranquşa - söyüd. (Yaponiyada bülbülü gül ilə yox, gavalı ağacı ilə assasiasiya edirlər - əlaqələndirirlər).
 • Bülbüllər yüz yaşacan hoppanırlar.
 • Bülbüllərin onun üçün oxuduğu vaxtlar da olub.
 • Bütöv məhəllədə ancaq əri xəbərsizdir.
 • Canın qayğısına qalmaq ən yaxşı dərmandır.
 • Cavab verməyi asandır, qaldırılması çətin.
 • Cinayəti mühakimə et, canini yox.
 • Çay bulandırmağı sevir.
 • Çəkilmiş yay ya tez, ya gec boşalacaq.
 • Çətiri islanmadan əvvəl götür.
 • Çiçəklənən bir gün mütləq solacaq.
 • Çılpaq insanın itirəcək heç nəyi yoxdur.
 • Çox hürən it qapmaz.
 • Çox nəzakət gözləyən həmişə ac olar.
 • Çox yox, lakin geniş yaşa.
 • Çoxlu il – çoxlu kin.
 • Dahilərin sözləri yoxsullar üçün deyil.
 • Daim gülən adamın ürəyində nə olduğunu demək çətindir.
 • Danışmağı da, dinləməyi də gərək bacarasan.
 • Danışmayan bilir, danışan bilmir.
 • Daş da danışa bilər.
 • Daşın da üstündə əgər üç il otursan, qızar.
 • Dayaz çaylar səsli-küylü axar.
 • Dedi-qodu yetmiş beş günə qədərdir.
 • Demək asandı, eləmək çətin.
 • Dəli qaçanda ardınca ağıllılar da qaçırlar.
 • Dəlil mühakimədən yaxşıdır.
 • Dəliyə də yol ver, səfehə də.
 • Dəmir odda, insan təqsirdə sınanır.
 • Dəniz quldurları dağ quldurlarını cinayətlərdə ittiham edirlər. [2]
 • Dərdi bir olanlar, bir-birinin halına yanar.
 • Dərin çaylar səssiz axar.
 • Dərk etməyə qısa yol olmur.
 • Dəyirmi yumurtanı kvadrat şəklində də kəsmək olar.
 • Dilənmə, əziyyət çək.
 • Dinməzlərdən çəkin.
 • Dinməzlərlə söhbətdə qulağını yaxşı aç.
 • Dosta borc pul vermək dostu itirmək deməkdir.
 • Dostluqda da sərhədi bil.
 • Dostluq və sake nə qədər köhnə olsa, o qədər yaxşıdır.
 • Döyüşdə hər iki tərəf günahkardır. [3]
 • Durmazdan qabaq hay ver.
 • Dünəndən öyrən, bu gün yaşa, sabaha ümid et.
 • Dünyada ən böyük sərvət uşaqlardır.
 • Düşmən zəif də görünsə də saymazyanalıq etmə, güclü də görünsə - qorxma.
 • Düşünərək qərara gəl, qərara gəldinsə, düşünmə
 • Düyünün içindəki qara daşlardan qorxma, ağ olanlardan qorx.
 • Düz adam düz bambuk kimidir, az rast gəlinər.
 • Düz yolla alımayan dövlət və şöhrət buludb kimi dağılar.
 • Edoda edilən yamanlığın intiqamını Naqasakidə alır. (Edo - Tokionun qədim adı).
 • Ehtiramlı göyərçin öz ata-anasından üç budaq aşağıda oturur.
 • Elə olur ki, kappa da batır. (Kappa - nağıllarda sularda yaşayan ruh).
 • Elə olur ki, yarpaq batır, daş uçur.
 • Elə təsadüf olmayıb ki, lüt bir şey itirə.
 • Elm yolunda xərclənən pul gələcək üüçün qoyulan ən böyük sərmayədir.
 • Elmdə qısa yol yoxdur.
 • Elmin qısa yolları yoxdur.
 • Erkən qalxma üç fəzilətə bərabərdir.
 • Eşqdə susmaq danışmaqdan faydalıdır.
 • Evdən yaxşı yer yoxdur.
 • Əcinələr məbədin qarşısında yaşayırlar.
 • Ədalətli adam özünə sərt, özgəyə yumşaq yanaşar.
 • Ədavət evə kasıblıq səpər.
 • Əgər indiyə qədər qarşına maneə çıxmayıbsa, deməli heç nə eləməmisən.
 • Əgər qılınca ömründə cəmi 1 dəfə ehtiyacın olsa belə, onu daim özünlə götür.
 • Əgər məharətlə davranılsa, axmaq da, küt qayçı da faydalı ola bilər.
 • Əxlaqsızlığın ən böyüyü pozğunluqdur, xeyirxahlığın ən böyüyü oğul borcudur.
 • Əks tərəfin də əks tərəfi var.
 • Ələ götürülən uşaq belə götürülən uşaqdan əzizdir. (Yaponiyada uşaqları, adətən, belə götürürlər, ələ o uşağı götürürlər ki, onu ərköyün böyüdürlər)
 • Əlində fənər tutanın ayağının altı həmişə qaranlıqdır.
 • Ən qəddar ilanı çoxlu qarışqa məğlub edə bilər.
 • Ən uzaq yol da ilk addımdan başlayır.
 • Ən yaxşı güzgü də şeylərin o biri tərəfini göstərmir.
 • Ən yaxşı çahin də uça bilməsə, heç nə ovlaya bilməz.
 • Ər və arvad olmaq azdır. Dost və sevgili də olmaq lazımdır ki, sonra kənarda axtarmayasan.
 • Ər - arvadın savaşı ilə qərb küləyi axşam düşəndə yatar.
 • Ərlə arvad əkiz kimidir.
 • Əsl döyüşçü odur ki, o, rəhmlidir.
 • Əsl səbr o zaman olur ki, nə zaman ki səbr etməyə gücün çatmır.
 • Əsl səbrlilik çox az adamlarda olur.
 • Əşya olmasa, kölgə də olmaz.
 • Əşya və kölgə bir-birilərinə rəğbət bəsləyirlər.
 • Əvvəl - qulluq, sonra - dərman.
 • Əvvəli varsa, axırı da olacaq.
 • Əyri budağın, əyri də kölgəsi olacaq.
 • Əyri yolla qazanılmış var-dövlət və ad-san bulud kimi yox olub gedir.
 • Əzab sevincin mənbəyidir.
 • Əziyyəti xərclədin, yorğunluğu aldın.
 • Falçı öz gələcəyini bilmir.
 • Fərsiz köpək bərkdən hürər.
 • Fikirləş - qərara gəl, qərara gəldin - fikirləşmə.
 • Fuqu balığının şorbasından yeyən də səfehdir, yeməyən də. (Fuqu - xeyli dadlı, ancaq çox halda zəhər verən balıqdır.).
 • Gedən adam gündən-günə yad olur.
 • Gedəni saxlama, gələni qovma.
 • Geri çəkilmək qorxulu deyil, mübarizəni davam etdirməmək qorxuludur.
 • Gələcək haqda danışmaq, iblisləri güldürməkdir.
 • Gəlini evə gələn kimi öyrət.
 • Gəmi limana girən kimi qəzaya uğradı.
 • Gizlədilməli olan şeyi etmə.
 • Gizli edilən xeyirxahlıq hamıya aşkar mükafatlandırılar.
 • "Görməyə gözüm yoxdur" demək - "sevirəm" deməkdir.
 • Görüş ayrılığın başlanğıc nöqtəsidir.
 • Görüş ayrılmasının başlanğıcıdır.
 • Göy susur, onun yerinə insanlar danışır.
 • Gözəl güllər yaxşı meyvə gətirməz.
 • Gözəl olmaq həmişə xoşbəxt olmaq deyil.
 • Gözləmək həmişə uzun çəkir.
 • Güclü qırğı caynaqlarını gizlədir.
 • Gücün haqlı olduğu yerdə, haqqın gücü olmaz.
 • Gülüş olan evə xoşbəxtlik gələr.
 • Gündə üç dəfə özünə göz gəzdir.
 • Gündüz doğulan uşaq atasına, gecə doğulan uşaq anasına oxşar.
 • Gündüzün gözləri, gecənin qulaqları var.
 • Günəş doğruları tanımır. Günəş yanlışları tanımır. Günəş kimisə isitmək məqsədi olmadan parlayır. Günəşdən nümunə götür.
 • Günorta yanan fənər kimi faydasız.
 • Güzəşt etsən, udarsan.
 • Hakim və bonza nə qədər yaşlı olsalar, bir o qədər yaxşı olar. (Bonza- Yaponiyada və Çində budda kahini).
 • Haqq həmişə qalib gələn ordunun tərəfində olar.
 • Hava soyuduğunda kölgə verən ağacları unudarsan ...
 • Heç bir vəzifə hissi və insan gözü olmayan yerdə hər şey mümkündür.
 • Heç etməməkdənsə, gec etmək daha yaxşıdır.
 • Heç kəs öz ağırlığını hiss eləmir.
 • Heç kim çarpayıda uzanaraq büdrəmir.
 • Heç olmasa dizlərinlə məsləhətləş.
 • Heç öz başından milçəyi qova bilmir.
 • Həddindən artıq dürüstlük axmaqlığa bərabərdir.
 • Həddindən artıq güclü olan məhəbbəti, ondan yüz dəfə artıq qəzəb doğurar.
 • Həddindən artıq nəzakət yaltaqlığa çevrilir.
 • Həddindən artıq təvazökarlığın arxasında qürur gizlənir.
 • Həqiqi nitq gözəl deyil, gözəl nitq həqiqi deyil.
 • Həmişə gülən adamın qəlbində nə olduğunu demək çətindir.
 • Hər bir insan pis və yaxşı xüsusiyyətlərinə görə dostlarına borcludur.
 • Hər bir yadı oğru hesab et.
 • Hər il daha yaşlı və daha ağıllı olursan.
 • Hər kişinin öz Yan-szısı var. (Yan-szı - nağıllarda qədim Çin şahzadəsi).
 • Hətta bədbəxtlik də üç ildən sonra kara gələ bilər.
 • Hətta min illik yol da bir addımdan başlayır.
 • Hətta oğru olmaq üçün on il oxumaq lazımdır.
 • Hətta pişik və it də üç il yedirəndə yaxşılığı itirmir.
 • Həyat var olduqca ümid də yaşayar.
 • Həyatda sevinc və kədər başqalarından asılı olur.
 • Hörmət bəslənilən məbəd darvazasından bilinər.
 • Xarakteri yox, vücudu doğurlar.
 • Xeyir də, şər də sənin qəlbindədir.
 • Xeyir işi gecikdirmə.
 • Xeyirxah tənha qalmaz, həmişə qonşusu olar.
 • Xeyirxahlığı kindən tez unutma.
 • Xəcalət hiss edən, məsuliyyət də hiss edir.
 • Xəyal yoxsa, məyusluq da yox.
 • İblisin dəmir dirəyi olmaq.
 • İçki içən adam şərabın zərərini, içməyən isə faydasını bilmir.
 • İçməyən bilməz suyun sərxoşedici dadını.
 • İki dəfə baş verən hadisə, üçüncü dəfə də baş verə bilər.
 • İki qardaş iki qol kimidir.
 • İlin planı, təzə ilin birinci günü utular, günün planı - səhər tezdən.
 • İlk arvadı sənə Allah, ikinci qadını insanlar, üçüncüsünü isə şeytanlar göndərər.
 • İlan izini, ilan o saat bilər.
 • İlanı hətta bambukdan qayrılmış lüləyə də salsan yenə düz olmayacaq.
 • İlanın uzunluğu bir supdan artıq deyıl, amma elə bil adamı indicə udacaq. (Sup - 3,8 sm-ə bərabər ölçü vahidi).
 • İnsafsız uşaqlar ata evini söyərlər.
 • İnsan ağlayan uşaqla torpaq sahibi qarşısında gücsüzdür.
 • İnsan qəbirdə, ondan sonra dünyaya həqiqət.
 • İnsan sevdiyi işi yaxşı görər.
 • İnsanı tanımaq istəyirsənsə, onun dostlarını tanı..
 • İnsanın xarici görünüşü aldadıcı olur.
 • İnsanları sevən çox yaşayır.
 • İnsanların qüssələndiyi yerdə sən də qüssələn.
 • İrəli çıxanı vurarlar.
 • İrəli gedən digərlərini də aparar.
 • İstedadı miras qoymurlar.
 • İstedadınızın yelkənlərini qaldırın.
 • İstedadlı adam az yaşayar.
 • İstər gül, istər ağla - bir ömürdən artıq yaşamayacaqsan.
 • İstəyirsən sın, lakin çat.
 • İsti keçdi, kölgə də unuduldu.
 • İstiotun dənələri xırda olsa da, çox kəskindir.
 • İş sözdən daha möhkəm danışar.
 • İşıq sönməzdən əvvəl daha parlaq yanar.
 • İşləyən dəyirman donmaz.
 • İtin biri hürər, digərləri ciddiyə alıb qoşularlar.
 • Kabo üçün hər qələm yaxşıdır.(Kabo - IX əsrdə yaşamış məşhur yapon xəttahı).
 • Kağız fənərə mis zəng.
 • Kasıb olan axmaqdır.
 • Kasıbın dövləti uşaqlarıdır.
 • Kef eləməyə yadlar, kədərlənməyə özününkülər.
 • Kədər – cırılmış paltar kimidir, onu evdə qoymaq lazımdır.
 • Kənardan baxanın səkkiz gözü olar.
 • Kimdən pis iy gəlirsə, onun özü bunu hiss etmir.
 • Kirpik də yaxındadır, amma görə bilmirsən.
 • Kişi onu başa düşən adam üçün həyatını verər; qadın onu sevən adam üçün bəzənər.
 • Kişi - şam ağacı, qadın - qlinisiyadır. (Qlisiniya - ətirli çiçəkləri olan, salxımşəkilli sarmaşan bitki. Şam ağacına sarmaşır).
 • Kişi ürəyi payız səması kimi dəyişkən olur.
 • Kişinin başı, qadının ürəyi.
 • Kitab insan ruhuna məlhəmdir.
 • Kitablar ruhun qidasıdır.
 • Kobud səhvdən sonra miskincəsinə üzr istəmə.
 • Konfutsinin* də bəxti həmişə gətirməyib ki. (*Konfutsi – e.ə. 551-479-cu illlərdə yaşamış çin mütəfəkkir və filosofu.)
 • Kor dilənçi də heç olmasa çiçəklərin ətrini duyur.
 • Kor ilan heç nədən qorxmaz.
 • Kor sədaqətdən sədaqətsizliyə bir addım yol var.[4]
 • Kölgəsiz işıq yoxdur.
 • Körpüsüz keçmək olmaz.
 • Krab öz yuvasını qını boyda qazır.
 • Külək əsir, lakin dağlar tərpənmir.
 • Külək şam ağaclarından əsgik olmadığı kimi, fəlakət də hər yerdə olur.
 • Külək və albalı çiçəyi yaxın dost ola bilməzlər.
 • Qaba tökülən su qabın şəklini alır, insan isə yaxşılığı, pisliyi dostlarından götürür.
 • Qadın evin aşarı kimidir, gərək onu itirməyəsən.
 • Qadın istərsə, qayaları belə yarıb keçər.
 • Qadın kimonosunun qolu qurumaz. (Kimononun qolu ilə adətən göz yaşını silirlər).
 • Qadın saçı fili bağlayıb saxlayacaq qədər möhkəmdir.
 • Qadın sənə 7 uşaq bəxş etsə də, ürəyini ona açma.
 • Qadın ürəyi - bahar havası.
 • Qalxmazdan əvvəl xəbər elə.
 • Qarabatdaq yolu gedən qarğa batar.
 • Qaradinməz adamdan özünü gözlə.
 • Qaranlıqda it nəcisi də tapılmaz.
 • Qaranlıqda, uzaqdan və ya kağız çətir altında istənilən qadın gözəldir.
 • Qardaş qardaşla öz aralarında savaşar, düşmən qarşısında birləşər.
 • Qarışqalar da bəndi dağıda bilər.
 • Qarmaqarışıqlıqdan istifadə edib öz şəxsi maraqlarını qoru.
 • Qarnı tox, əynində paltar, deməli həm də nəzakətlidir.
 • Qayğılar sağlamlıq üçün zəhərdir.
 • Qaytarmaq mümkün olmayan bir şey üçün kədərlənməyə dəyməz. (Sonrakı peşmançılıq fayda verməz.)
 • Qazların hündürdə uçmasından hətta tısbağalar da ayaqlarını döyürlər.
 • Qetanın bəzəyi bağıdır, kişinin bəzəyi - arvad. (Qeta - qədim yapon akademiyası)
 • Qələbə olsa - hökümət ordusu, məğlubiyyət olsa - qiyamçılar.
 • Qələbə rəqibindən yarım saat daha çox səbr edənindir.
 • Qələbədə — hökümət ordusu, məğlubiyyətdə — qiyamçılar.
 • Qələbədən sonra dəbilqənin kəmərlərini bərkit.
 • Qələm qılıncdan güclüdür.
 • Qəzəbin sənin düşmənindir.
 • Qidaya olan ehtiyac sevgidən güclüdür.
 • Qiymətli daşlar da cilalanmasa parıldamaz.
 • Qırx və əlli yaşlarında kişi hələ də oğlandır.
 • Qırmancın çox uzunu atın qarnını tutmaz.
 • Qısqanclıq məhəbbətin anasıdır.
 • Qısqanclıq məhəbbbətin ürəyidir.
 • Qıza baxmamış, anasına bax.
 • Qızılın parıltısı buddanın şölələrindən işıqlıdır.
 • Qoca ağaclar əyilməz.
 • Qoca at yolu yaddan çıxarmaz.
 • Qonşudakı arpa evdəki düyüdən dadlı olar.
 • Qonşunun gülləri daha qırmızıdır.
 • Qoy tərifləməsinlər, təki söyməsinlər.
 • Qurbağaların gurultusu yağış yağdırar.
 • Qurudulmuş sardina (balıq) ilə dişlərini xırçıldadır.
 • Quş daha yüksəyi, balıq daha dərini axtarar.
 • Quş olmayan kənddə yarasa da quşdur.
 • Quyruq bulayana əl qaldırmazlar.
 • Qüsurlardan ən böyüyü əxlaqsızlıq, fəzilətlərin ən yüksəyi isə oğulluq borcudur.
 • Qüsursuzda yeddi pis vərdiş olur, qüsurluda qırx səkkiz.
 • Qüsursuzluq yeddi pis vərdişdirsə, qüsurluluq qırx səkkiz.
 • Lap qaçan ata da qırmanc gərəkdir.
 • Lazım idi- pələng etdilər, ehtiyac olmadı - siçana çevirdilər.
 • Lazımsız dərman da zəhərdir.
 • Lüzumsuz nəzakət hiyləyə dönür.
 • Mayakın altı həmişə qaranlıq olar.
 • Məgər qaranquşlar və sərçələr hacıleyləyin düşüncələrini bilə bilərlərmi?!
 • Məhəbbət aliqədrlə fəqir arasında sədd qoymur.
 • Məğlub olmaq çox vaxt qalib gəlməkdir.
 • Məğlub ordunun generalı dava haqqında danışmasa yaxşıdır.
 • Məhşur əşyalar danışıldığı qədər də yaxşı olmurlar.
 • Məsuliyyət və insani göz olmayan yerdə hər şey mümkündür.
 • Məşhurların övladları nadir hallarda məşhur olurlar.
 • Məşğul adamı xəstəlik belə dayandıra bilməz.
 • Milçəklər pis qoxusu olana uçurlar.
 • Min dəfə eşitməkdənsə, bir dəfə görmək yaxşıdır.
 • Min ilin şöhrəti bir saatlıq davranışla müəyyən edilə bilər.
 • Min rilik* yol da ilk addımdan başlayır. (*Ri — yapon ölçü vahidi. 1891-ci il İmperator qanununa əsasən 1 ri = 3927 km-dir.)
 • Mindiyin gəmi geri dönməyəcək.
 • Murdar vicdanlı hər şeydən qorxar.
 • Musiqi dəyişəndə rəqs də dəyişər.
 • Mübahisədə bərk qışqıran qalib gələr.
 • Müdrik insan da mində bir dəfə səhv edir.
 • Müftə başa gələn ən çox qiymətləndirilir.
 • Müharibədən sonra dəbilqənin ipini bərk bağla.
 • Müharibəni bilməyən sülhü də bilməz.
 • Mülayimlik çox vaxt gücü qırar.
 • Nə qədər ki, Pikkonu görməmisən, heç yerə "gözəl" demə. (Pikko - Yaponiyada gözəl ətraf yerləri və budda məbədləri ilə məşhur olan qədim şəhərdir).
 • Nə qədər uzaq getsən, səni bir o qədər çox unudurlar.
 • Nəyi ki, diqqətlə ört-basdır edirsən, bir o qədər sürətlə aşkar olur.
 • “Nifrət edirəm” demək – “sevirəm” deməkdir.
 • O biri dünyada min gün yaşamaqdansa, burda bir gün yaşamaq yaxşıdır.
 • Od olmayan yerdən tüstü çıxmaz.
 • Odunla alovu söndürməzlər.
 • Oxuduğunuz hər şeyə inanırsınızsa, oxumasanız yaxşı olar.
 • Oğlunu istəyirsənsə, səyahətə göndər.
 • Oğru öz qapısını bağlayar.
 • On min əsgər tapmaq bir general tapmaqdan daha asandır.
 • On yaşında möcüzə, iyirmi yaşında dahi, otuz yaşdan sonra adi insan.
 • Ordusu dağılmış general döyüşlər haqda danışmasa yaxşıdır.
 • Ortaq bədbəxtliyi olan dostlar bir-birilərini əsirgəyirlər.
 • Ölənlərin üstünlükləri ilə rəqabət aparmaq çətindir.
 • Ölmək asandır, yaşamaq - çətin.
 • Ömür sürmək, belindəki yüklə uzun yol qət etməkdir.
 • Öz başını öz qılıncı ilə kəsmək.
 • Öz evində hərə bir *Berkeydir. (*Berkey - əfsanəvi yapon pəhləvanı)
 • Öz istəyinlə səyahətə çıxmısansa, min rilik yol belə bir addım kimi görünəcək.
 • Öz iti tərəfindən dişlənilmək.
 • Öz itin də hərdən qapar.
 • Öz işini özün gör.
 • Öz keçəlini üç ildir görmür.
 • Öz səhvin – öz qayğın.
 • Özgənin dərdinə istəsən lap üç il də dözmək olar.
 • Özgənin xasiyyətinə fikir verə-verə öz xasiyyətini düzəlt.
 • Özü qabağa gedən başqalarına istiqamət verər.
 • Özü özünə tabe olmayan, özgəsinə də hökm edə bilməz.
 • Özün haqda başqalarından soruş.
 • Özün - özünə əgər hörmət eləməsən, özgələri də sənə hörmət eləməyəcək.
 • Özünə ədalətli olan digərlərinə qarşı ciddi olar, mərhəmətlə.
 • Özünü sanc, onda bilərsən özgəsini necə incidər.
 • Özünü tanımaq istəyirsənsə, başqalarından soruş.
 • Pas içəridən çıxar.
 • Payız səması yeddi dəfə yarım dəyişər.
 • Pərvanə belə bütöv həyat yaşayır.
 • Pis bir insanın dostu olmaqdansa, yaxşı insanın düşməni olmaq daha yaxşıdır.
 • Pis sədaqətdən xəyanətə bir addımdır.
 • Pis sənətkardan mükəmməl güldan çıxmaz.
 • Pişiyə qurudulmuş tunesi həvalə etmək. (Qurda quzunu tapşırmaq.)
 • Pişiyi də üç il yedizdirsən, heç vaxt unutmaz.
 • Pişiyin pula ehtiyacı olduğu qədər ehtiyacım var.
 • Porsuqlar eyni yuvadandırlar. (Porblemi həll etmək mümkündürsə, ona görə narahat olmağa dəyməz, əgər həll etmək mümkün deyilsə, onda ona görə də narahat olmaq mənasızdır).
 • Problemi həll etmək mümkündürsə, bu haqda narahat olmağa dəyməz. Yox əgər onu həll etmək mümkün deyilsə, onun barəsində narahat olmaq faydasızdır.
 • Pul adamları bir-birinə yad eləyər.
 • Pul bitər, sevgi də bitər.
 • Pul cəhənnəmdə də güclüdür.
 • Pul düşməndir.
 • Pul insanları özgələşdirir.
 • Pul qurtaranda məhəbbət də qurtarar.
 • Pul, pul gətirər.
 • Pul üçün zamin dur, insan üçün – heç vaxt.
 • Puldan Buddanın da siması parıldayır.
 • Pulun sayəsində axmaq da ağadır.
 • Pulun var - pulun olmayacaq gün haqqında fikirləş.
 • Rəhm insansevərliyin başlanğıcıdır.
 • Rəhmdillik önündə qılınc da gücsüzdür.
 • Ruhən yaxın olanları həmişə bir-birinə çəkir.
 • Sabah sabahki külək əsəcək.
 • Sadə işi də dolaşdırmaq olar.
 • Sadəlik hamıya yaraşıqdır.
 • Sake qədəhinin birincisini insan içir, ikincisini sake içir, üçüncüsü insanı içir. (Sake düyü arağı)
 • Sake və ağır yuxu yoxsulluğa gedən ən qısa yoldur.
 • Sakit pişik tutur siçanı.
 • Samuray yeməsə də, diş çöpü ilə dişlərini qurdalayır.
 • Savaşan sərçələr adamdan qorxmaz.
 • Savaşanda hər iki tərəfin günahı olar.ə?
 • Sevimli övladını uzaq səyahətə göndər.
 • Sevincdə qəm toxumu var, qəmdə - sevinc.
 • Səbr - bir ömürlük xəzinədir.
 • Səbrini basa bilməyəndən müdrik olmaz.[5]
 • Səhər qırmızı sifət, axşam ağ sümük.
 • Səhər yeməyindən öncəki iş asandır.
 • Səhvini düzəltməyə utanma.
 • Səksən yaşında hətta nəhəng də cazibədardır, opis çayının ilk dəmi də ətirlidir.
 • Səma susur, əvəzinə camaat danışır.
 • Səmimiyyət ən yaxşı siyasətdir.
 • Səmimiyyət fələyə də çatar.
 • Səmimiyyət- insanın qiymətli keyfiyyətidir.
 • Sən gələcək haqda danışanda çardaqdakı siçovullar gülürlər.
 • Səni tərifləyən adama etibar eləmə.
 • Səni tərifləyənlə ehtiyatlı ol.
 • Sənin qəzəbin – sənin düşmənin.
 • Səpki kimi şöhrətpərəstliyə hamı məhkumdur.
 • Sərçələr yüz yaşına kimi atılırlar.
 • Sərkərdəni öldürmək istəsən, əvvəlcə atını öldür.
 • Siçovul da pələngə dönər, vaxtı gələndə.
 • Sifət - ürəyin güzgüsüdür.
 • Sifətin ağ olmağı yeddi ayıbı gizləyər.
 • Sınıqlığa düşəndə də çalış ki, udasan.
 • Soruşmaq bir dəqiqəlik utanc, bilməmək isə ömürlük utancdır.
 • Soyuq çay və düyü dözüləndir, lakin soyuq baxışlar və sözlər dözülməzdir.
 • Sözləri Budda kəlməsi, qəlbi ilan qəlbi.
 • Stəkandakı spirtli içkidə boğulanlar dənizdə boğulanlardan çoxdur.
 • Su, töküldüyü qabın şəklinə düşər.
 • Sudzumusini nəğmə oxuduğuna görə qəfəsdə saxlayırlar. (Sudzumusi - quş civiltisinə oxşar səslə oxuyan bir həşəratdır).
 • Susmaq gözəl çiçəkdir.
 • Suyu inək içir, süd əmələ gəlir, ilan içir - zəhər.
 • Sübut mülahizədən irəlidir.
 • Sünbül yetişəndə başını əyir, insan varlananda başını qaldırır.
 • Sürətli gedən maşın yana yuvarlanar.
 • Şaftalı və şabalıd - üç il, xurma - səkkiz il." ~ Hər şey öz sürəti ilə yetişir.
 • Şahin kimi nökəri də yedirtmək lazımdır.
 • Şahin uçuşuna, xeyirxah adam hərəkətinə görə tanınır.
 • Şam özü yanıb camaata işıq verir.
 • Şanagüllə palçıqlı yerdə bitər.
 • Şəffaf suda balıq yaşamaz.
 • Şən xasiyyəti olan dəmirin içindən də keçə bilər.
 • Şər xeyirə qalib gələ bilməz.
 • Şərab içən onun ziyanı haqda bilmir, içməyən xeyiri haqda.
 • Şirin bir şey axtarır, lakin kökə rəfdədir.
 • Tacir tacirin düşmənidir.
 • Tanımadığın hər kəsə inanma.
 • Tanışlıq arxadan təpiklə başlayır.
 • Tanrı vicdanlı qəlbdə olur.
 • Tazı əldən düşür, amma yemək qismət olur şahinə.
 • Tez qızan, tez soyuyar.
 • Tez yetişən tez də xarab olar.
 • Təbəssüm heç kəsə zərər verməz.
 • Təbəssüm olan evə xoşbəxtlik qonaq gələr.
 • Tələsən usta ola bilməz.
 • Tənbəl adam ağzıboş olar.
 • Tərbiyə soykökdən vacibdir.
 • Tərəfin də öz tərs tərəfi var. (裏には裏がある ura niwa ura ga aru)
 • Təşnə də olsan, özgə bulağından gizli içmə.
 • Təvazökarlıq müdrikliyin yaraşığıdır.
 • Top atəşində doğulan güllə səsindən qorxmaz.
 • Tündməcazlıq xeyir gətirməz.
 • Tüpürcəyi geri qaytara bilməzsən.
 • Ucuz almaq pulu itirmək deməkdir.
 • Uşaqlar ata-anasız da böyüyər.
 • Uşağı böyüdən onu doğandan irəlidir.
 • Uşağı ərköyün böyütmək onu atmağa bərabərdir.
 • Uşağı əzizləmək onu atmaq deməkdir.
 • Üç arvad bir yerə yığılsa, bazar olar.
 • Üç baş bir yerdə olar Mondzu ağlı (Mondzu - müdriklik allahı).
 • Üç daşınma, bir yanğına əvəzdir.
 • Üç gün dilənən adətkar olar.
 • Üç gün dilənən heç vaxt tərgitməz.
 • Üç günlük bonza*. (*Bonza -Asiya ölkələrində məbəddə əsas kahin)
 • Üç qız – müflislik.
 • Üç yaşında qəlbi necədirsə, yüz yaşında da elədir.
 • Ürək narahat olanda yol da narahat olur.
 • Üzə bilən bata da bilər.
 • Üzməyi bacaran boğula da bilər.
 • Vaxt insanı gözləmir.
 • Valideynləri əziyyət çəkir, övladları keyf edirlər, nəvələri dilənirlər.
 • Varlı külqabı kimidir: nə qədər dolu olsa, o qədər də çirkli olar.
 • Varlı və əsilli olmaq yadları da yaxınlaşdırar, yoxsul və bədəsil olmaq qohumları da uzaqlaşdırar.
 • Yaxınlıqda yanğın var, o isə öz xeyrini güdür.
 • Yaxşı adamın düşməni olmaq, pis adamın dostu olmaqdan yaxşıdır.
 • Yaxşı iş qapıdan qırağa çıxmaz, yaman iş min illik yerə yayılar.
 • Yaxşı quş yuva qurmağa yaxşı ağac seçər.
 • Yaxşı tacir bütöv malı bir dəfəliyinə qoymur.
 • Yaxşı üzgüçülər adətən batırlar.
 • Yaxşılığı sonraya qoyma.
 • Yağın hisini yağla təmizləyərlər.
 • Yağış damcısı daş dələr.
 • Yağış qurtarar, çətir unudular.
 • Yağış yalnız islanmaq istəmirsinizsə problemdir.
 • Yalan da dada çatır.
 • Yalan dörd nalla gedər. Həqiqət isə addım-addım yeriyər, lakin yenə də vaxtında çatar.
 • Yalan - oğurluğa atılan ilk addımdır.
 • Yalanda da bir həqiqət olur.
 • Yalanın ayağı olmasa da, qalmaqallı qanadları var.
 • Yalnız bir tərəfi dinləyib qərar vermə.
 • Yalvarma, çalış.
 • Yaman arvad altmış illik qıtlığa bənzər.
 • Yamanlıqda güclü olan, yaxşılıqda da güclü olar.
 • Yamanlığa yaxşılıq elə.
 • Yaraya duz tökür.
 • Yaşlı adamla atan kimi davran.
 • Yavaş irəliləyişdən qorxmamalısan, yerində durmaqdan qorxmalısan.
 • Yayın yaxşı olması, onu çəkən əldən asılıdır.
 • Yazmağı öyrənmək həştad yaşında da geç deyil.
 • Yeddi dəfə yıxıl, səkkiz dəfə qalx.
 • Yemiş gövdəsində badımcan bitməz.
 • Yeni işçinin çalışqanlığı iyirmi günə bəs edər.
 • Yeni şərabı yeni xəzə süz.
 • Yetişmiş düyü sünbülünü yerə əyər.
 • Yıxılmağım azmış kimi, üstəlik də ayaqladılar.
 • Yolda cığırdaş, həyatda isə dost lazımdır.
 • Yolda yoldaş gərəkdir, həyatda - həmdəm.
 • Yuxarı tüpürmürlər.
 • Yumurta kvadrat, küçə qadını səmimi olmaz.
 • Yüz sənətə əl atan heç birini yaxşı bilməz.
 • Zahirən ilahə, daxilən ifritə.
 • Zəhərdən də dərman olur.
 • Zəhərlənəni zəhərlə sağalt.
 • Zərərdən fayda götür.
 • Zorakılıq həyətə girəndə, ədalət həyəti tərk edir.

İstinadlar

redaktə
 1. Xəzinə. Bakı, 1997, səh.98
 2. [1] Цитаты и афоризмы.
 3. [2] Цитаты и афоризмы.
 4. Xəzinə. Bakı, 1997. səh.48
 5. Ağıla və qəlbə işıq saçan sözlər. Bakı, 2014. səh.374