Balıq

Orqanizminin bütün mərhələsində qəlsəmə ilə tənəffüs etmək xüsusiyyətinə malik olan çənəağızlı onurğalı su heyvan qruplarının sinifüstüA B C Ç D E Ə F G H X  İ   J  K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z


 • Acı yedizdirmək istəyirsənsə, ona balıq ver. Yapon atalar sözləri
 • Axmaq balıq üçün düşmən – yemdir, balıqçı yox. İspan atalar sözləri
 • Ağzı qapalı balıq heç vaxt qarmağa keçməz. [1]Fuad Ələkbərov
 • Ayrılığın nə olduğunu bilmək istəyirsən? Bil ki, ayrılıq aşiqlərin yoludur. Balıq olanın canı dənizdir. Buna görə də dənizdən ayrı düşən balıq daim dənizin həstətini çəkir. Mövlana Cəlaləddin Rumi
 • Balıq balıqçıya tərəf can atar, quş - ovçuya tərəf. Fin atalar sözləri
 • Balıq balığı udmasa dəryanı balıq tutar. Azərbaycan atalar sözləri/B
 • Balıq balığı yeyib tox olar. Rus atalar sözləri
 • Balıq başdan iylənər. Azərbaycan atalar sözləri/B
 • Balıq birdən üzə çıxıb desə: " Timsahın bir gözü var" - kim sübut elər ki, yalandır?! Xausa atalar sözləri
 • Balıq da, qonaq da iki gündən sonra ağu kimi olur. Benqal atalar sözləri
 • Balıq dərin yer gəzər, insan - yaxşı yer. Rus atalar sözləri
 • Balıq başdan iy verər. Alman atalar sözləri
 • Balıq bu qədər acgöz olmasaydı, çox yaşayardı. İspan atalar sözləri
 • Balıq da suyu bulandırır. Koreya atalar sözləri
 • Balıq dərin yer axtarar. Udmurt atalar sözləri
 • Balıq dərin yer gəzər, insan - yaxşı yer. Rus atalar sözləri
 • Balıq əti sümüyündən asan ayrılır. Monqol atalar sözləri
 • Balıq güzəranını çay bilər, quş niyyətini külək. Fin atalar sözləri
 • Balıq hələ də dənizdədir, o, artıq soğanları qovurur. İspan atalar sözləri
 • Balıq istəsə su yol verər. Yapon atalar sözləri
 • Balıq istəyən özünü suya vurar. Azərbaycan atalar sözləri/Ümid, arzu və istək
 • Balıq qarmağın ardınca deyil, yemin dalınca gedir. Çex atalar sözləri
 • Balıq ovuna getmək, insanın ruhunu təmiz hava ilə, çayın alovu ilə və ya mavi suda günəşin parıltısı ilə yumaq şansıdır. Təbiətin ədəbindən həlimlik və ilham, ovçulara qarşı xeyirxahlıq, balıqlara qarşı səbir, mənfəət və eqoların istehzası, nifrətin sakitləşməsi, gələn həftəyə qədər lənətlənmiş bir şeyə qərar verməli olmadığın üçün sevinc gətirir. Bu, insanların bərabərliyində nizam-intizamdır, çünki bütün insanlar balıq qarşısında bərabərdirlər. Herbert Huver
 • Balıq ovunun sevinci suyun yaxınlığındakı saatlarla məhdudlaşmır. Herbert Huver
 • Balıq sudaykən sövda olmaz. Azərbaycan atalar sözləri/B
 • Balıq suya çəkər. Azərbaycan atalar sözləri/B
 • Balıq suyla, insan zəhmətlə yaşayar. Monqol atalar sözləri
 • Balıq tutan suyu bulanıq istər. Azərbaycan atalar sözləri/B
 • Balıq tutmaq həvəsi məmurlara dəftərxanadakı işlərini xatırladır. Onore de Balzak
 • Balıq tutmaq insanın ruhunu təmiz hava ilə yumaq şansıdır. O, həlimlik və ilham gətirir, eqoizmimizi azaldır, dərdlərimizi sakitləşdirir və pisliyimizi utandırır. Bu, insanların bərabərliyində nizam-intizamdır, çünki bütün insanlar balıq qarşısında bərabərdir. Herbert Huver
 • Balıq tutmaq istəyən gərək girsin suya. İndoneziya atalar sözləri
 • Balıq - üzgəçiylə, insan ağlıyla güclü olur. İndoneziya atalar sözləri
 • Balıq və əti eyni vaxtda yemək ömrünüzü hər gün bir saat qısaldır. İspan atalar sözləri
 • Balıq yaşayır suyun sayəsində, insan - adamların. Monqol atalar sözləri
 • Balıq yemək üçün suya girmək gərək. Rus atalar sözləri
 • Balığı dənizlə qorxutma. Rus atalar sözləri
 • Balığı nə vaxt tutsan təzədir. Azərbaycan atalar sözləri/B
 • Balığı ya öldürdün, ya sudan qırağa qoydun. Azərbaycan atalar sözləri/B
 • Balığın balacası həmişə böyüyünə yemdir. İndoneziya atalar sözləri
 • Balığın dirisi də suda, ölüsü də. Azərbaycan atalar sözləri/B
 • Balıqlar qarmaqla, insanlar şirin dillə ovlanar. Alman atalar sözləri
 • Balıqlara heyran qalmaq üçün sahilə yaxınlaşmaqdan daha yaxşısı, geri qayıtmaq və sulara bir tor atmağa hazırlaşmaqdır. Çin atalar sözləri
 • Balıqların balacası böyüyünə yem olur. Malayal atalar sözləri
 • Bataqlıq balığını çay balığı ilə bir yerdə bişirməzlər. Xausa atalar sözləri
 • Bayağı və universal baxış bucağını təbliğ etmək dayaz sularda balıq tutmaq kimidir. Lars fon Trier
 • Bəzi insanların danışdıqlarını eşitmək üçün bu fəslin, xüsusilə gözəl yay olduğunu düşünə bilər. Onların nöqteyi-nəzərindən, güman edirəm ki, elədir ki, var. Onlar səs-küylü kiçik qayıqlarla göllərin ətrafında qaçdılar; onlar ütü masalarında az-çox dik dayanaraq başqa kiçik qayıqların arxasına çəkilməyə icazə verdilər; onlar saysız-hesabsız yaz kottecinin imtiyazlarının axdığı göllərə qərq olmuşlar; onlar zəhmətlə yay eşqbazlıqlarının arxasınca getdilər, bəziləri isə qumlarda cəld fəthlərə nail oldular; onlar balıq tutmaq üçün qaynar kiçik qayıqlarda oturub, sonra yemək məcburiyyətində qaldılar; onlar qış aylarına qarşı "günəş işığını yığdıqlarını" səhvən zənn edərək dərilərini çəhrayı-tünd qəhvəyi rəngə dəyişdirərək çoxlu saatlar keçdilər; onlar motorlu penitensial məsafələrə malikdirlər; Noyabrda adlarını xatırlaya bilməyəcəkləri insanların minlərlə metrlik filmini çəkdilər. Onlar öz dəblərinə görə əyləniblər, mənim onlarla davam yoxdur. Robertson Davies
 • Bəzən qarışqalar balığı yeyir, bəzən də balıq qarışqaları. Vyetnam atalar sözləri
 • Bir adama yaxşılıq etmək istəyirsənsə ona balıq vermə, balıq tutmağı öyrət. Konfutsi
 • Bir balaca balıq bütün suyu bulandırır. Koreya atalar sözləri
 • Bir balıq bütün suyu bulandırar. Xindi atalar sözləri
 • Bir kişiyə balıq versən, onu bir gün bəsləyərsən. Bir insana balıq tutmağı öyrətsən, onu ömürlük bəsləyərsən. Çin atalar sözləri
 • Biz göydə quş kimi uçmağı, suda balıq kimi üzməyi öyrəndik, indi bizim çatışmayan yeganə cəhətimiz var, yerdə insan kimi yaşamağı öyrənmək. Corc Bernard Şou
 • Biz quşlar kimi uçmağı, balıq kimi üzməyi öyrənmişik, amma qardaş kimi yaşamağın sadə sənətini öyrənməmişik. Martin Lüter Kinq
 • Böyük balıq balacanı udar. Vyetnam atalar sözləri
 • Böyük balıq göldə yaşamır. Yapon atalar sözləri
 • Bütün insanlar şeylərin səbəblərindən xəbərsiz olaraq doğulurlar və hamısının özləri üçün faydalı olanı axtarmaq istəkləri var. Bunun birinci nəticəsi budur ki, insanlar öz istəklərindən xəbərdar olduqları üçün özlərini azad hesab edirlər və onları tanımadıqları üçün onları bu istək və arzuya sövq edən səbəbləri yuxuda belə görmürlər. İkinci nəticə odur ki, insanlar hər şeyi bir məqsəd naminə, məhz can atdıqları mənfəət naminə edirlər. Buradan belə nəticə çıxır ki, onlar həmişə baş verənlərin yalnız son səbəblərini (causae finales) tapmağa çalışırlar və onlara göstərilən zaman sakitləşirlər, əlbəttə ki, əlavə şübhələr üçün heç bir əsas olmadan. Onları başqasından öyrənməyə imkanları yoxdursa, özlərinə üz tutub görməkdən başqa çarələri yoxdur. Belə hallarda özləri, adətən, hansı məqsədləri rəhbər tuturlar; beləliklə, onlar mütləq digərini özləri mühakimə edirlər. Bundan əlavə, onlar öz daxilində və xaricində faydalarının həyata keçirilməsinə böyük töhfə verən bir çox vasitə tapdıqları üçün, məsələn: görmə üçün gözlər, çeynəmək üçün dişlər, yemək üçün bitki və heyvanlar, işıqlandırma üçün günəş, balıqları bəsləmək üçün dəniz və s., deməli, onlar bütün təbii şeylərə öz mənfəətləri üçün vasitə kimi baxırlar. Onlar bilirlər ki, bu vasitələri özləri hazırlamırlar, özləri tapırlar və bu, onlara inanmağa əsas verir ki, bu vasitələri onların istifadəsi üçün hazırlayan başqa biri var. Əslində, əşyalara vasitə kimi baxaraq, bu şeylərin özlərini belə etdiyini düşünə bilməzdilər. Ancaq özlərinin adətən özləri üçün hazırladıqları vasitələrə bənzətməklə, gərək belə bir nəticəyə gəliblər ki, insan azadlığı bəxş edilmiş hansısa təbiət hökmdarı və ya hökmdarları var ki, onlar üçün hər şeyin qayğısına qalıb, hər şeyi onların istifadəsi üçün yaradıb. Bu hökmdarların xarakteri, heç vaxt bu barədə heç nə eşitmədikləri üçün, özləri mühakimə etməli oldular. Nəticə etibarı ilə onlar belə hesab edirdilər ki, Tanrılar hər şeyi insanların xeyrinə təşkil edir ki, insanlar onlara bağlansınlar və onlara ən yüksək ehtiramları bəxş etsinlər. Benedikt Spinoza
 • İş bəzən balıq olmadığı yerlərdə balıq tutmaq kimi bir şeydir. Jül Renar
 • Kanzasda kiçik bir oğlan olanda, bir dostumla balıq ovuna getdik və yay günortanın istisində çayın sahilində oturarkən, böyüyəndə nə etmək istədiyimizi danışdıq. Mən ona dedim ki, mən əsl əsas liqa beysbolçusu, Honus Vaqner kimi əsl peşəkar olmaq istəyirəm. Dostum Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti olmaq istədiyini söylədi. Heç birimiz arzumuza çatmadıq. Duayt Eyzenhauer
 • Kor da bilir balıq şordu. Azərbaycan atalar sözləri/K
 • Mən heç bir kluba və ya qrupa aid deyiləm. Mən balıq tutmuram, yemək bişirmirəm, rəqs etmirəm, kitabları təsdiq etmirəm, kitab imzalamıram, bəyannamələri imzalamıram, istiridyə yemirəm, sərxoş olmuram, kilsəyə getmirəm, analitiklərin yanına getmirəm və nümayişlərdə iştirak etmirəm. Vladimir Nabokov
 • Siyasət və sosial sistemlər dünyada yalnız ən iri torları atır və insanlar həmişəlik dəliklərdən sürüşəcək balıq növüdür. Hətta biz imperator sistemi olan o hiyləni yıxıb onun yerinə yeni struktur yaratmalıyıq; bu da daha yüksək inkişaf etmiş bir ixtiradan başqa bir şey olmazdı. Bu dövrədə əbədi olaraq tələyə düşmək bizim taleyimiz olsa da, insanlar həmişə çatlardan sürüşəcəklər. Onlar tənəzzülə uğrayacaqlar və bununla da sistemlər öz yeniliklərini alacaqlar. Ceyms Dorsi
 • Su bulandırmaqla balıq tutulmaz. Azərbaycan atalar sözləri/S
 • Suiti olan yerdə balıq da var. İspan atalar sözləri
 • Sümükləri olmayan balıq olmaz. Norveç atalar sözləri
 • Sümüyü olmayan balıq, qüsursuz insan olmaz. Norveç atalar sözləri
 • Təbrizə balıq Xəzərdən gətirilir. Acı çaydan da balıq tutulur, lakin bu, suyun səviyyəsi aşağı düşən vaxtlarda edilir. Ev və ov quşları, meyvə və digər azuqə istənilən qədər boldur. Belə təsdiq edirlər ki, bu şəhərin ətraflarında altmışdan çox üzüm sortu yetişdirilir. Səfəvilərdə Təbriz bazarından daha yaxşı bazar, Təbriz əhalisindən daha firavan və daha gözəl yaşayan əhali yoxdur. Tərəvəz, xüsusilə, şüyüd (mərəcüyüd) pulsuzdur. Yayda maral və su quşları bol olur, farslar ov quşlarını sevmir, maralları və digər vəhşi heyvanları az-çox ovlayırlar. Dağlarda qartallar olur. Bəzi adamlar ov quşlarını qırğı ilə təqib edirlər. Bu təqib çox maraqlı və cazibədardır. Qırğının qartalı tutmaq tərzi belədir ki, qırğı çox yuxarıdan uçaraq, onun üzərinə sürətlə şığıyır, cayanaqlarını qartalın böyrünə keçirir, elə havada uça-uça onun başına dimdik zərbələri vurur. Hərdən belə də olur ki, qırğı ilə qartal hər ikisi birlikdə yerə düşürlər. Qırğılar maralları da bu yolla ovçulara təslim edirlər…[2] Jan Şarden

İstinadlar

redaktə
 1. Фуад Виенто. Ветер Перемен
 2. [1] Antik dövr və orta əsr tarixçiləri və səyyahları Azərbaycan təbiəti haqqında – 2-ci hissə