Mərdi qova-qova namərd edərlər. - Azərbaycan atalar sözü

Təkliflərinizi cekli829@gmail.com ünvanına göndərə bilərsiniz.

Digər əlaqə vasitələri:
Facebook (profile)
Facebook (page)
Twitter
YouTube
Vüqar Ordeni
VikiSitata verdiyiniz və xüsusilə də verəcəyiniz faydalara görə səmimi arzularla virtual və real dostunuz tərəfindən kiçicik mükafat. --Vugar 1981 14:22, 2 fevral 2011 (UTC)