Azərbaycan atalar sözləri/M

L Azərbaycan atalar sözləri
Müəllif: Şifahi xalq ədəbiyyatı
N
Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında •
 • Mal gedər bir yana, iman gedər min yana.
 • Mal itdi, iman itdi.
 • Mal yiyəsinə oxşamasa haramdı.
 • Malı gedənin imanı da gedər.
 • Malı qırov öldürər, qışın adı bədnamdır.
 • Malı mal yanında tanıyarlar.
 • Malı yox - oğru apara, imanı yox - şeytan apara.
 • Malım budu, yarısı sudu, alsan da budu, almasan da.
 • Malın əziz tutan canın zəlil tutar.
 • Maşını sürdüm daşlığa soxaram belə qardaşlığa
 • Malın tapıldı, üzün qara oldu.
 • Malın yeməzin malını yeyərlər.
 • Malını bəylər apardı, camalına nə oldu?!
 • Malını itlər yeyər, canını bitlər.
 • Malını yaxşı saxla, qonşunu oğru tutma.
 • Mamaça çox olanda uşaq tərs gələr.
 • Matahın matah olunca, bazarın bazar olsun.
 • Maya doğar, nər doğmaz.
 • Mayasız fətir olar.
 • Mehtərin səsi uzaqdan xoş gələr.
 • Meşə çaqqalsız olmaz.
 • Meşədə ağacın düzün seçərlər.
 • Meşəyə gedən öz ağacın kəsər.
 • Meşəyə od düşəndə quru da yanar, yaş da.
 • Mazanın səsinə oxşuyur? Bu dal
 • Meyxanaçıdan şahid istədilər, sərxoşu göstərdi.
 • Meyxanaçının şahidi üzüm ayaqlayan olar.
 • Meymuna dedilər oyna, dabanını qovzadı.
 • Məkkə evin içidir. [1]
 • Məkkədən gələn mən, xəbər verən sən. [2]
 • Məkkəyə gedən dəvə hacı olmaz.
 • Məkkəyə gedir, sünni olur, geri qayıdır, şiə olur. [3]
 • Mərddən bir xəta, namərddən min.
 • Mərd əli kasad olmaz.
 • Mərd oğul zalıma baş əyməz.
 • Mərdi qova-qova namərd eləmə.
 • Mərdi qova-qova namərd edərlər.
 • Mərd igidlər süfrə açar, ad alar.
 • Mərd ilə gəzən mərd olar, namərdlə gəzən biyabangərd olar.
 • Mərdin gözü tox olar, namərdin gözü ac.
 • Mərd gördüyün deməz.
 • Mərd mərdi qanar, Bərkdə oduna yanar.
 • Mərd özündən bilər,
 • Mərdə güllə kürəyindən dəyməz.
 • Məzlumun ahı, devirər şahı.
 • Minarə başında qoz dayanmaz. [4]
 • Miyançının kisəsi gen olar.
 • Milçək bir şey deyil, könül bulandırır.
 • Molla alacağın unutmaz.
 • Molla bəyə qoşuldu, xalqın evi yıxıldı.
 • Molla evindən aş çıxmaz, kor gözündən yaş.
 • Molla halvanı yedi, yasini unutdu.
 • Molla Qurandan kəsər, şeytan imandan.
 • Molla Nəsrəddin sağ ola, eşşəklərini qurd yeyə?!
 • Molla olmaq çox asan, adam olmaq çox çətin.
 • Molla tuluq zurnasıdı, qarnı dolmasa, səsi çıxmaz.
 • Mollanı iki yerə çağıranda bağrı çatlar.
 • Mollaya dedilər: qonşuda bir kasıb ölmüş, dedi: naxoşam.
 • Motala dadanan köpək bir də gələr.
 • Murdar əsgiyə od düşməz.
 • Murdarı murdar aparar.
 • Muzdur, yerində düz dur.
 • Müftə sirkə baldan şirin olar.
 • Müxənnətlə ehsan yeməyə də getmə.
 • Müştəridə göz olsa, satan acından ölər.

Mənbə

redaktə
 • Atalar sözü, Bakı,2004

İstinadlar

redaktə
 1. Atalar sözü:/ B. Tahirbəyovun redaktəsi ilə. Bakı:Yazıçı, 1985, s.481.
 2. Atalar sözü:/ Ə. Ziyatayın redaktəsi ilə. Bakı: Azərnəşr, 1956, s.41
 3. El sözü, xalq lətifələri, atalar sözü, bayatılar, Bakı: Azərnəşr, 1965, s.51.
 4. Atalar sözü. Tоplayanı: Əməkdar mədəniyyət işçisi Əbülqasım Hüseynzadə. Bakı - “Yazıçı” – 1985