Axırıncı aşırım (film, 1971)

  • Abbasqulu bəyin nazı ilə çox oynayırıq haaa, Kərbəlayı...
  • Mən haqqı-salamı tapdalaya bilmərəm, Qəmlo!
  • Hə, necəsən, qəmsəmol? Ağlın başıva gəldi?