Azərbaycan atalar sözləri/L

 • Laçın balasın verməz, bəlkə zorla alalar.
 • Laçın qalada balalar.
 • Lahıcı sel apardı, elə deyrdi:qiblə pakdı.
 • Laxlayan daş ərkdə qalmaz.
 • Lalam, karam - dinmərəm.
 • Lalın dilini anası bilər.
 • Laylayı bilirsən, niyə yatmırsan?
 • Lazımlı yerə sərf eləmir, lazımsız yerə su kimi axıdır.
 • Leş görəndə qarğa quzğuna dönər.
 • Leyli bazarıdır, Məcnun can satır.
 • Ləbləbidir - el dəbidir.
 • Lələ ikinci anadır.
 • Lələ köçüb, yurdu qalıb.
 • Lələ var, yurdu yox.
 • Lənət kor şeytana.
 • Ləzgiyə dedilər:can şirindi, bəkməz? Dedi: İki dostun arasına girmək olmaz.
 • Libasım yamaq götürür, qarnım yox.
 • Loxma qarın doyurmaz, məhəbbət artırar.
 • Löyünsüzə böyüklük eləmək olmaz.
 • Lütdən kəsən harda yeyəcək?!
 • Lütün dərdi olmaz.

MənbəRedaktə

 • Atalar sözü, Bakı,2004