Azərbaycan atalar sözləri/L

Q Azərbaycan atalar sözləri
Müəllif: Şifahi xalq ədəbiyyatı
M
Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında •
 • Laçın balasın verməz, bəlkə zorla alalar.
 • Laçın da günəşdən yuxarı uça bilməz.
 • Laçın qalada balalar.
 • Laf ilə plov bişməz, yağ ilə düyü gərək.
 • Lağ eləmə atama, lağ edəllər atana.
 • Lahıcı sel apardı, elə deyrdi:qiblə pakdı.
 • Lax yumurta suda batmaz.
 • Laxlayan daş ərkdə qalmaz.
 • Lalam, karam - dinmərəm.
 • Lalə taxıl zəmisində qanqaldır.
 • Lalın dilini anası bilər.
 • Laylayı bilirsən, niyə yatmırsan?
 • Lazımlı yerə sərf eləmir, lazımsız yerə su kimi axıdır.
 • Leş görəndə qarğa quzğuna dönər.
 • Leyli bazarıdır, Məcnun can satır.
 • Ləbləbidir - el dəbidir.
 • Lələ ikinci anadır.
 • Lələ köçüb, yurdu qalıb.
 • Lələ var, yurdu yox.
 • Lənət kor şeytana.
 • Ləzgiyə dedilər:can şirindi, bəkməz? Dedi: İki dostun arasına girmək olmaz.
 • Libasım yamaq götürür, qarnım yox.
 • Lobyalı aş, keçəl Dadaş, get gəlirəm yavaş-yavaş.
 • Lobyalı aşın boyadı, İsanı yuxudan oyadır.
 • Loxma qarın doyurmaz, məhəbbət artırar.
 • Löyünsüzə böyüklük eləmək olmaz.
 • Lüleyin aftafa yerin tutar, girov qoyanda – alan olmaz.
 • Lütdən kəsən harda yeyəcək?!
 • Lütün dərdi olmaz.
 • Lütün yuxusuna köynək düşər.

Mənbə

redaktə
 • Atalar sözü, Bakı,2004