Bəhmənyar əl-Azərbaycani

Şərq peripatetizminin görkəmli nümayəndələrindən biri, Azərbaycan fəlsəfi məktəbinin banisi, İbn Sinanın şagirdi

Bəhmənyar əl-Azərbaycani - Azərbaycan filosofu.

ARedaktə

  • Açar açmaz ona əl toxunmadan.

Açarı dirildən insandır, insan.

ERedaktə

  • Elə adamlar axtarın ki, onlarla söhbət yaxşı kitaba bərabər olsun. Elə kitablar da axtarın ki, mütaliəsi filosoflarla söhbətə dəysin.
  • Elə cinayət var ki, bagışlanmir, bu, Vətənə xəyanətdir.

DRedaktə

  • Düşmənlər arasında hakim olmaq, dostlar arasında hakim olmaqdan yaxşıdır. Birinci halda düşmənlərdən biri dostuna çevrilir, ikinci halda dostlardan biri düşmənə.