Benqal atalar sözləri

Benqal dilinin yayıldığı arealA B C Ç D E Ə F G H X  İ   J  K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z


ARedaktə

 • Acanda nə yeməzlər, savaşanda nə deməzlər?
 • Aclıq çox çəkmir, amma yadda çox qalır.
 • Aclıq soruşmur ki, nə yeməlidir, nə yox?
 • Axmaq adam səsini qaldırar, ağıllı ancaq gülümsəyər.
 • Aqil adam yolunu azsa, doğma atasını da saymaz.
 • Ağac barıyla tanınar.
 • Ağac yıxılmazdan qabaq meymunlar üstündən dağılışar.
 • Ağacın barı özünə yük olmaz.
 • Ağıllı adam güclüdür.
 • Ağız əyri olsa da, sözü düz olsun.
 • Allah necə yaşayır? -Kim necə başa düşür, elə.
 • Ana qızıyla olan yerdə gəlinə düyü çatmaz.
 • Anasının südündən doymayıb, atasının barmağını sorur.
 • Arvadını, mal - qaranı və düyünü öz yanında saxla.
 • Atın mədəsiylə eşşəyin beli az olar ki, boş olsun.
 • Atın olanda qamçının fikrini çəkərsən.
 • Ayağını iki qayığa qoyma - yıxılarsan.

BRedaktə

 • Bambuq kəz bağlayanda tələf olur, insan - səhv edəndə.
 • Balıq da, qonaq da iki gündən sonra ağu kimi olur.
 • Balığı öz yağında qızardır.
 • Barsız ağaca meymun da çıxmaz.
 • Baş daşdan möhkəm deyil.
 • Bazarda ona görə səs-küy qalxır ki, hərə öz bildiyini danışır.
 • Bir barmaqla çimdikləmək olmaz.
 • Bir çaya, bir nanəcibə, bir də buynuzlu heyvana inanma.
 • Bir gözü ilə ağlayır, o biri gözü ilə hi-cim eləyir.
 • Bir qız on oğula dəyər - qismətinə yaxşı adaxlı çıxsa.
 • Bir yerə ki, on qadın yığışdı, ora dönəcək məhkəmə otağına.
 • Borca girmiş ata oğulun düşmənidir.
 • Boş əli ağıza aparmazlar.
 • Bu gün əmir, sabah - fəqir.
 • Bülbül qarğa yuvasında da böyüyə bilər, ancaq qarıldamağı öyrənə bilməz.
 • Bütün heyvanlar yük daşıya bilir, amma işə düşən eşşək olub.
 • Bütün yamanlığın səbəbi puldur.

CRedaktə

 • Canımı verərəm, fürsəti vermərəm.

ÇRedaktə

 • Çay qurusa da yatağı qalar.
 • Çox bic olan düyü tapmaz, çox gözəl olan - ər.
 • Çox danışanın yalanı olar.
 • Çox deyən az eləyər.
 • Çox uşağı olmaq - günahın cəzasıdır.

DRedaktə

 • Daşa yazılanı poza bilməzsən.
 • Dayaz su balıqları elə bolluca su sıçradar.
 • Demək asandır, eləmək çətin.
 • Deyirlər yaxşı dolanır, amma şanagüllə kötüyündən dişləri də qaralıb. (Bir sıra şanagüllə kötüyü növlərindən kasıb hindlilər ərzaq kimi istifadə edirlər.
 • Dəcəl uşaq ağacın başında ölüm tapar.
 • Dişli heyvanla əyyaşa inanma.
 • Düyünü yemək istəməyəndə saxlayarlar bu gündən sabaha.
 • Düz söz allahı sevindirər, adamı qəzəbləndirər.
 • Düz sözdən dost da üz çevirər.
 • Düz sözə ancaq axmaq hirslənər.

ERedaktə

 • Ehtiyac üzündən xasiyyət yamanlaşar.
 • El bir olsa dəryanı da qurutmaq olar.
 • Eyni yolla biri dümdüz gedir, o biri büdrəyir.

ƏRedaktə

 • Əldə beş barmaq var, onlar da bərabər deyil.
 • Əli, ayağı bağlayarsan, bəs ağlı kim bağlaya bilər?
 • Əlində pul, ayağında qüvvət olsa lap Nilaçola qədər gedərsən. (Nilaçol - ziyarət yeri)
 • Əllərinlə vaxtı dayandıra bilməzsən.
 • Ən qorxulu düşmən evdəkidir.
 • Ərinin ölümü sədaqətli qadın üçün ölümdür. (Qədim hind dini adətlərinə görə dul qalan arvad ərinin dəfnində qalanan tonqalda yandırılarmış).
 • Əsgərlər döyüşər, generallar öyünər.
 • Əvvəl ağacla başına vurur, sonra da ayağına düşüb yalvarır.
 • Əvvəl zahirini xoşla, sonra batilini öyrən.
 • Əyilir, amma sınmır.

FRedaktə

 • Fil ata qoşulub suya gedər, qoyun deyər: su dərin deyil ki.
 • Fil dağa çatan kimi bütün təkəbbürü yoxa çıxar.
 • Fil fili palçıqdan da dartıb çıxarar.
 • Fil kimi yedirt, pələng kimi bax.
 • Fil palçığa da batsa,fərqi yoxdur, iki ata dəyər.
 • Fürsət düşəndə allah adamı da oğurlayar.

GRedaktə

 • Göyə tüpürərsən - öz boynuna düşər.
 • Guruldamağına guruldayır, amma yağışı gəlmir.
 • Güc kimdədirsə, hakimiyyət də ondadır.
 • Günün batmağını hamı görür.

HRedaktə

 • Həyasız adam nə həya bilər, nə abır; həyalını bir ağır söz öldürər.
 • Hiyləgər hiyləgəri aldadar, doğma atasına da deməz.
 • Hündür ağacı qasırğa daha çox yırğalayar.
 • Hünər yüklənən qayıq batmaz.

XRedaktə

 • Xəsisin yuxusu gəlməz.
 • Xırda balıqlar dəstə ilə gedərlər.
 • Xoş sözdən dil qurumaz.

İRedaktə

 • İki dişi ilə fil də öyünür, qaban da.
 • İlan qurbağadan diksinər, qurbağa da ilandan.
 • İlan olan yerdə manqusta da olar. (Manqusta - isti ölkələrdə yaşayan uzun bədənli kiçik yırtıcı heyvan).
 • İlan öləndə düzələr.
 • İlana süd də içirsən, zəhəri azalmayacaq.
 • İngilis məhkəməsi Bengal pələngindən daha dəhşətlidir.
 • İnsanın qismətini allah verib.
 • İri ağacın barı az olur, kölgəsi böyük.
 • İri balığın sümükləri də yaxşı olar.
 • İstədi ağcaqanad öldürə, öz boynuna vurdu.
 • İstəyən üçün görülməyən iş yoxdur.
 • İşsiz dərzi balalarının ağzını tikər.
 • İşsizin üç böyük işi var: yemək, yatmaq, bir də deyinmək.

KRedaktə

 • Keçmişə ağlamağın nə xeyri.
 • Kəndçi əkinə gedər, brahman oturub gözləyər. (Brahmanlar - ibadətxanada oturub dua oxuyurlar).
 • Kəndçinin ilinin ancaq onbir ayı dərd-qəmdir, qalan vaxtının hamısı bəxtəvərlikdir.
 • Kim çox danışırsa, aldatmağa başlayır.
 • Kimin duzunu yeyərəm - onu da tərifləyərəm.
 • Kimin gücü varsa, hökmü də var.
 • Kimin sinəsində əyləşdisə, onun da saqqalını yoldu.
 • Kimisi özgələrinin səhvindən öyrənir, kimisi də öz səhvindən.
 • Köstəbəyə gül yağı da sürtsən iyi yenə qalacaq.
 • Köstəbəyi öldürərsən - əllərində iyi qalar.

QRedaktə

 • Qadının gücü göz yaşındadır.
 • Qanq ölülərindən imtina eləmir. (Yəni alicənab adam sadə adamlara saymazlıq etməz. Adətə görə hindlilər ölənlərin cəsədini müqəddəs hesab etdikləri Qanq çayına atırlar).
 • Qanqa çirkab da atsan əzəməti azalmaz.
 • Qarğa da özünü ağıllı bilir.
 • Qarğa hər əti yeyir, amma qarğanın ətini heç kəs yemir.
 • Qəlbində zəhər, dodaqlarından bal.
 • Qız ölür, külü sovrulur - sonra başlayırıq tərifləməyə (Hindistanda ölülər yandırılır).
 • Qızıl bölüşdürmək istəyəndə dəmir bıçaqdan yapışarlar.
 • Qonaq qarşılamağı - qaşqabaqlı, qulluqçu ilə danışmağı - kobud, gülmək bilmir, ağlamaq bilmir - belə qadından nə ev sahibəsi olar?
 • Qonşu üzü - güzgü.
 • Qopmuş budaq ağaca bitişməz.
 • Qozbelin arzusu arxası üstə yatmaqdır.
 • Qurbağa da dişlərdi, əgər dişləri olsaydı.

LRedaktə

 • Lalların düşməni olmaz.
 • Limonu nə qədər çox sıxsanız, bir o qədər çox turş olar.

MRedaktə

 • Meşə yanır - hamı görür, ürək yanır - görən olmur.
 • Meşə yanır - köklər qalır.
 • Məşəl aparan özü tək gözlə görür.
 • Molla öz məscidindən uzağa getməz.
 • Möhkəm ağacdan balta qayrılar, çürük özü sınar.
 • Mötədil yemək qüvvət gətirər, çox yemək - qəbir.

NRedaktə

 • Nə qədər aqil varsa, o qədər də fikir var.
 • Nə qədər ki, suya düşməmişsən, üzməyi öyrənməyəcəksən.

ORedaktə

 • Odun, azarın, borcun qoyma izi-tozu da qalsın.
 • Oğurlayan qaçır, görən düşür məhkəməyə.
 • Ovçu çöl pişiyini bığından tanıyar.

ÖRedaktə

 • Ölümə qanun yoxdur.
 • Öz şərəfini özün qoru, kəsik qulağını saçınla ört. (Kəsik qulaq - cinayət üçün verilən cəza)
 • Özgə adam heç vaxt özününkü olmaz.
 • Özgə qızılını qulağında gəzdirmə - dartıb alarlar.

PRedaktə

 • Paya nə qədər ki, başın üstə fırlanır - qorxuludur, elə ki, dəydi - qorxu keçir.
 • Pələng meşəni qoruyar, meşə də pələngi
 • Pələngdən qorxduqları yerə dua eləməyə gedərlər.
 • Pələnglə kəl süpürləşər, qamışlar qırılar.
 • Pis oğul çox olar, pis ana - olmaz.
 • Pul ilə allah doğma qardaşdır - pulun olsa allahı da ala bilərsən.
 • Pulun gücünə yer fırlanır.
 • Pulun olsa qudanı da təmtəraqla dəfn edərsən; pulun olmasa doğma atanı da bir təhər basdırarsan.

RRedaktə

 • Rahib çox yığışanda - allaha ibadət baş tutmaz.

SRedaktə

 • Sədaqət sərvətdə deyil, ağıldadır.
 • Su aşağı axar.
 • Su dama-dama daşı da dələr.
 • Suların yaxşısı yağış suyudur, gücün yaxşısı - el gücü.
 • Suyun düşməni lehmədir, insanınki - cahillik.
 • Südlü inəyin təpiyinə də dözmək olar.

ŞRedaktə

 • Şərabı ancaq dərman kimi içmək - özünə hörmət eləməkdir.

TRedaktə

 • Tək uşağı olmaq anaya ömürlük qorxudur.
 • Tənbəl kəndçinin iyirmi orağı olar.
 • Tərləyərsən isti keçib gedər.
 • Tısbağa suda da üzsə, sahildəki yumurtasını gözdən qoymur.
 • Torpağın yumşağını pişik də cırmaqlar.

URedaktə

 • Ulaq haradan su içsə, oranı bulandırar.

VRedaktə

 • Vəd verəndə fikirləşmək gərəkdir.
 • Vicdan rahatlığı sərvətdən qiymətlidir. [1]

YRedaktə

 • Yaxşı ad - insan üçün sərvətdir.
 • Yaxşı gündə dostluqdan xeyir götürərlər, yaman gündə sınayarlar.
 • Yaxşı gündə on iki qardaşın olur, yaman gündə hay verən tapılmır.
 • Yaxşı xəbər yalan da olsa xoş gələr.
 • Yağışın xırdası ancaq palçıq gətirər, güclüsü hər şeyi yuyar.
 • Yağışsız bulud yeri islatmaz.
 • Yalan söz pırtlaşıq saç kimidir, sahmana salmaq çətin məsələdir.
 • Yara sağalsa da yeri qalar.
 • Yatmış pələngi oyatma.

ZRedaktə

 • Zamanı əllərinizlə dayandıra bilməzsiniz.
 • Zərgər evində pişik taqqıltıdan qorxmaz.
 • Zərgər taq-taq taqqıldadar, dəmirçi bir dəfə vurar.

İstinadlarRedaktə

 1. Aforizmlər və hikmətli sözlər. Bakı,2005