Brus Alberts

MRedaktə

  • Meymunların atomla oynaması təhlükəsiz deyil.
  • Müharibə siyasətçilərin dili ilə aça bilmədikləri düyünü dişi ilə açmaq cəhdidir.