A B C Ç D E Ə F G H X  İ   J  K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z


  • Mən diktator deyiləm. Deyirlər ki, mən böyük hakimiyyətə malikəm... Bəli, belədir. Mən istədiyim hər şeyi edə bilərdim. Çünki, mən alçaqlıq, qəddarlıq bilmirəm. Mən ürəkləri sındırmaqla yox, fəth etməklə idarə etmək istəyirəm. Mustafa Kamal Atatürk
  • Mən “Facebook”u bağlamaq gücündə olan diktator deyiləm. Mən sadəcə, bu sayta daxil olanların hamısını həbsxanaya ataram. Müəmmər əl-Qəzzafi
  • Mən kritik ana qədər maksimal demokratiya xəttini gözləyirəm və həmin məqam Çatanda amansız diktatora çevrilib deyirəm: "Mən sizin hamınızı dinlədim. İndi isə filan-filan işləri görmək lazımdır". Li Jakkoka
  • Mənim mövqeyim və dövlətim heç vaxt diktator olmağıma icazə verməyəcək, amma avtoritar idarəetmə tərzi mənim üçün xarakterikdir və mən bunu həmişə etiraf etmişəm. Ölkəni idarə etmək lazımdır və əsas odur ki, insanların həyatını məhv etməyəsən. Aleksandr Lukaşenko
  • Rusiya üçün böyük xoşbəxtlik idi ki, ən çətin sınaq illərində ölkəyə dahi və sarsılmaz sərkərdə Stalin rəhbərlik edirdi. O, bütün həyatının keçdiyi dönəmdə bizim dəyişkən və çətin dövrümüzü heyran edən ən görkəmli şəxsiyyət idi. Stalin qeyri-adi enerjiyə və əyilməz iradəyə malik, kəskin, sərt, danışıqda amansız bir insan idi, hətta burada Britaniya parlamentində yetişdirilən mən də heç nəyə qarşı çıxa bilmədim. Stalin hər şeydən əvvəl böyük yumor və sarkazm hissi və düşüncələri dəqiq qavramaq qabiliyyətinə malik idi. Bu qüvvə Stalində o qədər böyük idi ki, o, bütün dövrlərin və xalqların dövlət rəhbərləri arasında unikal görünürdü. Stalin bizdə ən böyük təəssürat yaratdı. O, dərin, hər bir çaxnaşmadan məhrum, məntiqi mənalı bir müdrikliyə sahib idi. O, çətin anlarda ən ümidsiz vəziyyətdən çıxış yollarını tapmaqda yenilməz ustadı... O, qeyri-adi mürəkkəb şəxsiyyət idi. O, böyük bir imperiya yaratdı və özünə tabe etdi. Düşmənini öz düşməni ilə məhv edən adam idi. Stalin Rusiyanı şumla ələ keçirən və onu atom silahları ilə tərk edən dünyanın ən böyük, misilsiz diktatoru idi. Uinston Çörçill
  • Yenə də bu, bir növ diktator olacaq bir adam deyil ... Bunun axmaqlıq olduğuna inanır. Artıq ölkəmizdə hər hansı bir diktatura qurmaq mümkün deyil. (V. V. Putin haqqında) Mixail Qorbaçov

İstinadlar

redaktə