Mustafa Kamal Atatürk

türk marşal və dövlət xadimi
Mustafa Kamal AtatürkA B C Ç D E Ə F G H X  İ   J  K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

ARedaktə

 • Addımlarını, atdığımız sivilizasiya və yenilik addımlarına uydurmaq istəməyənlər nə talehsizdirlər! Bu kimilər hələ milləti aldadacaqlarını ümid edirlərsə bu ümidləri, özlərinin zərərə uğramalarından başqa bir nəticə verməyəcəyinə indidən əmin ola bilərlər.
 • Alim unutdu, qələm unutmadı.

BRedaktə

 • Bilək ki, milli mənliyini bilməyən millətlər, başqa millətlərə yem olarlar.
 • Bir cəmiyyətin millət ola bilməsi üçün mütləq müəllimlərə ciddi ehtiyacı var: onlar cəmiyyəti həqiqi bir millət halına gətirirlər.
 • Bir millət irfan ordusuna malik olmadıqca, savaş meydanlarında nə qədər zəfərlər əldə edərsə-etsin, o zəfərlərin yaşaması ancaq irfan ordusu ilə mümkündür.
 • Bir milləti hürr, müstəqil, şanlı, yüksək bir toplu olaraq yaşadan da, pis vəziyyətə, yoxsulluğa salan da təhsildir.
 • Bir millətin yaşaya bilməsi üçün azadlıq və müstəqilliyə sahib olması lazımdır.
 • Bir Türk dünyaya əvəzdir.
 • Biz cahil dediyimiz zaman, məktəbdə oxumamış olanları nəzərdə tutmuruq. Nəzərdə tutduğumuz elm, həqiqəti bilməkdir. Yoxsa oxumuş olanlardan ən böyük cahillər çıxdığı kimi, heç oxumaq bilməyənlərdən də həqiqəti görən gerçək alimlər çıxa bilər.
 • Biz Türklər, bütün tariximiz boyunca azadlıq və istiqlala timsal olmuş bir millətik.
 • Bir millət təhsil ordusuna sahib olmadıqca, döyüş meydanlarında nə qədər parlaq zəfərlər əldə etsə etsin, o zəfərlərin qalıcı nəticələndirər verməsi ancaq təhsil ordusuyla mümkündür.
 • Böyük işlər, mühüm cəhdlər ancaq birlikdə səy göstərməklə əldə edilə bilər.
 • Böyük ölülərə matəm lazım deyil, fikirlərinə bağlılıq lazımdır.
 • Böyük uğurlar qiymətli anaların böyütdükləri övladlarının əməllərinin bəhrəsidir.
 • Bu vətən uşaqlarımız və nəvələrimiz üçün cənnət edilməyə layiqdir.
 • Bütün ümidim gənclikdədir.
 
Biz Türklər, bütün tariximiz boyunca azadlıq və istiqlala timsal olmuş bir millətik.

DRedaktə

 • Din və məzhəb hər kəsin öz vicdanından doğan bir işdir. Heç kəs heç kimi nə bir din, nə bir məzhəbi qəbul etməyə məcbur edə bilməz. Din və məzhəb heç bir zaman siyasət aləti kimi istifadə edilə bilməz.
 • Dövlət yalnız bir halda - yaxşı və pis adamları artıq bir-birindən seçə bilməyəndə məhv olur.
 • Döyüş zəruri və qaçılmaz olmalıdır, millətin həyatı təhlükə ilə qarşı-qarşıya qalmadıqca, hərb bir cinayətdir.
 • Dövlət idarəsi işləməzsə, insanların hürriyyətini qoruyacaq heç bir qüvvət qalmaz.
 • Dövlət və hökuməti özünə doğma və qoruyucu hesab etmək, hər hansı bir millət üçün böyük nemətdir, şərəfdir.
 • Dünyadakı ən məsum məşğuliyyət riyaziyyatdır.

ERedaktə

 • Ey yüksələn yeni nəsil, gələcək sizindir. Respublikanızı biz qurduq, Onu yüksəldəcək və davam etdirəcək sizlərsiniz.
 • Ey Türk Gəncliyi! Birinci vəzifən, Türk istiqlalını, Türk Respublikasını, əbədi, mühafizə və müdafiə etməkdir.

ƏRedaktə

 • Əfəndilər və ey millət! Yaxşı bilin ki, Türkiyə Respublikası şeyxlər, dərvişlər, müridlər, mənsublar ölkəsi ola bilməz. Ən düzgün və ən gerçək təriqət sivilizasiya təriqətidir.
 • Ən xırda pislik pisliklərin ən pisidir.
 • Əsl əhəmiyyətli olan və məmləkəti təməlindən yıxan, xalqını əsir edən, içəridəki cəbhənin susqunluğudur.
 
Ey Türk Gəncliyi! Birinci vəzifən, Türk istiqlalını, Türk Respublikasını, əbədi, mühafizə və müdafiə etməkdir.

GRedaktə

 • Gələcək gənclərin, gənclər isə müəllimlərin əsəridir.

HRedaktə

 • Heç bir zəfər məqsəd deyildir. Zəfər ancaq özündən daha böyük bir məqsədə çatmaq üçün lazım olan ən mühüm vasitədir.
 • Heç bir şeyə ehtiyacımız yoxdur, tək bir şeyə ehtiyacımız vardır; çalışqan olmaq!
 • Hər kəs milli vəzifəsini və məsuliyyətini bilməli, dövlət məsələləri üzərində o düşüncəylə, düşünüb vəzifə əldə etməlidir.
 • Hər tərəqqi və qurtuluşun anası hürriyyətdir.
 • Hərb məcburi və təxirəsalınmaz olmalıdır. Millətin taleyini müdafiə etmirsə, hərb bir cinayətdir.
 • Hərçənd bizə milliyyətçi deyərlər. Amma, biz elə milliyyətçilərik ki, əməkdaşlıq edən bütün millətlərə hörmət və riayət edərik. Onların milliyyətlərinin bütün zərurətlərini tanıyarıq. Bizim milliyyətçiliyimiz hər halda xudbincə və məğrurca bir milliyyətçilik deyil.
 • Həyatda ən böyük mürşid elmdir.

İRedaktə

 • İnsanın sərvəti öz şəxsiyyəti olmalıdır.
 • İrəli getmək gözləməkdən yaxşıdır.

MRedaktə

 • Mənim Türk millətinə, Türk cəmiyyətinə, Türklüyün gələcəyinə aid tapşırıqlarım bitməmişdir, siz onları tamamlayacaqsınız. Siz də, sizdən sonrakılara mənim sözümü təkrar edin.
 • Məktəb, gənc beyinlərə insanlığa hörməti, millət və ölkəyə sevgini, müstəqillik qürurunu öyrədər.
 • Məktəb sayəsində, məktəbin verəcəyi elm və fən sayəsindədir ki, Türk milləti, Türk sənəti, Türk iqtisadiyyatı, Türk şeir və ədəbiyyatı bütün gözəllikləriylə inkişaf edər.
 • Millətləri yalnız və yalnız müəllimləri xilas edə bilər.
 • Millətin taleyini müdafiə etmirsə, hərb bir cinayətdir.
 • Millətin həyatı təhlükəyə məruz qalmayıbsa, müharibə etmək cinayətdir.
 • Milli birliyi olmayan millətlər başqa millətlərin ovudur.
 • Milli hiss ilə dil arasındakı bağ çox qüvvətlidir. Dilin milli və zəngin olması, milli hissin inkişafında başlıca faktordur. Türk dili, dillərin ən zənginlərindəndir. Yetər ki, bu dil şüurla işlənsin. Ölkəsini, yüksək müstəqilliyini qorumasını bilən Türk milləti, dilini də xarici dillər boyunduruğundan qurtarmalıdır.
 • Milli müstəqillik elə bir nurdur ki, onun qarşısında zəncirlər əriyir, taxt-tac yanıb kül olur.
 • Müəllim bir şama bənzər, özünü istehlak edərək başqalarına işıq verər.
 • Müharibə ən ləyaqətli insanların məğlubiyyətə uğradığı bir oyundur.
 • Müsbət elmlərin təməllərinə söykənən, gözəl sənətləri sevən, fikir tərbiyəsində olduğu qədər bədən tərbiyəsində də qabiliyyəti artmış və yüksəlmiş olan fəzilətli, qüdrətli bir nəsil yetişdirmək ana siyasətimizin açıq diləyidir.
 • Müvəffəqiyyətlərdə qüruru məğlub etmək, fəlakətlərdə ümidsizliyə müqavimət göstərmək lazımdır.
 
Ey yüksələn yeni nəsil, gələcək sizindir. Respublikanızı biz qurduq, Onu yüksəldəcək və davam etdirəcək sizlərsiniz.

NRedaktə

 • Nə qədər ki, bir millətin həyatı təhlükəyə məruz qalmayıb, hərb bir cinayətdir.
 • Nə mutlu türkəm deyənə!

ORedaktə

 • Ordunun vəzifəsi vətəni işğal etmək istəyən düşmənə qarşı ayağa qalxmaqdır. Belə ayağa qalxmaq yerində saymaq üçün deyil, düşmənin üstünə atılmaq məqsədilə edilərsə, ayağa qalxmağa dəyər.

ÖRedaktə


 • Özünüz üçün deyil, bağlı olduğunuz xalq üçün birlikdə işləyin. İşlərin ən yüksəyi budur.

RRedaktə


 • Respublika fikir sərbəstliyi tərəfdarıdır. Səmimi və qanuni olmaq şərtiylə hər fikirə hörmət edərik.

SRedaktə


 • Sizlər, yəni yeni Türkiyənin gənc övladları! Yorulsanız da belə məni izləyəcəksiniz... İstirahət etməmək üzrə getməyə qərar verənlər, əsla və əsla yorulmazlar. Türk Gəncliyi məqsədə, bizim yüksək idealımıza dayanmadan, yorulmadan gedəcək.

TRedaktə


 
Türk övladı əcdadını tanıdıqca daha böyük işlər etmək üçün özündə qüvvət tapacaq.
 • Tarix bir millətin qanını, haqqını, varlığını heç bir zaman inkar edə bilməz.
 • Tarix ehtiyatsızlar üçün mərhəmətsizdir.
 • Tarixi yaşadığımız kimi yazdıq, lakin gələcəyi respublikaya inananlara, onu qoruyanlara və yaşadacaqlara əmanət etmək lazımdır.
 • Tərbiyə bir milləti ya hürr, müstəqil, şanlı, ali bir cəmiyyət halında yaşadır, ya da onu əsarət və səfillik içərisində qoyur.
 • Türk millətinin xarakter və adətlərinə ən uyğun olan idarə, respublika idarəsidir.
 • Türk millətinin istedadı və qəti qərarı mədəniyyət yolunda dayanmadan, qorxmadan irəliləməkdir.
 • Türk övladı əcdadını tanıdıqca daha böyük işlər etmək üçün özündə qüvvət tapacaq.
 • "Türkiyə cümhuriyyətinin, xüsusilə bu günki gəncliyinə və yetişməkdə olan uşaqlarına xitab edirəm: Qərb səndən, Türkdən çox geri idi. Mənada, fikirdə, tarixdə bu belə idi. Əgər bu gün qərb texnikada bir üstünlük göstərirsə, ey Türk Övladı, o qəbahət də sənin deyil, səndən əvvəlkilərin bağışlanılmaz laqeydliyinin bir nəticəsidir. Bunu da söyləyim ki, çox ağıllısan! .. Bu məlumdur. Lakin zəkanı unut! .. Daim çalışqan ol..."
 • Türkiyə cümhuriyyətini quran Türkiyə xalqına Türk milləti deyilir.
 • Türkiyə Türklərindir, işdə millətpərvərlərin şüarı budur.
 • Türk olmaq çətindir, çünki dünya ilə savaşırsan.Türk olmamaq isə daha çətindir, çünki türk ilə savaşırsan.
 • Nə xoşbəxtdir "Türkəm" deyənə!
 • Türkiyə tək ölkədir ki,azadlığı üçün 6 dövlətlə savaşıb.

VRedaktə


 • Vətənini ən çox sevən, vəzifəsini ən yaxşı edəndir.

YRedaktə


 • Yeni nəsil, ən böyük respublikaçılıq dərsini bu günki müəllimlər birliyindən və onların yetişdirəcəkləri müəllimlərdən alacaq.
 • Yoldaşlar! İnqilabımız Türkiyənin əsrlər üçün xoşbəxtliyini boynuna götürmüşdür. Bizə düşən onu qavrayaraq və təqdir edərək işləməkdir.
 • Yurdda sülh, cahanda sülh!

ZRedaktə


 • Zəfər, zəfər mənimdir deyə bilənindir.

Azərbaycana münasibətiRedaktə

 • "Azərbaycanın sevinci bizim sevincimiz, kədəri bizim kədərimizdir. Azərbaycan bizim qardaşımızdır. Heç nəyə baxmayaraq ona yardım etmək borcumuzdur." sözlərini Mustafa Kamal Atatürk 1921-ci ildə Azərbaycan SSR-in Türkiyədəki təmsilçisi İbrahim Əbilovun etibarnaməsini qəbul edərkən demişdir. Bu sözlər Atatürkün Azərbaycan haqqında işlətdiyi ən məşhur fikirlərdən biridir.
 • N.Nərimanov ilə xalqı bizə yardım etməsəydi,sonumuzun necə olduğunu düşünmək belə istəmirəm.Onlarla ölkəyə yardım etdik onlar bizlə savaşdı.Heç vaxt unutmayın ki, türkə türkdən başqa kimsə yardım etməz.

Vikianbarda Mustafa Kamal Atatürk ilə əlaqəli mediafayllar var.