Eric Hoffer, 1967
  • Düşməninizin nədən qorxduğunu anlamaq üçün, sizi nə ilə qorxutduğuna baxın.
  • Həyasızlıq, zəif insanın güclü görünmə təqlididir.