Fəzlullah bin Əbi Məhəmməd Nəimi Təbrizi (1339-1401) — Hürufilik təriqətinin əsasını qoymuş sufi alim, şair, filosof, Azərbaycan mütəfəkkiri.

ƏRedaktə

  • Əgər söz olmasaydı, mövcudatı tanımaq olmazdı.

KRedaktə

  • Kamil insan günəşdən, aydan, ulduzlardan da əzəmətlidir.