Fridrix Engels

alman filosofu
Fridrix Engels



A B C Ç D E Ə F G H X  İ   J  K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z


ARedaktə

 • Ancaq sevgi əsasında kəsdirilən nikah əxlaqi nikah hesab edilirsə, yalnız sevgini yaşadan nikah məhz əxlaqi nikah olaraq qalır.
 • Azadlıq təbiət qanunlarından xəyali müstəqillikdə deyil, bu qanunları bilməkdə və bu biliklərə əsaslanaraq, təbiət qanunlarını sistemli şəkildə müəyyən məqsədlər üçün hərəkət etməyə məcbur etmək imkanındadır.

BRedaktə

 • Başqa xalqa zülm edən xalq azad ola bilməz

ƏRedaktə

 • Əmək bütün insan həyatının birinci əsas şərtidir, həm də o dərəcədə belə bir əsas şərtdir ki, biz müəyyən mənada deməliyik: insanın özünü əmək yaratmışdır.[1]
 • Əmək sərvətin atası, torpaq isə anasıdır.
 • Ən nəcib, ən ülvi və ən fərdi əzab məhəbbət əzabıdır.
 • Əvvəl siz atəş edin Mösyö Burjuaziya.

HRedaktə

 • Hər bir fərdi azad etmədən cəmiyyət özünü azad edə bilməz.

XRedaktə

 • Xristianlıq, xüsusən də protestantlıq əmtəə istehsalının üstünlük təşkil etdiyi cəmiyyət üçün uyğun dindir.

İRedaktə

 • İndiyə qədər mövcud olan bütün cəmiyyətin tarixi sinfi mübarizələrin tarixidir.
 • İnsanlar yaşadıqları kimi düşünərlər.
 • İstismarın ən bariz forması fahişəlikdir : burjuaziya hətta proletariata belə fiziki hücum edir... Qadın kişi şəhvətinin obyekti və uşaq yetişdirmək üçün maşın kimi istismar olunur.

MRedaktə

 • Məhəbbətlə sıxılmayan əlin hərarətini anlamaq çətindir.
 • Mənə mübarizə aparmaq müyəssər olmayan anda qismətim ölüm olsun.

NRedaktə

 • xoşbəxt o yoxsullara ki, digər dünya onlara verilmişdir. Tez ya da gec bu dünya da onlara veriləcək.

PRedaktə

 • Proletariat o ictimai sinifə deyilir ki, həyat vasitələrini ancaq öz əməyini satmaq yolu ilə əldə edir, müəyyən bir kapitaldan mənfəət götürmək hesabına yaşamır. O elə bir sinifdir ki, onun xoşbəxtlik və bədbəxtliyi, həyatı və ölümü, bütün varlığı əməyə olan tələbdən, yəni işlərinin yaxşı və ya pis getməsindən, qarşısı heç bir şeylə alınmayan rəqabətin artıb-azalmasından asılıdır. Proletariat, yaxud proletarlar sinfi XIX əsrin zəhmətkeş sinfidir.
 • Pul hər qapını açar, lakin bağlaya bilməz.

SRedaktə

 • Sizcə, mövcud vəziyyətdən ümumi mülkiyyətə keçid necə həyata keçirilə bilər? Ümumi mülkiyyətin tətbiqinin birinci, əsas şərti demokratik konstitusiya vasitəsilə proletariatın siyasi azadlığıdır.

TRedaktə

 • Tarixdə heç nə şüursuz şəkildə, arzuolunan məqsəd olmadan baş verməyib.

İstinadlarRedaktə

 1. Aforizmlər və hikmətli sözlər. Bakı, 2005, səh.84