G. K. Çesterton
  • Yaxşı bir roman bizə qəhrəmanının gerçəklərini, pis bir romansa yazar haqqındakı gerçəkləri danışar.