A B C Ç D E Ə F G H X  İ   J  K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z


 • Animasiya insanın ağlının təsəvvür edə bildiyi hər şeyi izah edə bilər. Bu qurğu onu ən çox yönlü və aydın ünsiyyət vasitəsinə çevirir, lakin tez bir zamanda kütləvi qiymətləndirmə üçün hazırlanmışdır. Uolt Disney
 • Biz konstitusion hüquqlarımız arasında, məsələn, mətbuat azadlığını nəzərə alırıq. Biz, əlbəttə ki, bu hüququ ləğv etmək istəmirik; siyasi hakimiyyətin təmərküzləşməsinin məhdudlaşdırılması və hər hansı bir qanunsuzluğu ictimai şəkildə ifşa etməklə onu nəzarətdə saxlamaq üçün çox mühüm vasitədir. Ancaq bir fərd olaraq adi vətəndaşa azadlıq çox az fayda verir. Kütləvi informasiya vasitələri əksər hallarda sistemə inteqrasiya olunmuş iri təşkilatların nəzarəti altındadır. Pulu az olan hər kəs mətni dərc edə və ya internetdə və ya bu kimi şeylərdə yaya bilər, lakin onun dedikləri medianın hazırladığı nəhəng materialın altında qalacaq, ona görə də onun heç bir praktiki təsiri olmayacaq. Ted Kazinski
 • Bolşevizmlə mübarizə tədbirlərindən biri xalqda sağlam milli hisslərin oyadılmasıdır. Bu, Azərbaycan Respublikasının yaranmaqda olan gənc ordusu üçün xüsusilə zəruridir. Bizim yalnız tatarlarla (azərbaycanlılarla) komplektləşdirilən hərbi qüvvələrimiz öz xalqının dünya tarixinin səhifələrində çoxlu igidliklər yazmış, bütün Avropa xalqları tərəfindən xatırlanan və danışılan, ancaq özümüzün daha az bələd olduğumuz şərəfli hərbi keçmişini bilməlidirlər. Yüz ildən artıq davam edən Rusiya səltənətindən xilas olan türk (Azərbaycan) xalqına xatırladılmalıdır ki, biz heç də həmişə əsarət altında olmamışıq, həm də öz iradəmizi Avropa və Asiyaya diktə etmişik. Güman edirəm ki, türk (Azərbaycan) tarixinin bilicilərindən kiməsə xalqımızın bu günə qədərki mühüm hadisələrini özündə əks etdirən tarixi barədə kütləvi kitabçaları hazırlamağı və çap etdirməyi tapşırmaq çox faydalı olardı… Bizim ziyalılarımızın əsas vəzifələrindən biri orduya onun tarixi keçmişini tanıtmaqdır. Səməd bəy Mehmandarov
 • Bu gün də qəzəbimi boğaraq bu sözləri yazanda Xatın qatillərinin siyasi varisləri günahı tanımağa, əsl qatilləri müəyyənləşdirməyə və beləliklə də heç olmasa əllərini yumağa cəsarət edə bilmirlər. Xatın qurbanları son anlarını gizlədən və ailələrə açıq və açıq şəkildə onların xatirəsini yad etmək hüququ verməyən yalanı ləkələməkdə davam edirlər. Çox güman ki, hələ də sağ qalan cəlladları işlə təmin edən və ya onlara təqaüd verən Sovet hökuməti indi qan içində olan Xatın torpağında xatirə abidəsi ucaldır. Bununla belə, o, hadisələrin qurbanları təhqir edən versiyasını dəstəkləməkdə davam edir: o, kütləvi qətlin əsl tarixini saxtalaşdırır. Zbiqnev Bjezinski
 • Duyğu dediyin kütləvi bir axındır, düşüncə isə təşkilanmaqdır. Andrey Platonov
 • Fərd öz idealından imtina edir və onu liderdə təcəssüm olunan kütləvi idealla əvəz edir. Ziqmund Freyd
 • Həqiqi jurnalist fəlsəfi fikirlə kütləvi şüur arasında vasitəçi kimi çıxış etməyi bacarmalıdır. Tur Xander
 • İdeya təkamülü olmayanda ideya çevrilişlərinə ehtiyac yaranır və onun da qarşısı alınanda, başsız inqilablar – kütləvi iğtişaşlar başlayır. Əbu Turxan
 • Katolik kütləvi mərasimində diqqət yetirin ki, İbrahim bizim patriarxımız və əcdadımızdır. Antisemitizm bunu ifadə edən nəcib ideya ilə bir araya sığmır. Bu, katoliklərin heç bir əlaqəsi olmadığı bir hərəkatdır. Xeyr, yox, sizə deyirəm, bir xristianın antisemitizmi qəbul etməsi mümkün deyil. İstisna edilib. Məsih vasitəsilə və Məsihdə biz İbrahimin ruhani davamçılarıyıq. Hamımız ruhaniyik. XI Piy
  • (9 sentyabr 1938-ci ildə belçikalı zəvvarlarla görüş zamanı).
 • Kütləvi mədəniyyət heç bir intellektual və mənəvi səy olmadan ən aşağı qabiliyyətlərlə mənimsənilə bilən bir mədəniyyətdir. … Liberal təhsil kütləvi mədəniyyətə, kütləvi mədəniyyətin aşındırıcı təsirlərinə, onun "ruh və görmə qabiliyyəti olmayan mütəxəssislər və ürəksiz könüllər"dən başqa heç nə istehsal etməyə xas meylinə qarşı olan zəhərdir. Leo Strauss
 • Liberal təhsil demokratik kütləvi cəmiyyətin aristokratiyasını yaratmaq üçün zəruri səydir. Leo Strauss
 • Təsəvvür edək ki, təkcə bir fərd deyil, bütöv bir cəmiyyət , bütöv bir nəsil , o cümlədən onun ən zəif, ən az intellektli, ən ağılsız üzvləri birdən-birə yeni dünyaya daşınır. Bu zaman kütləvi oriyentasiya baş verir və bütün sosial orqanizm gələcəyin şoku ilə təhdid edilir. Olvin Toffler
 • Tibb elmi xəstəlikləri populyarlaşdırır, onları kütləvi edir. Saltıkov-Şedrin

İstinadlar

redaktə