A B C Ç D E Ə F G H X  İ   J  K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z


Ç redaktə

 • Çox sərt cəzalandıran hökmdar cəmiyyətdə qarışıqlıq yaradır. Çanakya

B redaktə

 • Bütün xarici hadisələrə baxmayaraq, İşıq qüvvələri yüksəlişdədir və kişilərin həyatına davamlı olaraq yeni və daha yüksək ritm və məqsəd aşılayır. Bu belə olduqda, heç bir şey dünyanın reabilitasiyası planını poza bilməz. Qarışıqlıq və zorakılığın, nifrət və qorxunun zahiri əlamətləri yeninin təsiri altında ölməkdə olan sivilizasiyanın ölüm izləridir. Döyüşün tüstüsü təmizləndikdə, bəşəriyyət əvvəllər məlum olanlardan fərqli olaraq, "heç bir insanın əskik olmadığı, iki günün eyni olmadığı, Qardaşlığın Sevincinin təzahür etdiyi daha sadə bir həyata girdiyini tapacaq. Bencamin Xrem

D redaktə

 • Din - həqiqətin qəbul olunmaması ilə yanaşı, həm də arzu edilən illüziyalar sistemidir. Bu hala ancaq xoşbəxtliklə dolu xəyali qarışıqlıq vəziyyətində rast gəlmək mümkündür. Dinin on birinci əmri elə məhz budur: "Sorğu-sual etməyəcəksən". Ziqmund Freyd

Ə redaktə

 • Əgər masanın üstündəki qarışıqlıq başdakı qarışıqlığı bildirirsə, o zaman boş masa nəyi bildirir? Albert Eynşteyn
 • Əgər ölkədə qarışıqlıq yaranıbsa, bu, qanunların çaşqınlıq yaratdığı üçün deyil, heç kimin onlara tabe olmamasıdır. Şan Yan

H redaktə

 • Hazırda beynəlxalq vəziyyət inkişaf etməkdə olan ölkələr və dünya xalqları üçün ən əlverişlidir. Müstəmləkəçilik, imperializm və hegemonizmə əsaslanan köhnə nizam getdikcə daha çox sarsıdılır və bünövrəsinə qədər sarsılır. Beynəlxalq münasibətlər kəskin şəkildə dəyişir. Bütün dünya qarışıqlıq və iğtişaşlar içindədir. Vəziyyət, biz çinlilərin dediyi kimi, “cənnət altındakı böyük qarışıqlıqdan” biridir. Bu “pozğunluq” müasir dünyadakı bütün əsas ziddiyyətlərin kəskinləşməsinin təzahürüdür. O, tənəzzülə uğramış mürtəce qüvvələrin parçalanmasını və tənəzzülünü sürətləndirir, xalqın yeni yaranan qüvvələrinin oyanışını və böyüməsini stimullaşdırır. Den Syaopin
 • Hər hansı böyük inancda olduğu kimi, solda da bir şeyə inanmaq istəyi səbəbindən reallığı təhrif edən rasional düşüncələr və inanclar arasında çox böyük qarışıqlıq var. Şlomo Zand

X redaktə

 • Xristian hökmdarları bir-biri ilə anlaşmırlar. Çox qəribədir. Çünki aralarındakı qarışıqlıq onların ümumi düşməninə cəsarət verir. Ona görə də Avropa hökmdarları ilə düşmənçiliyi dayandırmaq üçün Macarıstan kralına yazdım. Şah İsmayıl Xətai

M redaktə

 • Məqsədim qarışıqlıq yaratmaq deyil, sadəcə vaxtı dəyişmək üçün çalışıram. Əmir Xan
 • Mən millətimin yaxşı vaxtında ona xaqan olmadım. Türk millətinin, türk dövlətinin ad-sanı yox olmasın deyə, gecələr belə yatmadım, gündüzlər oturmadım, ölənə qədər çalışdım, az milləti çox, ac milləti tox etdim. Yoxsul milləti zəngin, dustaq milləti hakim millət etdim. Bütün soyum, millətim, sağdakı Şadabit bəylər, soldakı Tarkanlar, buyruq bəyləri! Doqquz tatar, doqquz oğuz bəyləri, sözlərimi yaxşıca eşidin, diqqətlə dinləyin! Doğuda (Şərqdə) gün-doğuşuna, Batıda (Qərbdə) günbatısına, quzeydə (Şimalda) gecə-yarısına qədər olan yerlər içində yaşayan millətlər mənə bağlıdır. Bu yerlərdə artıq özbaşınalıq, qarışıqlıq yoxdur. Hər yerdə qanun-qayda qoydum. Türk xaqanı Otükən ormanında oturarsa, eldə sıxıntı və üzüntü olmayacaq. Bilgə xaqan

U redaktə

 • Uşaqlar heç nə etmədikdə, qarışıqlıq yaradırlar. Henri Fildinq

Y redaktə

 • Yer kürəsinin yaşıllıq və həyatla necə və hansı proseslərlə büründüyünü, buludların, dumanların və yağışların necə əmələ gəldiyini, bu yer kürəsinin bütün dəyişikliklərinə nəyin səbəb olduğunu və hansı ilahi qanunların səbəb olduğunu bilmək, şübhəsiz ki, saf bir zövqdür. Nizam açıq-aşkar qarışıqlıq içərisində qorunur. Fırtınanın və vulkanın səbəbini araşdırmaq və onların əşyaların təsərrüfatda istifadəsinə işarə etmək — buludlardan şimşək çaxıb onu təcrübələrimizə tabe etmək — olduğu kimi istehsal etmək ülvi bir məşğuliyyətdir. İncəsənət laboratoriyasındakı mikrokosmos və hərəkətləri və İlahi Ağılın onlara verdiyi qanunlara uyğun olaraq dəyişən, şeylərin kainatını təşkil edən görünməz atomları ölçmək və çəkmək. Əsl kimya filosofu xarici dünyanın bütün müxtəlif formalarında yaxşılıq görür. O, sonsuz müdrikliyin rəhbər tutduğu sonsuz qüdrətin əməllərini araşdırarkən, bütün alçaq xurafatlar, bütün məntiqli xurafatlar onun zehnindən yox olur. O, insanı kosmosda bir nöqtəyə sabitlənmiş atomlar arasında bir atom görür və bununla belə ətrafdakı qanunları dərk edərək onları dəyişdirmək; zaman keçdikcə bir növ hökmranlıq və maddi məkanda bir imperiya əldə etmək və sonsuz kiçik miqyasda bir növ yaradıcı enerjinin kölgəsi və ya əksi kimi görünən və ona fərqlilik hüququ verən bir güc tətbiq etmək istəyir. Allahın surətində yaradılmış və ilahi ağılın qığılcımı ilə canlandırılmışdır. Kimyəvi axtarışlar idrakı ucaltsa da, təxəyyülü incitmir və həqiqi hissləri zəiflətmir. Onlar zehnə dəqiqlik vərdişləri bəxş etməklə bərabər, onu faktlara diqqət yetirməyə məcbur etməklə yanaşı, onun bənzətmələrini də genişləndirirlər və əşyaların xırda formaları ilə tanış olsalar da, onların son məqsədi təbiətin böyük və möhtəşəm obyektlərinə malikdirlər. Onlar kristalın əmələ gəlməsini, çınqılın quruluşunu, gil və ya torpağın təbiətini nəzərə alırlar və onlar bizim dağ silsilələrimizin müxtəlifliyinin səbəblərinə, küləklərin görünüşünə, ildırım fırtınalarına, meteoritlərə, zəlzələlərə, vulkanlara və şairə və rəssama ən heyrətamiz obrazlar təqdim edən bütün hadisələrə aiddir. Təbiətimizin ən böyük səciyyəvi xüsusiyyətlərindən biri olan biliyə olan o sönməz susuzluğu yaşadırlar — hər bir kəşf faktların tədqiqi üçün yeni sahə açır, nəzəriyyələrimizin qeyri-kamilliyini bizə göstərir. Ədalətli şəkildə deyilir ki, işığın dairəsi nə qədər böyükdürsə, onu əhatə edən qaranlığın sərhəddi də bir o qədər böyük olar. Hemfri Devi

İstinadlar redaktə