Rus atalar sözləri

Wikipedia logo
Ruslar haqqında Vikipediyada məqalə var.A B C Ç D E Ə F G H X  İ   J  K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z


ARedaktə

 • Abırsız qonaq ev yiyəsini qonaq elər.
 • Axmaq adam özündən başqasını sevməz.
 • Axmaq cavan arvadı ilə fəxr edər, ağıllı doğma anası ilə.
 • Axmaq düzü damcı-damcı udar, yalanı - qaşıq-qaşıq.
 • Axmaq sözlər yoxdur, axmaq fikirlər var.
 • Axmaqla bir şey tapa bilərsən amma bölüşə bilməzsən.
 • Axmağın şirin qiymətindən, ağıllının acı töhməti yaxşıdır.
 • Ailə kifirsiz olmaz.
 • Ailə yekdirsə, xəzinə nə lazım.
 • Ağıl bir dağdır ki, oradan uzaqlar görünür.
 • Ağıl saqqalda deyil, başdadır.
 • Ağıllı deməz, dəli dərk eləməz.
 • Ağıllı ilə itirmək, dəli ilə tapmaqdan yaxşıdır.
 • Ağıllının söhbəti, ağılsızın höcəti.
 • Alçağın həyasını itlər yeyib.
 • Allah üç şər-xəta yaratdı: keşiş, şeytan və keçi.
 • Allaha dua qılır, şeytanla oturub-durur.
 • Allahdan sonra puldur.
 • Ana o deyil ki - doğub, ana odur ki - böyüdüb
 • Ancaq xərçənglər dal-dala gedərlər.
 • Araq dəryasına bahadırlar da batırlar.
 • Arifə - işarə, qanmaza - dürtmə.
 • Arı uçur uzağa bir damcı üçün.
 • Arvad nə qədər ağıllı olsa, ailə o qədər güclü olar.
 • Arvadı qulaqla da, gözlə də seç.
 • At olsun, yüyən taparıq.
 • At özgəsinin, boyunduruq özgəsinin, dayanma, hayla!
 • Ata-ana qızı toya qədər qoruyur, ər - axıra qədər.
 • Ata balıqçıdırsa, uşağı ən azı dənizi sevəcək.
 • Atalar sözü ilə həqiqətə məhkəmə yoxdur.
 • Atı qırmancla da yedirtmək olar, ancaq əvvəl yulaf ver.
 • Az bilərsən - daha asan yatarsan..

BRedaktə

 • Balaca iş böyük işsizlikdən yaxşıdır.
 • Balacaları xortdanla, böyükləri - əziyyətlə qorxudurlar.
 • Balıq balığı yeyib tox olar.
 • Balıq dərin yer gəzər, insan - yaxşı yer.
 • Balıq yemək üçün suya girmək gərək.
 • Balığı dənizlə qorxutma.
 • Barmağın hansını kəssən ağrıyar.
 • Barmağını ver, əlini dişləsin.
 • Baş düşünməsəydi ayaq getməzdi.
 • Başıaşağı olmaq qızların yaraşığıdır.
 • Başını sərin, mədəni yüngül, ayağını isti saxla.
 • Başlaya bildin, qurtara da bil.
 • Bekar olanda gecə gec düşər.
 • Beyin fikirləşəndə dil istirahət edər.
 • Bədənə öz köynəyindən yaxını yoxdur.
 • Bəxtli adamın xoruzu da yumurtlar.
 • Bəla əzab da verir, bəla - öyrədir də.
 • Bəla ki gəlir, ağıl ağıl dalınca gəlir.
 • Bilik xəzinədən irəlidir.
 • Bilik xoş gündə bəzəkdir - yaman gündə təskinlik.
 • Biliyin kökü acıdır, meyvəsi - şirin.
 • Bir ağıllı baş yüz başı saxlar.
 • Bir ananın yeddi uşağa çəkdiyi qayğı, yeddi uşağın bir anaya çəkdiyi qayğıdan çox olur.
 • Bir gün tez əkərsən - bir həftə tez biçərsən.
 • Bir köhnə dost, iki təzə dostdan irəlidir.
 • Bir qaranquşla bahar olmaz.
 • Bir qaşıq qətran bir çəllək balı korlar.
 • Bir yerdə qalsa daş da mamır bitirər.
 • Birinin acından gözü tutular, birinin qızıldan.
 • Bizim də küçədə bayram olar.
 • Bıçaqdan yox, dildən qorx.
 • Bu dərdi çörəklə yemək olar.
 • Buğanın nə yunu var, nə südü.

ÇRedaktə

 • Çağrılmamış qonağa yer olmaz.
 • Çay nə qədər dərin olsa, o qədər sakit axar.
 • Çaydan su içənlər əyilsin gərək.
 • Çox bilərsən - tez qocalarsan.
 • Çörək və su - kəndçinin ruzisi.
 • Çörəyə - çəki, sözə - inam, pula - hesab.

DRedaktə

 • Danışmağı da, susmağı da bacar.
 • Daşda qığılcım gizlənir, insanda - ağıl.
 • Dardan asılmışın evində kəndirdən danışmazlar.
 • Deyilmiş söz gümüşdür, deyilməmiş - qızıl.
 • Dələyə qozu, dişsiz qalanda verdilər.
 • Dəli baş ayağa dinclik verməz.
 • Dəliyə qanun yazılmayıb.
 • Dəmiri istiykən döy.
 • Dərdə göz yaşı kömək etməz.
 • Dərdin var - dərd eləmə, işin var - gör.
 • Dil balacadır, dağları oynadır.
 • Dil ülgüc kimidir.
 • Dil üyüdür, başın xəbəri yox.
 • Dilbir sürüyə qurd da qorxulu deyil.
 • Dilə güc vermə.
 • Dilini dişinlə tut.
 • Doğruluq özündə yoxsa, özgədə axtarma.
 • Doğul, xaç suyuna çəkil, evlən, öl - hamısında da keşişə pul ver.
 • Donuzu oturt mizin arxasında - qoysun ayağını mizin üstünə.
 • Dost əlindən su içdim - baldan şirin idi.
 • Dostlar olan yerdə bəla elə də qorxulu deyil.
 • Dostlar yaman gündə tanınar.
 • Dostluq dostluq yerində, qulluq qulluq yerində.
 • Dostluq ki var şüşədir - sındırarsan yamanmaz.
 • Dövlətlidən istəmə, səxavətlidən istə.
 • Duz-çörək borcdur.
 • Dünən aldadana sabah da inanmazlar.
 • Dünya həqiqət üstündə durur.
 • Dünya yaxşılardan xali deyil.
 • Düz adam həqiqətdən qorxmaz.

ERedaktə

 • Ehtiyac hamını öyrədir.
 • Ehtiyatlı olanın səadəti olar.
 • Elm uca olan yerdə, insan da uca olar.
 • Evi arvadın gözəli saxlamır, ağıllısı saxlayır.

ƏRedaktə

 • "Əgər"in üstünə qoysaq "əgər", başımız göylərə dəyər.
 • Əkdiyini toplayacaqsan.
 • Əl uzun, ağıl qısa.
 • Ən ciddi hakim - uşaqlarımızdır.
 • Əvvəl yoxla, sonra inan.
 • Əyri yolda irəli görünməz.

FRedaktə

 • Firavan dəfndən, kasıb toy yaxşıdır.

GRedaktə

 • Gecikən nahaq yerə tələsir.
 • Gəlir necəsə, çıxar da elə.
 • Gəmini batıran dəniz deyil, küləkdir.
 • Göz uzağı görür, ağıl ondan da uzağı.
 • Gözəllik gəzmə, xeyirlik gəz.
 • Güc də ağla təslim olur.
 • Güc yiyəsi haqlı deyil, düz yiyəsi haqlıdır.
 • Gülməklə qarın doymaz

HRedaktə

 • Hamı baxır, amma hamı görmür.
 • Harada çovdar - orada ölçü, harada insan - orada inam.
 • Harada şeytan müvəffəqiyyətsizliyə uğrasa oraya qadın göndərərlər.
 • Heç olmamaqdan, gec olmaq yaxşıdır.
 • Həqiqət dənizin dibindən çıxar.
 • Həqiqət günəşdən işıqlıdır.
 • Həqiqət suda batmaz, odda yanmaz.
 • Həqiqəti hamı tərifləyir, amma hamı demir.
 • Hər parıldayan qızıl deyil.
 • Hər şey keçib gedər, həqiqət qalar.
 • Hərə özünə cavabdehdir.
 • Həvəs olsun, iş tapılar.
 • Həyalı qadın - kişiyə şöhrət, həyasız - yersiz söz-söhbət.
 • Həyasızın gözü it gözünə oxşar.
 • Həyət alma, qonşu al.
 • Hürkmüş qarğa koldan qorxar.

XRedaktə

 • Xəsis varlı, dilənçidən də kasıbdır.

İRedaktə

 • İki dovşan dalınca qaçsan, heç birini də tuta bilməzsən.
 • İki nəfər deyəndə ki, sən sərxoşsan - yıxıl yat.
 • İlanın dərisi təzəsə də, ürəyi həminkidir.
 • İnanma özgə sözünə, inan öz gözünə.
 • İndi ki, oldun naxırçı - bizim inəyi də otar.
 • İnək olsun, sərnic tapılar.
 • İnsanı tanımaq üçün onunla bir pud duz yemək lazımdır.
 • İşin birini gör, o birini başla.
 • Işsiz qalanda soba da soyuq olar.
 • İt cəsarətliyə hürər, qorxağı qapar.
 • İt sümük üstə yatan kimi yatıb: özü yemir, özgəyə də vermir.
 • İtə it ölümü.
 • İynə hara, sap da ora.

KRedaktə

 • Kara mahnı oxuma, eşitməyəcək.
 • Kasıblıq ayıb deyil.
 • Keçi kimidir - ondan nə süd almaq olar, nə yun.
 • Keçinin qabağından, atın arxasından, pis adamın hər tərəfindən qorun.
 • Keşiş diridən də dartar, ölüdən də.
 • Keşiş ölü gözləyir, məhkəmə - quldur.
 • Keşiş üçün şadlıqdır: istər toy olsun, istər dəfn.
 • Keşişdən qışda buz ala bilməzsən.
 • Kəndçinin istəyi geniş torpaqdır.
 • Kənddə axtarma, özündə axtar.
 • Kişi dedi: "Baş mənəm". Arvad dedi: "Mən də boyunam, başçığazı hara istəsəm döndərərəm".
 • Korlar içində çəp də hörmətli olar.
 • Köksüz ot göyərməz.
 • Kölgəndən qaça bilməzsən.

QRedaktə

 • Qabağa qaç, dala da bax.
 • Qalmaqallı məhəbbət yanğından betərdir.
 • Qanun dişlə (qoşqu aləti) kimi bir şeydir, hara döndərsən ora dönər.
 • Qanun hörümçək toru kimi bir şeydir: eşşək arısı ilişib qalar, milçək keçib gedər.
 • Qanun üzrə deyil, vicdan üzrə mühakimə et.
 • Qardaş məhəbbəti, daş divardan möhkəmdir.
 • Qarğa qarğanın gözünü oymaz.
 • Qarsız qış çörəksiz yaydır.
 • Qələmlə yazılanı, baltayla pozmaq olmaz.
 • Qəm harada, sevinc orada.
 • Qəpiyi qorumayan, özü manata dəyməz.
 • Qəzəbdən qorxma, nəvazişə uyma.
 • Qızıl üzə çıxanda doğru batar.
 • Qızıl bağışlama, nəvaziş bağışla.
 • Qoca qurd xeyrini bilər.
 • Qocalana kimi öyrənmə, ölənə kimi öyrən.
 • Qonaq az qalar, çox görər.
 • Qonağı tanı, sonra salamlaş.
 • Qorxma o itdən ki, bərk hürü, qorx o itdən ki, xəlvəti qapır.
 • Qoyunun biri hara, sürü də ora.
 • Qozbeli qəbir düzəldər.
 • Ququ quşunun oxuduğu budur: yuvam yoxdur.
 • Qurd kimi həris, dovşan kimi qorxaqdır.
 • Qurd ovlayar, qurdu da ovlayarlar.
 • Qurd sayılmış qoyunları da yeyir.
 • Qurda nə verirsən ver, gözü yenə meşədə olacaq.
 • Qurddan qorxan - meşəyə getməz.
 • Qurdlarla dost ol, amma əlindən baltanı yerə qoyma. [1]
 • Qurdu ona görə döymürlər ki, bozdur, ona görə döyürlər ki, qoyunu yeyib.
 • Qurdun gödəni yeddi qoyun dərisindən tikilib.
 • Qurdun yanında həmişə qoyun günahkardır.
 • Quş da fikirləşməmiş uçmur.
 • Quş lələyi ilə gözəldir, insan ağlıyla.
 • Quşlar nə əkir, nə biçir - tox da dolanır.
 • Quşu uçuşundan tanıyarlar.
 • Qürbət qəbir kimidir.

LRedaktə

MRedaktə

 • Mahnıdan söz qoparmaq olmaz.
 • May soyuq olsa, ac olmazsan.
 • Məhəbbəti, atəşi və öskürəyi camaatdan gizlətmək olmaz.
 • Məhkəmədən çıxmış - nohurdan çıxmış, quru çıxa biməzsən.
 • Məhsulu şeh yox, tər verir.
 • Mən ögey əlində böyüməmişəm, əllərim uzundur.
 • Mənim qardaşımsan, amma öz çörəyini ye.
 • Minnətli tikə şirin də olsa, boğazdan keçməz.
 • Moskva bütün şəhərlərin anasıdır.
 • Moskva göz yaşlarına inanmır.
 • Moskva Rusiyanın ürəyidir.
 • Moskvada yalnız quş südü yoxdur.
 • Moskvadan, böyük dağlarda olduğu kimi, hər yan görünür.
 • Moskvaya getməyənlər heç vaxt gözəllik görməyiblər.

NRedaktə

 • Nəyi gəzərsən, onu da taparsan.

ORedaktə

 • O adam xoşbəxtdir ki, vicdanı rahatdır.
 • Od harada, tüstü orada.
 • Odla, su ilə, yağışla dostluq eləmə, torpaqla dostluq elə.

ÖRedaktə

 • Ölü ilə varlı günahkar olmur.
 • Ölümə baxmaq, günəşə baxmaq kimidir, açıq gözlə baxa bilməzsən.
 • Öz arşınınla ölçmə.
 • Öz ölkəni nə qədər sevdiyini bilmək istəyirsənsə, bir müddət ondan uzaqda yaşa.
 • Özgə ağrısı heç kəsi ağrıtmaz.
 • Özgə çörəyi ilə, özgə ağlıyla çox yaşamaq olmaz.
 • Özgə dərdinə sevinmə.
 • Özgə qanadı altında yuva qurma.
 • Özgə oğrudan qorunarsan, özününkündən qurtarmazsan.
 • Özgə ürəyi zülmət meşə kimidir.
 • Özü haramzada olan özgəyə inanmaz.
 • Özü oxuyur, özü dinləyir, özü də tərifləyir.
 • Özümüzünküdür - düzəlişərik.
 • Özün haqqında qışqıra-qışqıra danışma, qoy başqaları sənin haqqında sakitcə danışsınlar.
 • Özündən yaxşı dost axtar.
 • Özünə rəva bilmədiyini, özgəyə də bilmə.
 • Özünü öymə, yalan, həqiqət eşidir, səni də udar indi.
 • Özünü öymək ot biçmək deyil ki, beli ağrıda.

PRedaktə

 • Paxıl göz hər şeyi yemək istəyər.
 • Paltara görə qarşılayır, ağla görə ötürürlər.
 • Paltarı təzəliyindən qoru, namusu - gəncliyindən,
 • Pas dəmiri, dərd ürəyi yeyər.
 • Pul danışanda - doğru susur.
 • Pul məni qazanmayıb, mən pulu qazanmışam.
 • Pul pulda deyil, işdədir.
 • Pula keşiş də oynar.
 • Pulu olanda Pyotr Petroviç olur, olmayanda - qotur əclaf.
 • Pulun gözü yoxdur.

RRedaktə

SRedaktə

 • Savaşa gedərkən bir, dənizə çıxarkən iki, evlənərkən üç dəfə düşünün.
 • Sağlam və pullu olmaq, xəstə və kasıb olmaqdan daha yaxşıdır.
 • Səadət günəşdir, gülümsər və gizlənər.
 • Səda necə, əks-səda da elə.
 • Səhv edə-edə öyrənərlər.
 • Səhv etmək eyib deyil, eyib o səhvi təkrarlamamaqdır.
 • Sən məni yazda yedirt, payızda özüm tox olaram.
 • Sərçəyə topdan atəş açmazlar.
 • Sınar, əyilməz.
 • Söz - ox deyil, amma ürək yaralar.
 • Söz vermirsən - özünü tut, Verirsən - sözünü tut.
 • Sözə inanma, işə inan.
 • Su daşı da dələr.
 • Suya inanmaq olmaz, odla oynamaq.

ŞRedaktə

 • Şər qalmır, xeyir ölmür.

TRedaktə

 • Tapdanmış yerdə ot bitməz.
 • Tapdın - sevinmə, itirdin - qəm yemə.
 • Təkrar - biliyin anasıdır.
 • Tələsərsən - adamları güldürərsən.
 • Tələsmə, amma tez elə.
 • Tənbəllik bütün eyiblərin anasıdır.
 • Tərifli söz kifli olar.
 • Təzə dostlar qazan, köhnələri itirmə.
 • Tox adam işini fikirləşər, ac - çörəyini.
 • Tox acın halını qanmır, kasıb varlıya inanmır.
 • Torpaq hamını yedirəndir, amma o özü də yemək istəyir.
 • Torpağa atmasan, götürə də bilməzsən.
 • Toyuq xoruz ola bilməz, qadın isə kişi.
 • Tülkü bilir toyuğu harada axtarmaq lazımdı.
 • Tülkü qurddan tox yaşayır.
 • Tülkü yuxuda da toyuq sayar.
 • Tülkünü hiyləsi dolandırır, dovşanı - cəldliyi.

URedaktə

 • Uşağı ağlatmayan özü ağlar.

ÜRedaktə

 • Ürəyə əmr yoxdur.
 • Üzülmüş başın saçı üçün ağlamazlar.

VRedaktə

 • Vaxt qızıldan ibarətdir.
 • Var - dövlət məhv edər, ağıl - xilas.
 • Varlı pənqu döşək üstə də yata bilməz, amma kasıb saman üstə də yuxlayar.
 • Vay o halına o kəsin ki, heç kimə yaxşılıq eləmir.
 • Vəfalı dost yüz nökərdən irəlidir.
 • Vətəni olmayan insan nəğmə oxuya bilməyən bülbül kimidir.
 • Vurağan inəyə allah buynuz verməz.

YRedaktə

 • Yaxın qəpik uzaq manatdan yaxşıdır.
 • Yaxşı adam it qabağında da ar eləyir.
 • Yaxşı arvad dərdi bölər.
 • Yaxşı arvadın dəli əri də ağıllı kimi tanınar.
 • Yaxşı ev yiyəsi bir gözüylə yatar.
 • Yaxşı xəbər yerdə qalmaz.
 • Yaxşı qonşu xəzinədir.
 • Yaxşı mal özü özünü təriflər.
 • Yaxşılığa - yaxşılıq.
 • Yaxşıya baxmaq yaxşıdır, ağıllıyla - yaşamaq.
 • Yağ su ilə qarışmaz.
 • Yalan xəbərlə dünyanın o başına gedərsən, amma qayıda bilməzsən.
 • Yalanı necə istəsən dolandır, doğrunun yolu birdir.
 • Yalanın ayağı saxsıdan olur.
 • Yaman dildən qaça bilməzsən.
 • Yarımçıq bilmək bilməməkdən pisdir.
 • Yazda əldən çıxardığın bir günü bir ilə qaytara bilməzsən.
 • Yeddi dəfə ölç, bir dəfə kəs
 • Yerində gülmək günah deyil; yersiz dua etmək - heç nəyə dəyməz.
 • Yolda çörək ağırlıq etməz.
 • Yüz manatın olmasın, yüz dostun olsun.

ZRedaktə

 • Zarafat eləməyi də bacar, zarafata salmağı da.

MənbəRedaktə

 • Dünya xalqlarının atalar sözləri. Bakı,2015.

İstinadlarRedaktə

 1. Ağıla və qəlbə işıq saçan sözlər. Bakı,2014