Tatar atalar sözləri

Wikipedia logo
Wikipedia logo
Tatarlar haqqında Vikipediyada məqalə var.A B C Ç D E Ə F G H X  İ   J  K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z


A redaktə

 • Ac adamın acığı yaman olar.
 • Acı olsun, haqq olsun.
 • Acıxandan qınanan yamandır.
 • Acıq gəldi - ağıl qaçdı.
 • Acın gözü - çörəkdə, toxun gözü - hənəkdə.
 • Adamın çoxluğu işə yarar, məsləhətə yox.
 • Ad-san igidə yaraşıqdır.
 • Adı da yox, zatı da yox.
 • Axmaq özünə eş tapmaz, tənbəl özünə iş tapmaz.
 • Ağac budaqsız olmaz, şöhrət - ortaqsız.
 • Ağac nə qədər boy atsa da, kökü torpaqda olar.
 • Ağac - yarpağıyla gözəldir, insan - paltarıyla.
 • Ağcaqovaq çartıltıyla yanar, amma közü düşməz.
 • Ağıllının atı yorulub-üzülmür, Donu cırılıb-süzülmür.
 • Ağıllının əli işlər, ağılsızın dili işlər.
 • Ağlağan uşağın anası zirək olar.
 • Ağudan da dərman olur.
 • Ağzın açsa ciyəri görünər. (yoxsul, dilənçi haqqında)
 • Ala bilirsən, verə də bil.
 • Alim yanında dilini saxla, usta yanında - əlini.
 • Allaha ümid olan ac qalar.
 • Ana fikri bala yanında, bala fikri - biyabanda.
 • Ana südüylə gəlməyən vərdiş, mal südüylə gəlməz.
 • Aş versən, aş verərlər, daş versən - daş.
 • At ağnayan yerdə tük qalar.
 • At dartmasa, araba getməz.
 • At dişindən tanınar, igid işindən.
 • At olsa, yəhər tapılar.
 • Ata "vurmaz" demə, itə "qapmaz".
 • Atanla qürrələnmə, adınla qürrələn.
 • Atı allaha tapşır, amma cilovunu özün tut.
 • Atın şöhrəti igidin əlində, igidin şöhrəti öz əlində.
 • Atın var - qanadın var, inəyin var - qonağın var.
 • Atını qırmancla vurma, yulafla vur.
 • Ay keçməmiş atı tərifləmə, il keçməmiş - arvadı.
 • Ayaqqabın dar olsa, dünyanın genliyindən nə fayda.
 • Ayı gücünə inanar, insan - ağlına.
 • Ayırd eləməyən gözlüdən, ayırd eləyən kor yaxşıdır.
 • Az danışsan, çox eşidərsən.

B redaktə

 • Bacaranın ağzı aşlı, bacarmazın gözü yaşlı.
 • Bahar buzu yastıq qalınlığında da olsa, inanma.
 • Baxtı çağırsan da gəlməz, bəlanı qovlasan da getməz.
 • Baxtı gətirənin xoruzu da yumurtlayar.
 • Baxtı satın almaq olmaz.
 • Bal arını çəkər, şirin dil - insanı.
 • Bal - qurdlamaz, qız - qarımaz.
 • Bal şirindir deyib barmağını çeynəmə.
 • Bala böyüdürsən, təkcə boyu yox, ağlı da böyüsün.
 • Bala qədrini ana bilər, igid qədrini - el.
 • Bala üçün ananın ürəyi ağrıyar, atanın biləyi ağrıyar.
 • Balamın balası - ürəkparası.
 • Balıq dərin yer axtarar, insan - yaxşı yer.
 • Barmağı bildir əzilən bu il qışqırmaz.
 • Baş - börk üçün deyil, bilik üçündür.
 • Başına dartır - ayağına çatmır, ayağına dartır - başına çatmır.
 • Başını daşa vurma; vursan da baş yarılar, daş qalar.
 • Bay danışar varından, kasıb: dili-zarından.
 • Bay varından verməz, kasıb olanın verər.
 • Bayda görəndə "Mübarək olsun!", kasıbda görəndə "Kiminkidir?".
 • Bayın buxarısı əyri də olsa, tüstüsü düz çıxar.
 • Baylıq ayırar, yoxsulluq birləşdirər. (Bay - varlı, baylıq - varlılıq).
 • Baylıq - bir aylıq: gələr də, gedər də.
 • Bazara pulsuz getməkdən gora imansız getmək yaxşıdır.
 • Bəla ağac başında gəzmir, adam başında gəzir.
 • Bəla tək gəlmir.
 • Bildiyin doqquz olsa, bilmədiyin ondur.
 • Bilən bildiyin işlər, bilməyən barmağın dişlər.
 • Bilən bir söz deyər, düz deyər.
 • Bilənə bir de, bilməyənə min de.
 • Biləyi sınama, ürəyi sına.
 • Bilik qazanmaq, iynə ilə quyu qazmaq.
 • Bilməmək ayıb deyil, bilməyi diləməmək ayıbdır.
 • Bilsəydim hara yıxılacağam, ora saman döşərdim.
 • Bir ata iki boyunduruq salmırlar.
 • Bir çəllək balı bir qaşıq qətran acılar.
 • Bir dəfə qorxan it üç gün hürər.
 • Bir gözü yekşənbəyə (bazar gününə), o biri gözü çərşənbəyə baxır.
 • Biri doyur atılıb düşür, biri donur atılıb düşür.
 • Biri tüpürsə - bir olar, el tüpürsə - göl olar.
 • Bığ pişikdə də var.
 • Borc alarsan - qul olarsan.
 • Borcunu ver, sonra öl.
 • Boş sünbülün başı yuxarı olar.
 • Bu günün işini sabaha qoyma.
 • Buxarısı olanda suxarısı olmur, suxarısı olanda buxarısı olmur.

C redaktə

 • Can da çəkməsə, qan çəkər.
 • Cəhənnəm əzabına adət olunur.

Ç redaktə

 • Çağrılmamış qonaq rüsxətsiz gedə bilər.
 • Çay görməmiş çırmanmazlar.
 • Çəyirtgədən qorxan taxıl əkməz.
 • Çox bilən, tez qocalar.
 • Çölə qamış yaraşar, kişiyə namus yaraşar.
 • Çörək - duz, yaxşı üz.
 • Çubuğu vaxtında əyməsən, böyüyəndə əyilməz.

D redaktə

 • Dabandan girən azar başdan çıxar.
 • Dadlıdan dadlı - yaxşı söz.
 • Dağa çıxmaq çətindir, düşmək asan.
 • Dağın yaraşığı daşdır, adamın yaraşığı başdır.
 • Davalı söz baş yarar, doğru söz daş yarar.
 • Deyəcəksən - söz çıxacaq, döyəcəksən - göz çıxacaq.
 • Dəli ilə tapma da, bölüşmə də.
 • Dəlidən soruşma, özü deyər.
 • Dərd - var, dərman - yox.
 • Dərdin gizləyən ölər, borcun gizləyən müflis olar.
 • Dərdli dərdin danışanda dərdsizin başı ağrıyar.
 • Dəvə də bəxşişdir, düymə də.
 • Dil qılıncdan itidir.
 • Dilənçiyə xoş üz göstərsən, əvəzində sədəqə istəyəcək.
 • Dinim üçün deyiləm, günüm üçünəm.
 • Doğma eldən doyan yox.
 • Doğma ev-eşik - qızıl beşik.
 • Doğru danışan doğmalarına yaramır.
 • Donuzu qunduz eləmək olmaz.
 • Dost ağladar - öyrədər, düşmən güldürər - öldürər.
 • Dost ilə dost olmağa şadlan, düşmənlə dost olmaqdan saxlan.
 • Dostu çox olanın gücü çox olar.
 • Dostun dost olsun, özündən üstün olsun.
 • Dostun necədir - hörmətin də eləcədir.
 • Dovşan ölməmiş dərisini satmırlar.
 • Dövlətlinin malı - kasıbın qanı.
 • Dövlətlinin mal-qarası çox olar, kasıbın - bala-bulası.
 • Dövlətliyə gündə bayram, gündə toy; kasıba gündə həsrət, gündə vay.
 • Döyüşdən boş qayıdınca, yaralı qayıt.
 • Dözən dəmiri də üzər.
 • Durnabalığının özü də ölsə, sümüyü ölmür.
 • Duz çörək, düz çörək.

E redaktə

 • Ehtiyatlılıq - qorxaqlıq deyil.
 • El desə, yalan deməz.
 • Elin işi ər əlində, ərin işi el əlində.
 • Elm kitabın içində də var, çölündə də. (Yəni, həyatda).
 • Elsiz adam - gölsüz balıq.
 • Eşşəyin şakərini yiyəsi bilər.
 • Evə sığmayan - elə sığmaz.

Ə redaktə

 • Əgər təksən, börkünlə məsləhətləş. (Börk - papaq, baş geyimi)
 • Əkinçinin yarı ömrü çöldə keçər.
 • Əl yarası gedər, dil yarası getməz.
 • Əlləri oynamayanın gözləri oynar. (yəni işləməyən əllərə baxar)
 • Əmə bilən, iki ananı əmər.
 • Əvvəl görüş, sonra - soruş.
 • Əvvəli necə, axırı da elə.
 • Əyilən başı qılınc kəsməz.
 • Əyri iş qırx ildən də sonra bilinər.

F redaktə

 • Filin başı diri də olsa, ölü də olsa - min manatdır.
 • Filin dişi - ustanın işi.

G redaktə

 • Gövhər misqalla çəkilər.
 • Göydəki durnanı tutacağam deyib əlindəki sərçəni buraxma.
 • Gözəllik toy-düyündə gərək, ağıl-gündə gərək.
 • Gözü kora yoldaş ol, könlü kora yoldaş olma.

H redaktə

 • Haqq söz daş yarar.
 • Halal çörəyi küçədə də yemək olar.
 • Havadakı durnanı tutacağam deyib, əlindəki sərçəni uçurtma.
 • Heç sönməyən od olmaz.
 • Heyvan otdan, molla aşdan doymaz.
 • Heyvan ölsə qarğa sevinər, insan ölsə - molla.
 • Hər cür azar: yeməkdən-aşdan, hər cür qovğa: qohum-qardaşdan.
 • Hər hörmətin minnəti var.
 • Hər quş öz yuvasın təriflər.
 • Hər quş şahin olmaz.
 • Hər meyvənin öz mövsümü.
 • Hiylədə tülkü kimi dovşan da ustadır, amma neyləyəsən ki, quyruğu qısadır.

X redaktə

 • Xaşxaşın bir ləçəyi dərmandır, bir ləçəyi - ağu.
 • Xeyirsiz bulud dəryaya yağar.
 • Xəstəlik batmanla gələr, misqalla gedər.
 • Xoruz da öz hininin sahibidir.
 • Xoş niyyət - yarı dövlət.
 • Xörək çoxsa, "bismillah" nəyə lazım?
 • Xörək yiyəsi ilə dadlı olar.

İ redaktə

 • İki şahin dalaşanda bir balınclıq tük tozlanar.
 • İgid bir dəfə, qorxaq üç dəfə ölər.
 • İgid özü üçün doğular, başqaları üçün ölər.
 • İgidin sözü bir olar.
 • İgidlik üçün bilək də gərək, ürək də gərək.
 • İl qocaltmır, qayğı qocaldır.
 • İlan isti yerə öyrəşər.
 • İnanılmayan sözü düz olsa da söyləmə.
 • İnsan deyəsən - canı yox, heyvan deyəsən - yunu yox.
 • İnsan - dilindən tutular, heyvan - buynuzundan.
 • İsminə baxma - cisminə bax.
 • İş onda deyil ki, ayğır necə kişnəyir, iş ondadır ki, ilxını necə dolandırır.
 • İşə başlama, başladın boşlama.
 • İşə başlayanda qürrələnmə, işi qurtaranda qürrələn.
 • İşləyəni dövlət basar, işləməyəni - yuxu.
 • İt balasını mırıldaya-mırıldaya əzizlər.
 • İt boynuna inci-muncuq taxmazlar.
 • İt kimə hürər, pişik də ona mırıldar.
 • İtə sümük atsan ulamaz.
 • İtin içi təmiz, çölü kirdir, pişiyin çölü təmiz, içi məkrdir.

K redaktə

 • Karxanada nər olsa, yük yerdə qalmaz.
 • Kasıb işi güc-qüvvətlə görər, varlı - mal-dövlətlə.
 • Kasıblığın sifəti - tənbəllik.
 • Kimin arabasına minsən, onun da havasına züy tutarsan.
 • Kök nazilincə, arıq üzülər.
 • Köpək köpəkliyini etməsə köpər.
 • Kötük yanmaq bilməz, yansa sönmək bilməz.
 • Külək hansı tərəfdən gəlsə, yağış da o tərəfdən gələr.

Q redaktə

 • Qabaq təkər hara getsə, dal təkər də ora gedər.
 • Qabaqda - inamın, arxada - dayağın olsun.
 • Qara qoyunun dərisini sabunla da yusan ağarmaz.
 • Qaranquş günü tərifləyər, bülbül dünü tərifləyər. (Dün - gecə)
 • Qarışqa bir meydanı tutar, heç kəs də bilməz.
 • Qarğa ağzını açar, laçın alıb qaçar.
 • Qarğa bala alır, qırt toyuq çırpınıb qalır.
 • Qatarından ayrılan qaz bir topa qarğaya yem olar.
 • Qayğısız adam su içib də kökələr.
 • Qazana dəyərsən - qarası dəyər, Yamana dəyərsən - bəlası dəyər.
 • Qələm yazanı bıçaq poza bilməz.
 • Qənaət qarın doydurar.
 • Qərib it quyruğunu qısıb gəzər.
 • Qəssab çox olsa, mallar duasız kəsilər.
 • Qızıl-gümüş çıxan yerdən doğulduğun yer əziz.
 • Qızıl torpaqda da çürüməz.
 • Qoca sərçə samana aldanmaz.
 • Qonaq üzü görməyən çadlıq üzü görməz.
 • Qoyunun yıxılmağı da görünmür, dəvənin büdrəməyi də görünür.
 • Quduran it yiyəsini qapar.
 • Quşa lələk yaraşır, kişiyə əmək yaraşır.
 • Qurd balasını necə doyursan da gözü meşədə qalacaq.
 • Qurd - qoyunla, varlı - yoxsulla yoldaş olmaz.
 • Qurd qurdu yeməz.
 • Qurddan qorxan meşəyə getməz.
 • Ourdla yaşasan, qurd kimi ularsan.
 • Qurdu ayağı doydurar.
 • Qurdun gücü dişindədir.
 • Quru qaşıq ağız yırtar.
 • Qürbər eldə öz elinin itini də yaxın sayırsan.

L redaktə

 • Laçın da günəşdən yuxarı uça bilmir.

M redaktə

 • Məkkəyə getməklə eşşək hacı olmaz.
 • Mərəz gedər, adət getməz.
 • Məsləhətli don dar olmaz.
 • Min daş-qaşın olunca, bir ağıllı başın olsun.
 • Misdən gümüş olmaz, səsdən - iş.
 • Molla "ver" deyəndə eşitmir, "al" deyəndə eşidir.
 • Mollanın qarnı yeddi qoyunun dərisindən tikilib.

N redaktə

 • Nadan molla imandan eləyir, nadan təbib candan eləyir.
 • Nadanlıq - yamanlıq.
 • Namusunu cavanlığından qoru.

O redaktə

 • Od çox olan yerdə mal-qara, ölü çox olan yerdə molla kökələr.
 • Od tüstüsüz olmaz.
 • Oddan qorxan tüstüdən qorxar.
 • Odun tək yanmaz, yataq tək qızmaz.
 • Odunu doğrayan yaxsın (yandırsın), ata - qoşan baxsın.
 • Oxumuş ölməz, oxumamış gün görməz.
 • Oğurluq malın bərəkəti olmaz.
 • Otuz dişdən söz çıxsa, otuz aula faş olar.
 • Otuzunda ox atmayan, qırxında qılınc çalmaz.
 • Oynaya bilməyən ayıya meydan dar gələr.

Ö redaktə

 • Öküz elə bilir buynuzlu yuxarı başda durmalıdır.
 • Ömürlük dostuna könlünü ömürlük bulandıran söz demə.
 • Öz qayğın - ürəyində, özgə qayğısı köynəyində.
 • Öz qədrini bilməyən, özgə qədrini nə bilsin.
 • Öz ruzini özün tap.
 • Özü -üzsüz, sözü - duzsuz.

P redaktə

 • Papağı atmaqlan qurddan qurtarmaq olmaz.
 • Paylaşdıra bilməyən paysız qalar.
 • Pələng balası tutmaq üçün pələng yatağına girmək gərəkdir.
 • Pis adama borcun borcun olmasın - toyda da istər, yasda da.
 • Pisdən yaxşı doğulsa, tayı-bərabəri olmaz.
 • Piyada getsən, atlı ilə yoldaş olma.
 • Pulu yoldan da tapsan sayıb götür.

R redaktə

 • Riza-namaz toxluqda, iman qaçar yoxluqda.

S redaktə

 • Sadəlik - dahilikdir.
 • Saqqala inanma, ağla inan.
 • Sağlam bədəndə - sağlam ağıl.
 • Sağsağan "səkərəm" deyib öz yerişini də itirdi.
 • Sevdirən də dil, söydürən də dil.
 • Səbəbsiz nəticə olmaz.
 • Səbir edərsən - muradına yetərsən.
 • Səhər gəlir - zəhmət gəlir, axşam gəlir, rahət gəlir.
 • Sərxoşun könlündə nədir, dilində də odur.
 • Siçanın aləmində pişikdən güclü heyvan yoxdur.
 • "Sirrimi düşmən bilməsin" - deyirsənsə, dostuna da demə.
 • Söz qanadsızdır, amma uçur.
 • Söz yiyəsi ilə getməz.
 • Susmaq razılıq əlamətidir.
 • Sürüdən qalanı qurd aparar, eldən qalanı - kor.

Ş redaktə

 • Şahin-şonqar olmayanda, yapalaq meydan sular.

T redaktə

 • Taxılı - əkən bilər, arabanı - çəkən bilər.
 • Təbib xəstə olsa, özünə dərman tapa bilməz.
 • Tək odun yanmaz.
 • Tənbəl az işlər, çox dişlər.
 • Tənbələ gənəşsən, sənə bir dünya iş öyrədər.
 • Tox at yorulmaz.
 • Torağay yağış yağanda balasını qoruyur, dolu yağanda öz başını.
 • Toy gileysiz olmaz.
 • Toyuq yatanda yat, xoruz, duranda dur.
 • Tüpürmə quyuya, içməli olarsan.

U redaktə

 • Ustanın mərtəbəsi şagirdinə görədir.
 • Uşaq olsa - od olsun, od olmasa - yox olsun.
 • Uşaqlı evdə qeybət olmaz.
 • Uşaqlı evdə sirr qalmaz.

Ü redaktə

 • Ürəyi istəyən ilanın da ətini yeyər.
 • Üzəndən də üzüyuxarı üz.

V redaktə

 • Vaxtın itdi - Baxtın itdi.
 • Var - dövlətin başı sağlıqdır.
 • Var - sevindirər, yox - yandırar.
 • Vara sevinmə, yoxa yanıxma.
 • Varı olanı görmək istəməz, olmayana vermək istəməz.
 • Varlı borcuna mal verir, kasıb - tər.
 • Verərsən - alarsan, əkərsən - biçərsən.
 • Vədən iki olmasın.

Y redaktə

 • Yaxşı arvad ev qurar, yaman arvad uçurar.
 • Yaxşı aş qalınca, yaman qursaq dağılsın.
 • Yaxşı işin tezi-geci yoxdur.
 • Yaxşıya gün yox, yamana ölüm yox.
 • Yalandan əvvəlcə xeyir də tapsan, axırda ziyan taparsan.
 • Yamanların yaxşısı olmaqdansa, yaxşıların yamanı ol.
 • Yel əsməsə, budaq tərpənməz.
 • Yeyəndə qoy qulağın tərpənsin, işləyəndə qoy ürəyin atılsın.
 • Yeznə qovsa - eşiyə çıxarsan, oğul qovsa - beşiyə baxarsan.
 • Yıxılan ağacı mamır basar.
 • Yıxılan büdrəyənə gülər.
 • Yol əzabı - kor əzabı.
 • Yulafı bəyənməyən at, ota da həsrət qalar.

Z redaktə

 • Zəhmət yiyəsi - hörmət yiyəsi.
 • Zəhmətsiz iş - duzsuz aş.

Mənbə redaktə

 • Dünya xalqlarının atalar sözləri. Bakı, 2015.