A B C Ç D E Ə F G H X  İ   J  K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z


ARedaktə

BRedaktə

 • Bağban oldum, bağ becərdim, dərmək üçün bar gərək,
  Vəfalı dost arasında namus, qeyrət, ar gərək. Aşıq Şəmşir
 • Bədcins arvada rast gələnin bircə çarəsi var: onu boşayıb canını qurtarmaq. Pis arvadla bir yerdə yaşamaq canavarla və ya əfi ilanla bir yerdə olmaqdan təhlükəlidir. Can qurtarma çətin olduqda dörd hiylə işlətmək lazımdır:

Birinci, mal verməlidir. İzzəti-nəfsi qorumaq, irz-namusu saxlamaq mal saxlamaqdan yaxşıdır; çox mal verib canını xilas edə bilirsə, o malı az hesab etmək lazımdır, maldan keçmək candan əl çəkməkdən ucuz olar. İkinci, qanıqaralıq salmaq, tündxasiyyətliliyə başlamaq, xəyanətə səbəb olmamaq şərti ilə cinsi yaxınlıq etməməyə başlamaq lazımdır.

Üçüncü, üstüörtülü kinayəli sözlər demək, qoca arvadlara oxşadığını söyləmək, onda kin və nifrət oyandırmaq, başqa ərə getməyə rəğbət yaratmaq, gəzməyə getməyə, evdən uzaqlaşmağa vadar etmək lazımdır ki, bəlkə, birinə rast gəlib ayrılmağa razı ola, xülasə, qorxutmaq, şirnikdirmək və mümkün olan bütün vasitələrə əl atılmalıdır ki, başdan eləyə biləsən. Dördüncü, bütün bunlar bir nəticə vermədikdə, başqa əlac olmadıqda onu tərk edib uzaq bir səfərə getməlidir, lakin ona elə bir ağır şərait yaratmalıdır ki, o, ümidini itirib ayrılmağa məcbur olsun. Nəsirəddin Tusi

 • Bir uşağın tərbiyə edərkən ilk düşüncən onun namuslu bir insan olmasıdır. Bunun üçün də əvvəlcə gözəl ürək, sonra zəkalı baş lazımdır. Deni Didro
 • Borc bacadan girər, sonra o qədər böyüyər ki, heç qapıdan da çıxa bilməz.

ÇRedaktə

 • Çalış öz dövrənə həmişə əxlaq, namus və qeyrət hasarı çək. Əhvədi
 • Çölə qamış yaraşar, kişiyə namus yaraşar. Tatar atalar sözləri

GRedaktə

 • Günü-gündən işi düşər müşgülə,
  Hər kəs namus, qeyrət, arı çəkmiyə. Aşıq Ələsgər

XRedaktə

HRedaktə

 • Hər yaranın sağalmasına ümid etmək olar, lakin namus yarası sağalmaz. Ərəb atalar sözləri
 • Həya olmayan yerdə namus da olmaz. Alman atalar sözləri
 • Həya və namus paltar kimidir, qiymətdən düşdükcə ona laqeyd yanaşırsan. Apuley
 • Hürriyyət ona deyilir ki, nəfs düz, namuslu yollarla mal toplayıb xeyirxah və faydalı yerlərə xərcləsin; əliəyrilik, qeyri-qanuni yollarla mal toplamağa imkan verməsin. Nəsirəddin Tusi

İRedaktə

 • İnsan xeyirxah, təmiz, ədalətli, namuslu olmaq üçün doğulur. Viktor Hüqo
 • İnsanları ucaldan iki böyük məziyyət vardır. Kişinin cəsur və qadının namuslu olması. Bu iki məziyyətin yanında həm kişini, həm də qadını şərəfləndirən bir məziyyət də vardır. Yeri gələndə tərəddüdsüz şəkildə canını fəda edə biləcək şəkildə vətəninə bağlı olmaq. Türklər bu məziyyətlərə və fəzilətə sahib qəhrəmanlardır. Buna görədir ki, Türklər öldürülə bilər, lakin məğlub edilməzlər. Napoleon Bonapart

KRedaktə

 • Kim namus və əxlaq cəngavərliyi edirsə, bilin ki, ən əxlaqsız odur! Fridrix Nitsşe]

QRedaktə

 • Qadının ən böyük cavahiratı onun namusudur. Anatol Frans
 • Qadının xarici gözəlliyi deyil, namusu mənim məhəbbətimə layiq ola bilər. Uilyam Şekspir

NRedaktə

ORedaktə

 • Oğullar analarının ən namuslu olduğuna inanırlar. Qızlar da elədir, amma onlar daha az inanırlar. Anatol Frans

PRedaktə

SRedaktə

YRedaktə

 • Yoxsulluğun hökm sürdüyü yerdə nə utanmaq qalar, nə cinayət, nə namus, nə də ruh. Onore de Balzak

İstinadlarRedaktə