Azərbaycan atalar sözləri/Ə

E Azərbaycan atalar sözləri
Müəllif: Şifahi xalq ədəbiyyatı
F
Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında •
 • Əbləh ilə yüyürən yolda qalar.
 • Əbləh odur dünya üçün qəm çəkər, tanrı bilir, kim qazanar, kim yeyər.
 • Əcəl gəldi, baş ağrısı bəhanə.
 • Əcəl gələndə soruşmaz ki, oğul-uşağın neçədir.
 • Əcələ çarə yoxdur.
 • Ədəbi kimdən öyrəndin? - Ədəbsizdən.
 • Əgər varındı, aləm yarındı, əgər yoxundu - elnən aran toxundu.
 • Əkdiyin noxud, biçdiyin noxud, bazara çıxıb ləbləbi.
 • Əkən biçər, əkməyən nə biçər?!
 • Əkən biçər, qonan köçər.
 • Əkəndə əkməyən xırmanda ağlar.
 • Əkəndə yox, biçəndə yox, yeyəndə ortaq qardaş.
 • Əkiblər yemişik, əkirik yeyərlər!
 • Əkinçi ol, biçinçi olma.
 • Əkinçi yağış istər, yolçu quraqlıq.
 • Əkinini göyikən yeyən xırman vaxtı ac qalar.[1]
 • Əkinini sütül yiyən xırman vaxtı sülənər.[2]
 • Əqli kəm canana bax, küsübdür mən dəlidən.
 • Əqrəb etməz əqrabaya əqrabanın etdiyini.
 • Əl ağızdan çox görüb.
 • Əl beş barmaqdı, hərəsi bir boyda.
 • Əl əldən hökm elər.
 • Əl əli yuyar, əl də üzü.
 • Əl məndən, ətək səndən.
 • Əl mərd olar, göz namərd.
 • Əl uzadılan yerə ayaq uzadılmaz.
 • Əl üstə çox əllər var.
 • Əldən gedən ələ gəlməz.
 • Əldən qalan əlli il qalar.
 • Ələdin-ələdin, kəpəyinə nə qatdın?
 • Ələkçinin qıl verəni yanında olar.
 • Ələyi ələnib, xəlbiri göydə fırlanır.
 • Əli açıq olanın üzü ağ olar.
 • Əli aşından da olduq, Vəli aşından da.
 • Əli boşa "ağa uyur" deyərlər, əli doluya "ağa buyur" deyərlər.
 • Əli xəmirliyə çörək borc verməzlər.
 • Əli kəsiyin əli kəsikdən xəbəri var.
 • Əli kösöylü sən, otu yanan mən!
 • Əli yanan ağzına təpər.
 • Əliaçığa Allah özü yetirər.
 • Əliəyri hey düzlükdən danışar.
 • Əlim çatmayan armud, babamın xeyratına.
 • Əlimdən tutan olmaz, dalımdan itələyən var.
 • Əlin çatmayan aş, ya qarın ağrıdar, ya baş.
 • Əlin yağlıdır? Çək öz başına.
 • Əlindən gəlməyəni dilinə də gətirmə.
 • Əlindən iş gəlməyən uzun danışan olar.
 • Əlini qatdın harama, kəşkülü doldur qalama.
 • Əlini qısa eylə, dilin uzun olsun.
 • Əmanət kitab verənin bir əli kəsilməlidir, qaytarıb geri verənin iki əli.
 • Əmək insanı ucaldır.
 • Əmək qızıl bilərzikdir.
 • Əməksiz yemək olmaz.
 • Ən böyük zalım məzlumun özüdür.
 • Ən yaxşısını düşün, ən pisinə hazır ol.
 • Əncir yemədin getdin, dərdin demədin getdin.
 • Əppək ələkdən keçər, insan çiləkdən.
 • Əslində olan nəslində olar.
 • Əvvəl öyrən, sonra düşün.
 • Əvvəl yoldaş, sonra yol.
 • Əvvəl yumruğunu düyünlə, sonra qanmaza söz çatdır.
 • Əvvəl zəhmət çəkən sonra rahat olar.
 • Əzizim əziz, tərbiyəsi ondan əziz.

İstinadlar

redaktə
 1. Atalar sözü. Tərtib еdəni: Məmmədvəli Qəmərli. Bakı - “Səda” - 2003
 2. Güney Azərbaycan folkloru. I kitab (Təbriz, Yekanat və Həmədan ərazilərindən toplanmış folklor örnəkləri). Toplayan: Məmmədəli Fərzanə. Bakı – “Elm və təhsil” - 2013