Azərbaycan atalar sözləri/C

B Azərbaycan atalar sözləri
Müəllif: Şifahi xalq ədəbiyyatı
Ç
Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında •


 • Cahil axırda tula quyruğu xınalar.
 • Cahil dirilərin ölüsüdür.
 • Cahil ilə bal yemə, ahıl ilə daş daşı.
 • Cahildə söz əylənməz.
 • Cahilliqdə bəzənmədim, hayıf mənə, qocalıqda bəzənmişəm, ayıb mənə.
 • Camadarın şahlığı hamamçılıqdır.
 • Camal gedər, Kamal gələr.
 • Came nə qədər böyük olsa, imam yenə bildiyini oxur.
 • Can candan ayrıdır.
 • Can de, can eşit.
 • Can sağlığı dövlətdir, demə, babam, yoxsulam.
 • Can sənin, cəhənnəm Tanrının.
 • Can şirin olur.
 • Can verəndə boz sərçəyə ver, qaranquş gəldi-gedərdi.
 • Can verməyən canana yetməz.
 • Can versən,qardaşa ver, min il keçə yad olmaz.
 • Cana gələn mala gəlsin.
 • Candı çəkər, qandı qaynıyar.
 • Canı ağrıyan eşşək, atdan yeyin gedər.
 • Canı canan yolunda deyən çox olar, qıyan az.
 • Cavan baş bir çanax qandır.
 • Cavan işlər, qoca dişlər.
 • Cavanlıq bir dəfə olar, qocalıq da bir dəfə.
 • Cavanlıq gözəllikdir, onu boyamaq artıqdır.
 • Cavanlıq soltanlıqdır, bacarsan saxla.
 • Cavanlıqda qocalığa güc saxla, pullu gündə pulsuz günə pul saxla, savaşanda barışmağa üz saxla.
 • Cavanlıqda zəhmət çəkən, qocaldıqda möhnət çəkməz.
 • Cəfa çəkməyən səfa görməz.
 • Cəhrə əyirsən don yiyəsi olarsan.
 • Cücəni payızda sayarlar.