A B C Ç D E Ə F G H X  İ   J  K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z


ƏRedaktə

  • Ədalət”ə daxil olan növlərin miqdarı on ikidir: birinci-sədaqət, ikinci-ülfət, üçüncü-vəfa, dördüncü-şəfəqqət, beşinci-rəhmdillik, altıncı-mükafat, yeddinci-ortaqlığın hüsnü, səkkizinci-hökmün hüsnü, doqquzuncu-hörmət, onuncu-təslim, on birinci-təvəkkül, on ikinci-ibarət. Nəsirəddin Tusi
  • Ədaləti bərpa etmək üçün mükafat almaq, almaqdan daha çox zorakılıqdır. Latın atalar sözləri
  • Ən yaxşı mükafat insanın könül rahatlığıdır. Aristotel
  • Ən yaxşı mükafat insanın daxilinin rahat olmasıdır. Aristofan

GRedaktə

  • Gördüyün iş üçün mükafat gözləmə, mükafat sənin köhül rahatlığındır. Sokrat

QRedaktə

  • Qiymət, öz işin üçün mükafat, tərif və s. axtarma. Xalq üçün çalış, o arxanca gedəcək və səni qiymətləndirəcək. Bunun üçün əvvəlcə onun inamını qazan. Həsən bəy Zərdabi

MRedaktə

  • Mənim dinim budur: Hər öhdəliyi etmək və bunun üçün həm burada, həm də buradan sonra bir mükafat gözləməmək. Bertran Rassel
  • Mükafat ummadan ədaləti bərpa et. Solon

ORedaktə

  • Oğul, nəvə, dost, müttəfiq, mənimlə bağlılığı olan hər kəs yaxşılığımdan nəsibləndi.Səadətimin parlaqlığı və yüksəkliyi heç kimi unutmağa səbəb olmadı. Tərəfimdən hər vaxt, hər kəs layiq olduğu mükafat və hörmətə qovuşdu.Ulduzumun sönüklüyü zamanlarında əldə etdiyim təcrübələr, dostlara qarşı necə, düşmənlərə qarşı necə davranmaq lazım olduğunu mənə öyrətmişdi. Teymurləng