A B C Ç D E Ə F G H X  İ   J  K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z


A redaktə

 • Alim araşdırma xatirinə araşdırmaz; ona sahib olmaq üçün həqiqəti axtarır və indiki halında elmin göstərdiyi sərhədlər daxilində artıq ona sahib olur. Klod Bernard
 • Amperin elektrik cərəyanları arasında mexaniki hərəkət qanunlarını qurduğu eksperimental araşdırma elmdə ən parlaq nailiyyətlərdən biridir. Bütün nəzəriyyə və təcrübə, sanki “elektrik Nyutonunun” beynindən sıçrayıb, tam yetişmiş və tam silahlanmış kimi görünür. Ceyms Maksvell
 • Araşdırma azadlığına heç bir maneə olmamalıdır. Elmdə dogmaya yer yoxdur. Alim sərbəstdir və sual verməkdə, hər bir ifadəyə şübhə etməkdə, hər hansı dəlil axtarmaqda, səhvləri düzəltməkdə azad olmalıdır. Robert Oppenheymer
 • Araşdırma edildiyi zaman ancaq məlumat artırıla bilər; məlumat artırıldığında ancaq istək səmimi ola bilər; istək səmimi olduğunda ancaq ağıl islah edilə bilər; ağıl islah edildiyində ancaq xüsusi həyat yaxşılaşdırıla bilər; xüsusi həyat yaxşılaşdırıldığında ancaq ailə quruluşu düzəldilə bilər. Ailə quruluşu düzəldildiyində ancaq dövlət nizam içində idarə oluna bilər. Konfutsi
 • Azad yazıçı – öz araşdırmalarının və bilgilərinin bəhrəsini təqdim edən alimdir. O, ədəbiyyatın şərəfini və elmin qüdrətini qorumaqla yanaşı, hər işdə xalqına xeyir gətirir. O, sadə xalqın eşitmək istədiklərinə, yaxud hakimiyyətdə olanların şəxsi zövqlərinə və gözləntilərinə daban-dabana zidd olsa belə, öz sözünü deyir. Gələcək üçün yazanlar qiymətini indiki dövrdə alır, indiki dövr üçün yazanlar isə gələcəkdə xatırlanmayacaqlar. Əmin ər-Reyhani

B redaktə

 • Bilinən bir şey haqqında araşdırma etmək gərəksiz bilinməyən bir şey haqqında araşdırma etmək qeyri-mümkündür. Platon
 • Bilinməyən, sirr, xəyali, mifik, möcüzəvi, inanılmaz və hətta dəhşətli olanı aşkar, sadə və sağlam olandan üstün tutmaq cəhalətə xasdır. Həqiqət heç vaxt təxəyyülü mövhumatlar qədər güclü şəkildə sarsıtmaz ki, hər kəsin özünə uyğunlaşdıra bilər. Adi insanlar nağılları dinləməyi hər şeydən üstün tuturlar. Kahinlər və qanunvericilər dinlər uydurur və bu nağıllardan sirlər çıxarırlar. Onlardan adi insanların xarakterinə, xasiyyətinə uyğun istifadə edirdilər. Adi camaatın bu meylinə görə keşişlər, şəriət və qanunvericilər vəcd həvəskarlarına, qadınlara və cahillərə bağlandılar. Bu məzmunda olan insanlar tədqiq edə bilmədikləri fikirləri asanlıqla qəbul edirlər. Saflıq və həqiqi sevgi ancaq təxəyyüllərini araşdırma və düşünməklə təşkil edən müəyyən insanlarda olur. Bir kəndin sakinləri heç vaxt öz keşişindən latın dilini dini nitqlərinə həddən artıq qarışdırdıqda ondan məmnun olmurlar. Cahillər, başa düşmədikləri şeylərdən danışan hər kəsi çox alim hesab edirlər. Bu, qəbilələrin sadəlövhlük prinsipi və onlara rəhbərlik iddiasında olanların təsir və hökmranlığıdır. Pol Anri Holbax
 • Bu erməni "soyqırımı" iddiası yəhudi soyqırımının inkarı ilə bağlı qanuni düzənləmələrdən açıq bir şəkildə fərqlidir. Holokost inkarçıları, Nurnberq Beynəlxalq Hərbi Cəza Məhkəməsi Nizamnaməsinin 6-cı maddəsinin C bəndinə uyğun olaraq beynəlxalq məhkəmələrin açıq hökmləriylə cəzalandırılırlar. "Erməni məsələsi" ilə bağlı beynəlxalq məhkəmə təşəbbüsü, Britaniya hökuməti tərəfindən Maltada reallaşdırılmış və tam mənasıyla müvəffəqiyyətsizliklə nəticələnmişdir. 1919-1921-ci illərdə reallaşdırılan və iki ildən çox davam edən araşdırma sonrasında Maltada tutulan 144 Osmanlı böyükləri əleyhinə heç bir dəlil tapılmamışdır, ələ keçən Osmanlı vəsiqələrində bariz bir şəkildə qırğına səbəb ola biləcək hərəkətlər olmadığı təsbit edilmişdir, yer dəyişdirən ermənilərin hətta mühafizə edildiyi görülmüşdür. Əgər soyqırım olduğuna dair hər hansı bir dəlil mövcud olsaydı, bu fürsəti ingilislər əldən verməzdilər. Osmanlı idarəçilərinə bəraət verilməzdi.
  • Maxime Gauin, Fransız tədqiqatçı və araşdırmaçısı. (Fransadakı erməni təşkilatları Maxime Gauini "nasist", "soyqırım ortaqçısı" adlandırırlar və onu dəfələrlə məhkəməyə vermişlər.)
 • Buxar maşını bizi istiliyi hərəkətverici qüvvəyə çevirən vasitə ilə təmin etmiş və bununla da düşüncələrimiz müəyyən bir iş miqdarını onun istehsalına sərf olunan istilik miqdarına ekvivalent hesab etməyə, nəzəri cəhətdən müəyyən bir işin qurulması ideyasına səbəb olmuşdur. istilik miqdarı ilə onun istehsal edə biləcəyi işin miqdarı arasında sabit əlaqə təbii olaraq özünü göstərir ki, bu əlaqədən istiliyin təbiəti ilə bağlı nəticələr çıxarıla bilər. Artıq, həqiqətən də, bu baxışla çoxlu uğurlu cəhdlər edilmişdir; Bununla belə, mən hesab edirəm ki, onlar mövzunu tükəndirməyiblər, əksinə, fiziklərin davamlı diqqətinə layiqdirlər... Bu mövzu ilə bağlı ən mühüm araşdırma S. Carnotun araşdırmasıdır. Rudolf Klauzius

E redaktə

 • Edison sırf empirik araşdırma metodunun ən uğurlu və yəqin ki, sonuncu nümayəndəsi idi. Onun əldə etdiyi hər şey davamlı sınaqların və tez-tez təsadüfi həyata keçirilən təcrübələrin nəticəsi idi, lakin həmişə fövqəladə güc və resurs olduğunu təsdiqləyir. Bir neçə tanınmış elementdən başlayaraq, o, onların birləşmələrini və dəyişdirmələrini düzəldir, cədvəllər tərtib edir və bütün siyahıdan keçərək, bir ipucu əldə edənə qədər inanılmaz sürətlə testdən sonra testi tamamlayırdı. Onun ağlına bir fikir hakim idi, heç bir daş qoymamaq, bütün imkanları tükətmək. Nikola Tesla
 • Elə biliklər var ki, bizim duyğularımız vasitəsilə əldə etdiyimiz təcrübələrin və biliklərin sərhədlərindən kənarda yerləşir və həmin sahədə axtarış aparmaq üçün duyğularımız və qazandığımız təcrübələrimiz bizə kömək etmir. Biz hiss edirik ki, həmin biliklər bizim başqa həyati təcrübələrimizdən daha yüksəkdə durur, daha alidir. Biz səhv etməkdən , ruhdan düşməkdən çəkinməyib daim araşdırmalar aparırıq ki, həmin sahədə yeni biliklər əldə edə bilək. İdrakımızın məhz təcrübə və duyğulara söykənmədən araşdırma aparan həmin hissəsini Kant təmiz idrak adlandırır və təmiz idrakın araşdırma obyektləri həm də Allah, azadlıq və ölümsüzlükdür. Təmiz idrakın araşdırdığı heç bir təcrübəyə əsaslanmayan məsələləri öyrənən elm metafizika adlanır. İmmanuel Kant

Ə redaktə

 • Əgər nə etdiyimizi bilsəydik, buna araşdırma deyilməzdimi? Albert Eynşteyn

H redaktə

 • Hər bir xarakter üçün mümkün qədər çox şey etməyə çalışıram. Onlardan bəziləri üçün araşdırma aparmaq daha asandır, çünki sizdə ya işlədiyiniz real nümunələr, ola bilsin ki, bu işdə sizi ruhlandıran hansısa konkret insan, ya da başqa insanların tamaşaları, ya personajlar, ya da kitabdakı personaj var. Penelopa Kruz
 • Həyat, qaydaların siyahısını hazırlamaq üçün çox mürəkkəb və çox dəyişkəndir. Ağıllı seçim etməyi öyrənməliyik. İstəməklə istəmək arasında fərq qoymağı öyrənməliyik. İstəmək başlanğıc nöqtəsidir və sonra qərar verməzdən əvvəl ağıllı tənqidi araşdırma ilə məşğul olmalıyıq. Praqmatik hərəkət edərək, şeylərdən zövq almaq istəsək, əxlaqi seçim etmək üçün başqa şeyləri qurban verə biləcəyimizi başa düşürük. Con Dyui

İ redaktə

 • İnsanların başına bir dəyənək kimi əmrləri yelləməklə heç nə həll olunmadı. Onsuz da ayaq üstə cəhənnəmə gedən adama lənət qışqırmağın mənası yox idi. İnsan Allahın lütfü üçün dua etməli və sonra yaxşı bir psixoloq kimi onu tövbə etməyə məcbur edə biləcək qorxu və ya onu bu işə cəlb edə biləcək sevgi üçün araşdırma aparmalı idi. Morris Vest

K redaktə

 • Keplerin fərziyyələrin yoxlanılması ilə bağlı işlətdiyi bir ifadəni götürsək, eksperimental araşdırma “çox böyük bir zaman oğrusu”dur. Bəzən bir sətirdə ifadə oluna bilən bir faktı müəyyən etmək üçün bir neçə gün lazımdır. Con Dreper

M redaktə

 • Mən getdikcə daha çox əmin oluram ki, Allah onun yaratdığı dünya ilə mühakimə edilə bilməz: bu, sadəcə olaraq, uğursuz bir araşdırmadır. Razılaşın: sənətkarı sevərək, onun uğursuz şeylərini çox tənqid etməyəcəksiniz, sadəcə susacaqsınız. Amma ondan daha yaxşısını gözləməyə haqqın var. Yaradanın digər əsərlərinə də nəzər salmalı idik, çünki dünyamız açıq-aydın onun tərəfindən tələsik və bədbəxt bir anda, özü nə etdiyini başa düşmədiyi və ya sadəcə başını itirdiyi bir anda yaradılmışdır.Düzdür, əfsanədə deyilir ki, dünyanın bu öyrənilməsi Rəbb Allaha sonsuz əmək sərf etdi. Mən əfsanənin yalan danışmadığını düşünməyə meylliyəm, amma araşdırma, buna baxmayaraq, bir çox cəhətdən pisdir. Əlbəttə ki, yalnız ustadlar belə səhvlərə yol verir - və bu, bəlkə də ən yaxşı təsəllidir, çünki bu, Yaradanın hələ də qisas ala biləcəyinə ümid etməyə əsas verir. Odur ki, bu qədər və layiqincə tənqid olunan yer üzündəki həyatımızı olduğu kimi qəbul edib, başqa bir dünyada daha yaxşısını görəcəyimiz ümidi ilə özümüzə təsəlli verməliyik. Vinsent van Qoq
 • Mənə elə gəlir ki, gələcək nəsillərin xeyrinə necə yaşamaq barədə araşdırma yazısı yaza bilərəm. Vanya dayı
 • Mənim köhnə araşdırma prinsipim ondan ibarətdir ki, mümkün olmayan fərziyyələri istisna edirəm, yerdə qalan fərziyyələr həqiqətə uyğun görünməsə də, həqiqət olur (“Berillium diadema”). Artur Konan Doyl

Ö redaktə

 • «Özünü dərk etmək». Özünü dərk etmə prosesi bizə başqa bir insan tərəfindən aşılana bilməz, hansısa bir kitabdan yararlanaraq bunu əldə də bilmərik. Onu kəşf etməliyik, kəşf etmək üçün də ortada niyyət, axtarış, araşdırma olmalıdır. O öyrənmə, dərin şəkildə araşdırma zəif olduğu və ya ümumiyyətlə olmadığı zaman səthi şəkildə özünü dərk etmə istəyinin də bir mənası yoxdur. Cəsarət çox vacibdir, bu insanı azad edir. Ancaq cəsarətlə kəşf edə bilər, yaşaya bilərsiniz. Yaradıcılıq ancaq insanın özünü dərk etdiyi zaman var. Jiddu Krishnamurti

T redaktə

 • Təhsil işçiləri tələbələr arasında araşdırma, yaradıcılıq, təşəbbüskarlıq və əxlaqi liderlik ruhu bacarıqlarını inkişaf etdirməli və onlara nümunə olmalıdır. Abdul Kalam

Y redaktə

 • Yaxşı olardı ki, bizim özümüzün də bir hissəsi olduğumuz təbiət anlayışımızın sərhədlərini genişləndirməkdən başqa bir məqsədi olmayan sırf elmi araşdırma ilə məşğul olaydıq. Nils Bor
 • Yazıçı eyni vaxtda həm araşdırma, həm də eksperiment aparır. Emil Zolya
 • Yer kürəsinin yaşıllıq və həyatla necə və hansı proseslərlə büründüyünü, buludların, dumanların və yağışların necə əmələ gəldiyini, bu yer kürəsinin bütün dəyişikliklərinə nəyin səbəb olduğunu və hansı ilahi qanunların səbəb olduğunu bilmək, şübhəsiz ki, saf bir zövqdür. Nizam açıq-aşkar qarışıqlıq içərisində qorunur. Fırtınanın və vulkanın səbəbini araşdırmaq və onların əşyaların təsərrüfatda istifadəsinə işarə etmək — buludlardan şimşək çaxıb onu təcrübələrimizə tabe etmək — olduğu kimi istehsal etmək ülvi bir məşğuliyyətdir. İncəsənət laboratoriyasındakı mikrokosmos və hərəkətləri və İlahi Ağılın onlara verdiyi qanunlara uyğun olaraq dəyişən, şeylərin kainatını təşkil edən görünməz atomları ölçmək və çəkmək. Əsl kimya filosofu xarici dünyanın bütün müxtəlif formalarında yaxşılıq görür. O, sonsuz müdrikliyin rəhbər tutduğu sonsuz qüdrətin əməllərini araşdırarkən, bütün alçaq xurafatlar, bütün məntiqli xurafatlar onun zehnindən yox olur. O, insanı kosmosda bir nöqtəyə sabitlənmiş atomlar arasında bir atom görür və bununla belə ətrafdakı qanunları dərk edərək onları dəyişdirmək; zaman keçdikcə bir növ hökmranlıq və maddi məkanda bir imperiya əldə etmək və sonsuz kiçik miqyasda bir növ yaradıcı enerjinin kölgəsi və ya əksi kimi görünən və ona fərqlilik hüququ verən bir güc tətbiq etmək istəyir. Allahın surətində yaradılmış və ilahi ağılın qığılcımı ilə canlandırılmışdır. Kimyəvi axtarışlar idrakı ucaltsa da, təxəyyülü incitmir və həqiqi hissləri zəiflətmir. Onlar zehnə dəqiqlik vərdişləri bəxş etməklə bərabər, onu faktlara diqqət yetirməyə məcbur etməklə yanaşı, onun bənzətmələrini də genişləndirirlər və əşyaların xırda formaları ilə tanış olsalar da, onların son məqsədi təbiətin böyük və möhtəşəm obyektlərinə malikdirlər. Onlar kristalın əmələ gəlməsini, çınqılın quruluşunu, gil və ya torpağın təbiətini nəzərə alırlar və onlar bizim dağ silsilələrimizin müxtəlifliyinin səbəblərinə, küləklərin görünüşünə, ildırım fırtınalarına, meteoritlərə, zəlzələlərə, vulkanlara və şairə və rəssama ən heyrətamiz obrazlar təqdim edən bütün hadisələrə aiddir. Təbiətimizin ən böyük səciyyəvi xüsusiyyətlərindən biri olan biliyə olan o sönməz susuzluğu yaşadırlar — hər bir kəşf faktların tədqiqi üçün yeni sahə açır, nəzəriyyələrimizin qeyri-kamilliyini bizə göstərir. Ədalətli şəkildə deyilir ki, işığın dairəsi nə qədər böyükdürsə, onu əhatə edən qaranlığın sərhəddi də bir o qədər böyük olar. Hemfri Devi